MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 30-43 CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2021-2022

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 1.Ünite Sayma ve Olasılık Konusu Sayfa 30-43 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Aydın Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 321 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Aydın Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı Aydın Yayınları 1.Ünite Sayma ve Olasılık Sayfa 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

Sıra Sizde

Bir zar atılması deneyinde üst yüze gelebilecek sayıları gösteren kümeyi oluşturunuz.

{1,2,3,4,5,6}

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

Sıra Sizde

Bir madenî paranın arka arkaya iki kez atılması deneyinin örnek uzayını yazınız.

TT , TY , YT , YY

Sıra Sizde

Bir zar atılması deneyinde üste gelen sayının;

a. Tek sayı olması ⇒ 1/2

b. En çok 3 olması ⇒ 1/2 

c. İki basamaklı olması ⇒

d. Rakam olması ⇒ 1

kümesinin elemanlarından biri olma olaylarını inceleyiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

Sıra Sizde

1 den 4 e kadar dört rakam ile numaralandırılmış özdeş toplardan bir kavanoza 1 den 1 tane, 2 den 2 tane, 3 ten 3 tane ve 4 ten 4 tane konulmuştur.

1.1 + 2.2 + 3.3 + 4.4 = 30 

Kavanozdan bir top çekilmesi deneyinde topta yazan sayıların her birinin gelme durumlarını inceleyip olayların eş olasılı olup olmadığını açıklayınız.

1/30 , 2/30 , 3/30 , 4/30 

Sıra Sizde

Bir zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayının çift olma olayını ve asal olma olaylarını inceleyip bu iki olayın tümleyen olaylar olup olmadığını açıklayınız.

Çift olma = 1/2 = { 2,4,6}

Asal olma = { 2,3,5} = 1/2

Tümleyen değillerdir.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı  

Sıra Sizde

Bir zar atılması deneyinde üst yüze gelen sayının çift olma olasılığını bulunuz.

Çift olma olasılığı = 1/2 {2,4,6}

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı  

Sıra Sizde

İki zarın aynı anda atılması deneyinde zarların üst yüzüne gelen sayıların;

a. Farklı olması⇒ 30/36 

b. Toplamlarının 9 olması ⇒ (6 3) (3 6) = 1/18 

c. Çarpımlarının 6 olması olasılıklarını hesaplayınız.⇒ 1,6 — 6,1 ,— 2,3 — 3,2 = 4/36 = 1/9 

Sıra Sizde

Bir zar atıldığında üste gelen sayının;

a. En az 1 olması olasılığını  ⇒  1

b. 8 olması olasılığını bulunuz. ⇒ 0

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

Sıra Sizde

“ 9. Örnek ” te zarın her bir yüzün alta gelme olasılığı, üzerindeki sayıyla doğru orantılı olacak şekilde ayarlanıp hileli bir hale dönüştürülüyor. Zar atıldığında çift sayılardan birinin görünmemesi oyunu kazandıracağına göre oyunu kazanma ve kaybetme olasılıklarını bulunuz.

k+2k+ 3k + 4k = 1   k = 1/10

Kazanma = 2/10 + 4/10 = 3/5

Kazanamama = 2/5 

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı  

Sıra Sizde

Hileli bir madenî paranın yazı gelme olasılığı P ( Y ) ile tura gelme olasılığı P ( T ) arasında 3 . P ( Y ) = 2 . P ( T ) ilişkisi bulunduğuna göre madenî paranın yazı gelme olasılığını bulunuz. ( Madenî parada yazı ve tura gelme olaylarının
tümleyen olaylar olduğuna dikkat ediniz. )

P (y) = 2k ⇒ 2/5

P (k) = 3k  k= 1/5

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

Sıra Sizde

28 kişilik bir sınıfta futbol, basketbol ve futbol ile basketboldan ikisini oynayan öğrenciler bulunmaktadır. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin futbol oynuyor
olma olasılığı olduğuna göre sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin basketbol oynayan bir öğrenci olma olasılığının en küçük değerini bulunuz.

Sadece Futbol oynayanlara F diyelim.

Futbol ve Basketbol oynayanlara FB diyelim.

Sadece Basketbol oynayanlara B diyelim.

Hiçbirini oynamayanlara da H diyelim.

FB + B+H +F = 28

Futbol oynayanlar FB+F = 2/7 değerinde.

Bu da her sınıfta 7 öğrenciden 2 kişi futbol oynuyor demektir. Bu sınıfta 28 kişi olduğuna göre 7’nin 4 katı mevcut vardır. O zaman futbol oynayan sayısı 8 dir.

FB+ F = 8

– Basketbol oynayanların en küçük değerini bulmak istiyorsak FB ve B kısmına mümkün en küçük sayıları vermemiz gereklidir.

FB yani futbol ve basketbol oynayan 1 kişi olabilir en az.

Basketbol oynayan kişiler olduğunu biliyoruz ve bu en az 1 kişi olabilir.

