MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 2-29 CEVAPLARI 2020-2021

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 1.Ünite Sayma ve Olasılık Konusu Sayfa 2-29 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Aydın Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 321 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Aydın Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı Aydın Yayınları 1.Ünite Sayma ve Olasılık Sayfa 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 2 Cevabı (2020-2021)

ÖNCEKİ BİLGİLERİ TEST ET

1.Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini yazınız.

2.Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alınız.

3.Aşağıdaki eşitlikleri sağlayan n doğal sayılarını bulunuz.

4.Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını en sade şekilde yazınız.

5.Aşağıdaki eşitliklerdeki n değerlerini bulunuz.

6.Bir torbada özdeş 6 mavi, 4 sarı ve 2 beyaz top vardır. Buna göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
7.Hilesiz bir zar atıldığında,
a. Gelebilecek sayıların kümesini yazınız.
b. 3 gelme olasılığını bulunuz.
c. Tek sayı gelme olasılığını bulunuz.
d. 3 ten büyük gelme olasılığı ile 3 ten küçük gelme olasılığını karşılaştırınız.
e. En az 1 gelme olasılığı hangi tür olaydır?
f. En çok 6 gelme olasılığı hangi tür olaydır?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 3 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Aynur 8 farklı şiir kitabı, 3 farklı roman ve 4 farklı hikaye kitabından birini seçip okumak istiyor.Aynur seçimi kaç farklı biçimde yapabilir?

8+3+4 = 15 farklı biçimde yapabilir.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 4 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Bir mağazada 4 farklı çizme ve 5 farklı çanta modeli vardır. Bu mağazadan bir çizme ve bir çanta almak isteyen bir müşteri kaç farklı seçim yapabilir?

C(4,1) . C(5,1) = 4.5 = 20 farklı seçim yapabilir.

16 kişilik bir gruptan önce bir grup temsilcisi, sonra grup sözcüsü seçilecektir. Bu seçim kaç farklı biçimde oluşturulabilir?

16x15x14= 3360 farklı biçimde oluşturulabilir.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 5 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

” K İ T A P ” kelimesindeki harfler kullanılarak anlamlı veya anlamsız üç harfli kaç farklı kelime oluşturulabilir?

5³= 125 farklı kelime oluşturulabilir.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 6 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } kümesindeki rakamlar kullanılarak dört basamaklı;
a. Kaç doğal sayı oluşturulabileceğini, Cevap : 6.6.6.6 = 6 üzeri 4
b. Rakamları farklı kaç doğal sayı oluşturulabileceğini, Cevap : P(6,4) = 6.5.4.3= 360
c. 5 ile bölünebilen rakamları farklı kaç doğal sayı oluşturulabileceğini bulunuz.Cevap : 5.4.3.1= 60

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 7 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A= { 0,2,4,6,7,8,9} kümesindeki elemanlar kullanılarak üç basamaklı, rakamları kaç farklı kaç çift doğal sayı yazılabilir?

6 5 1(0) = 30

5 4 4 (2,4,6,8) = 80      80+30 = 110  

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı (2020-2021)

ifadesinin eşitini bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A= {a,b,c, 1,2,3} kümesinin 4 lü permütasyonlarının sayısını bulunuz.

P(6,4) = 6.5.3.2.1 =360

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A= {2,4,6,8,10} kümesinin 3 lü permütasyolarının kaç tanesinde 8 elemanının yer alacağını bulunuz.

8 –  –   = 4.3 = 12

–  8  – = 4.3 = 12

–  –    8 = 4.3 = 12      12+12+12 = 36 

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

4 farklı matematik ve 5 farklı Türkçe kitabı bir rafa sıralanacaktır.

a. Kitaplar kaç farklı biçimde sıralanabilir? 9!
b. Türkçe kitapları yan yana olmak üzere kaç farklı biçimde sıralanabilir? 5! . 5!
c. Matematik kitapları yan yana gelmemek üzere kaç farklı biçimde sıralanabilir? 4!. 6!

Sıra Sizde

4441886 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı,

a.Kaç farklı sayı yazılabileceğini,

b. Kaç farklı tek sayı yazılabileceğini bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Aynı iş yerinde çalışan 9 kişilik arkadaş grubu yan yana dizilerek fotoğraf çektirmek istemektedir. Fotoğraf çekimi esnasında gruptakilerden 4 ü siyah, 3 ü beyaz, 2 si mavi gömlek giydiğine göre renk bakımından kaç farklı fotoğraf
elde edilir?

9! / 4!. 3!.2! ⇒ 9.8.7.6.5/ 6.2 = 1260 

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan
oluşan kişiye özgü bir sayıdır. Bir kimlik numarası için,
• Üç tane 5, dört tane 2, iki tane 0, birer tane 8 ve 9 rakamları bulunmaktadır.
• Tek rakamla başlayıp tek rakamla bitmektedir.
bilgileri verildiğine göre bu kimlik numarasını bulabilmek için kaç farklı tahmin yapılmalıdır.

 

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

2.C (n,2) = C (n,1 ) eşitliğindeki n nin değerini bulunuz.

n=3 

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

A = {0,1,2,3,4,5} kümesinin;

a.En çok üç elamanlı alt kümelerinin sayısını,

(6)+  (6)+ (6)+ (6)

(0) + (1)+ (2)+ (3) 

b.En az beş elamanlı alt kümelerinin sayısını bulunuz.

(6) +    (6)

(5)  +  (6) 

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

= { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } kümesinin dört elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde;
a. 3 elemanının bulunduğunu, 

b. 5 elemanının bulunmadığını,
c. 1 ve 2 elemanlarının bulunduğunu,
d. 4 veya 6 elemanlarının bulunmadığını hesaplayınız.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

5 erkek, 3 kız öğrenci arasından seçilecek 4 kişi ile bir ekip oluşturulacaktır. Buna göre;

Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan 10 noktanın herhangi ikisinden geçen kaç farklı doğru çizilebileceğini bulunuz.      (10)

                     (2)

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

(4x-1/2) üzeri m açılımında 11 terim bulunduğuna göre m değerini bulunuz.

Sıra Sizde

(4m-3n) ^k ifadesinin açılımındaki terimlerden biri A.m’8.n’7 (A€R) olduğuna göre k değerini bulunuz.

Sıra Sizde

(4x-2y ) ‘8 açılımındaki katsayılar toplamını ve sabit terimi bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

1.Bir sınıfta 15 kız, 16 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan seçilecek bir öğrenci kaç farklı biçimde belirlenebilir?
2. 10 soruluk bir testte her soru için 5 farklı seçenek bulunmaktadır. Art arda gelen soruların cevapları aynı olmayacağına göre bu test için kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir?
3. “ 21. Şekil ” de A, B ve C şehirlerinin arasındaki yollar gösterilmiştir.
a. A şehrinden C şehrine gitmek isteyen bir kişi kaç farklı yol kullanabilir?
b. Gidiş ve dönüşte B şehrine uğrayacak biri A şehrinden C şehrine gidip dönecektir. Kullandığı yolu tekrar kullanamayacak olan bu kişi kaç farklı yol kullanabilir?
4. A = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 } kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı;
a. Kaç doğal sayı oluşturulabilir?
b. Rakamları farklı kaç doğal sayı oluşturulabilir?
c. Rakamları farklı kaç çift doğal sayı oluşturulabilir?
d. 300 ile 600 arasında kaç doğal sayı oluşturulabilir?
5. “ P A R E ” kelimesindeki harfler kullanılarak anlamlı veya anlamsız 4 harfli kaç kelime oluşturulabilir?
6. Yandaki resimde gösterilen 6 araba 8 arabalık bir otoparka kaç farklı biçimde park edilebilir?
7. A = { 1, 2, 3, 4, 5 } kümesindeki elemanlar kullanılarak 4 basamaklı;
a. Kaç doğal sayı yazılabilir?
b. En az iki basamağı aynı olan kaç doğal sayı yazılabilir?

.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

8. (3)! / 4! işleminin sonucunu bulunuz.

9.ifadesinin eşitini bulunuz.

10. =-10 eşitliğini sağlayan ne değerlerini bulunuz.

11. m ve ne doğal sayılar olmak üzere 6.n! =m! eşitliğini sağlayan m değerlerinin toplamı kaçtır?