O zaman 28 kişilik sınıfta basketbol oynayan 2 kişi olabilir.

2 / 28 yani 1 / 14 olarak bulunur.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

Sıra Sizde

A ve B olayları, E örnek uzayında herhangi iki olay olsun. P (A)^ = 2/5 ve P (B) = 3/4 olduğuna göre A ile B ‘ olaylarının olma olasılıklarını bulup A ve B olaylarının ayrık olaylar olup olmadıklarını bulunuz.

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara (D), yanlışsa (Y) yazınız.

a. Aynı anda gerçekleşme olasılıkları bulunmayan A ve B olayları ayrıktır.

b. İki zar atıldığında örnek uzayın eleman sayısı 12 olur.

c. Rakamlar kümesinden rastgele seçilen bir sayının asal olma olasılığı 1 / 2 dir.

d. Ayrık olaylar daima birbirinin tümleyenidir.

e. Birbirinin tümleyeni olan olaylar ayrık olaylardır.

2. Aşağıdaki deneylere ait örnek uzayları ve bunlara ait olayların kümesini yazınız.

a. Madenî bir paranın havaya atılması deneyinde, üste tura gelmesi olayı

b. Bir zarın atılması deneyinde, üst yüze gelen sayının 1 olması olayı

c. Rakamlar kümesinden rastgele seçilen sayının en az 1 olması olayı
d. Bir zar ve bir paranın birlikte atılması deneyinde, paranın yazı ve zarın 3 gelmesi olayı

3. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz.

a. Bir zarın atılması deneyinde üste gelen sayının en çok 6 olma olayı…………………. olay, en az 7 gelmesi olayı ise …………………. olayıdır.

b. Bir örnek uzayda tanımlanan her bir olayın gerçekleşme olasılıkları  aynı değil ise bu tür olaylara …………………. olaylar adı verilir.

c. Tümleyen iki olay aynı anda ………………….

d. Bir örnek uzayın A olayının olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı ……………. dir..

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

4. Bir okuldaki basket takımlarından lise kategorisi erkeklerden, ilköğretim kategorisi de kızlardan kurulmuştur. Buna göre,

a. Lise takımından seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı kaçtır?

b. İlköğretim takımından seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı kaçtır?

c. Basket takımlarındaki tüm öğrencilerden seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılıklarının toplamı kaçtır?

5. İki madenî para aynı anda havaya atılıyor. Buna göre;

a. Paraların üst yüzlerine aynı tarafların gelme olasılığı kaçtır?

b. Paraların üst yüzlerine en az bir kez yazı gelme olasılığı kaçtır?

6. İki kişinin koşacağı bir antrenman yarışında yarışı birincinin kazanma olasılığı ikincinin 4 katıdır. Buna göre yarışı kaybetme olasılığı fazla olanın olasılığı kaçtır?

7. İki zar atılması deneyinde üst yüzlere gelen sayıların,

a. İkisinin de çift olma olasılığı kaçtır?

b. Çarpımlarının çift olma olasılığı kaçtır?

c. Toplamlarının 11 olma olasılığı kaçtır?

8. Bir küpün yüzlerinden dördüne K, İ, T, A ve kalan iki yüzüne de P harfleri yazılmıştır. Bu küp bir kez havaya atıldığında görülebilen yüzlerinde sırasına ve yönüne bakılmaksızın K, İ, T, A, P harflerinin görülme olasılığı kaçtır?

9. Bir avcının bir atışta hedefi vurma olasılığı, vuramama olasılığının iki katıdır. Buna göre bu avcının hedefi vurma ve vuramama olasılıklarını bulunuz.

10. Bir torbada üzerinde ilk 5 doğal sayının yazılı olduğu özdeş 5 top vardır. Bu torbaya üzerinde bazı sayıların yazılı olduğu toplar atılacaktır. Buna göre toplarda yazan,

a. Sayı 5 olursa önceki duruma göre 5 yazılı top çekme olasılığındaki değişimi açıklayınız.

b. Sayı 0 olursa önceki duruma göre 5 yazılı top çekme olasılığındaki değişimi açıklayınız.

c. Sayı 3 olursa 1 yazılı top çekme olasılığı kaç olur?

11. İçinde bir miktar mavi, 4 sarı ve 2 beyaz özdeş top bulunan bir torbadan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun mavi renkte olmama olasılığı 3/5 olduğuna göre torbada kaç tane mavi top vardır?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

1.ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulunuz.

2. Bir sınavda öğrenciler 10 sorunun 8 ini cevaplamak zorundadır. Bir öğrenci bu 10 sorudan 8 ini kaç farklı biçimde seçebilir?

3. Ayşe, Betül, Filiz ve Deniz yan yana fotoğraf çektireceklerdir. Dört arkadaş kaç farklı biçimde fotoğraf çektirebilir?

4. Aşağıdaki eşitliklerde, eşitlikleri sağlayan n değerlerini bulunuz.

5. Bir moda tasarımcısı elindeki 8 farklı renkteki kadife ve 5 farklı renkteki ipek kumaşlardan elbise tasarımı yapıyor.

a. Tasarımcı elindeki kumaşlardan birini kaç farklı biçimde seçebilir?

b. Tasarımcı bir elbise için 3 farklı kumaş kullanmak isterse kumaş seçimini kaç farklı biçimde yapabilir?

6. 20 kişinin katıldığı bir sınavda, sınava girenlerin sınavı kazanıp kazanamama durumu kaç farklı biçimde gerçekleşebilir?

7. Alfabedeki harfler kullanılarak tersten okunuşu kendisi ile aynı olan anlamlı ya da anlamsız 3 harfli kaç farklı kelime oluşturabilir?

8. İçerisinde 4 rakamının bir kez kullanıldığı üç basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir?

9.=36 eşitliğini gerçekleyen n değeri aşağıdakilerden hangisidir?

10. 9 kişinin finale kaldığı bir bilgi yarışmasında ilk üçe girenlere ödül verilecektir. Ödüller kaç farklı biçimde dağıtılabilir?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 

1.ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

11. 4 kız ve 4 erkek aynı cinsiyetten iki kişi yan yana gelmemek koşuluyla aynı sıradaki 8 koltuğa kaç farklı biçimde oturabilir?

12. Bir A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı 2 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşittir. Bu kümenin en az 4 elemanlı kaç alt kümesi olduğunu bulunuz.

13. A = { 2, 4, 6, 8, a, b, c} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 ve 4 elemanları bulunur, a elemanı bulunmaz?

14. 5 doktor ve 6 mühendisin bulunduğu gruptan 4
kişilik bir ekip oluşturulacaktır. En çok 2 si mühendis
olan bir ekip kaç farklı biçimde oluşturulabilir.

15.Yukarıdaki şekilde d 1 // d 2 dir. d 1 doğrusunun
üzerinde 4, d 2 doğrusunun üzerinde de 5 nokta
belirlenmiştir. Buna göre;

a. Köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir?

b. Köşeleri bu noktalar olan kaç farklı çokgen
çizilebilir?

16. 12 soruluk bir sınavda her öğrenci 6 soru cevaplandıracaktır. Ayrıca her öğrenci ilk 5 sorudan
en az 4 tanesini cevaplamak zorundadır. Buna göre bir öğrenci soru seçimini kaç farklı biçimde yapabilir?

17. Bir otelde biri 4 diğeri 3 kişilik iki oda kiralanmıştır.
6 kişiden belli ikisi aynı odada olmamak koşuluyla, 6 kişi bu iki odada kaç farklı biçimde kalabilir?

18.eşitliğini sağlayan n değerlerinin
toplamı kaçtır?

19.işleminin sonucunu bulunuz.

20. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

1.ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

21. Bir deney A, B, C gibi 3 ayrı durum ile sonuçlanabilmektedir. Sonucun A olma olasılığı, B
olma olasılığının 2 katı, C olma olasılığının da
3 katıdır.
Buna göre sonucun C olma olasılığı nedir?

22. Hilesiz bir zar atılıyor. Zarın üst yüzeyine gelen sayının tek olan asal sayı olma olasılığı nedir?

23. Açınımı yandaki şekilde de verilen küp yuvarlanıp
durduğunda üst yüzünde okunan sayının 3 ile bölünebilme
olasılığı kaçtır?

24. ‹çinde 15 kart bulunan bir torbadan sarı kart çekme
olasılığı 1/5tir.

Buna göre torbaya kaç yeşil kart atılırsa sarı kart çekme olasılığı 1/10 olur?

25.Yukarıdaki grafiğe göre sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin 25 TL değerindeki kalemliği satın alabilme olasılığı kaçtır?

26. Herkesin en az bir dersten başarılı olduğu 20 kişilik bir sınıfta 13 kişi Türkçe, 15 kişi de matematik dersinden başarılı olmuştur.Seçilen öğrencinin iki dersten de başarılı olmuş
olma olasılığı kaçtır?

27. Bir torbada mavi ve kırmızı renkte özdeş bilyeler vardır. Torbadan alınan bir bilyenin kırmızı olma olasılığı 2/9 dir.Torbada 4 kırmızı bilye olduğuna göre mavi bilye sayısı kaçtır?

28. Bir yarışmada Ali’nin birinci olma olasılığı 2/7 ise Ali dışındaki birinin birinci olma olasılığı kaçtır?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Bir torbada 1 den 15 e kadar numaralandırılmış özdeş 15 top vardır. Buna göre aşağıdaki 29, 30, 31 ve 32 numaralı
soruları yukarıdaki bilgiye göre cevaplandırınız.

29. Torbadan çekilen bir topun üzerindeki sayının 4 ten küçük olma olasılığı kaçtır?

30. Torbadan çekilen bir topun üzerindeki sayının
çift sayı olmama olasılığı kaçtır?

31. Torbadan çekilen bir topun üzerindeki sayının