12. P (n+2,4) = 4.P (n+2,3) eşitliğini sağlayan n değerini bulunuz.

13. A = { a, b, c, d, e } kümesinin 3 lü permütasyonlarının kaç tanesinde;
a. c elemanı bulunur?
b. a elemanı bulunur, b elemanı bulunmaz?
14. Birbirinden farklı 6 matematik, 3 fizik, 4 kimya kitabı bir rafa sıralanacaktır.
a. Kitaplar kaç farklı biçimde sıralanabilir?
b. Fizik kitapları bir arada olmak üzere kaç farklı biçimde sıralanabilir?
c. Aynı tür kitaplar yan yana gelecek biçimde kaç farklı şekilde sıralanabilir?
d. Matematik kitapları yan yana gelmeyecek biçimde kaç farklı şekilde sıralanabilir?

15. Aşağıdaki eşitlikleri gerçekleyen n değerlerini bulunuz.
a. P ( n, 4 ) = C ( n, 5 ) b. P ( n, 3 ) = 4 . C ( n, 4 )
c. P ( 4, 2 ) = C ( 3 n, 1 )

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde

16. 6 öğrenci arasından en az 2, en çok 5 kişilik kaç farklı grup oluşturulabilir?

17. Bir grup öğrenciden oluşturulabilecek 4 kişilik farklı ekiplerin sayısı, 5 kişilik farklı ekiplerin sayısına eşittir. Bu öğrenci grubundan 3 kişilik kaç farklı ekip oluşturulabilir?

18. 6 matematik kitabının arasından seçilecek 4 kitap, 3 kişiye kaç farklı biçimde dağıtılabilir?

19. “ 22. Şekil ” de d 1 // d 2 // d 3 // d 4 ve k // l // m // n // p dir.

a. Köşeleri bu doğruların kesim noktaları olan kaç üçgen çizilebilir?

b. Şekilde kaç farklı paralelkenar vardır?

c. Şekilde bir köşesi A noktası olan kaç farklı paralelkenar vardır?

20. “ 23. Şekil ” deki K, L, M, N noktaları d doğrusu üzerinde; A, B, C, D, E ve F noktaları çember üzerindedir. Köşeleri bu noktalardan geçen en çok kaç üçgen çizilebilir?

21. Bir apartmanda biri 5, diğeri 6 kişilik iki asansör bulunmaktadır. 11 kişi; belirli 3 kişi aynı asansörde olmayacak biçimde kaç farklı şekilde asansöre binebilir?

22. Haftada bir film değiştiren 6 sinemanın her birinde bir salon vardır. Bu sinemaların üçünde aynı film gösterilmektedir. Aynı hafta içinde 3 farklı film seyretmek isteyen bir izleyici kaç farklı seçim yapabilir?

23. “ 24. Şekil ” de d1 ⊥ d2 ve d1 ∩ d2 = { K } dır. Şekilde verilen 9 nokta kullanılarak kaç farklı dik üçgen oluşturulabilir?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı (2020-2021)

24. Aralarında Ulaş ve Salih ’ in bulunduğu 9 kişi arasından 5 kişilik bir basketbol takımı seçilecektir. Ulaş ’ ın olup Salih ’in olmadığı kaç farklı takım oluşturulabilir?

25. Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulunuz.

26.ise a nın alabileceği değerleri bulunuz.

27. Aşağıdaki ifadelerin açılımlarını yazınız.

28. Aşağıdaki ifadelerin açılımlarındaki katsayılar toplamını bulunuz.

29. Aşağıdaki ifadelerin açılımlarındaki sabit terimleri bulunuz.

30.( 4a² – 3b³ ) n ifadesinin açılımındaki terimlerden biri A a üzeri 6 b üzeri 6 olduğuna göre n kaçtır?

31.Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara “ D ”, yanlışsa “ Y ” yazınız.

a. ( 2 a + c ) üzeri 5 ifadesinin açılımında katsayılar toplamı 243 tür.

b. ( x² – 3y ) üzeri 5 ifadesinin açılımında baştan 3. terimin katsayısı 270 tir.

c. (a²-1) üzeri 4 ifadesinin açılımında sabit terim 1 dir.

d. ( x + 2 y ) üzeri 5 ifadesinin açılımında sabit terim 3 tür..

2020-2021 10.SINIF MEB VE AYDIN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir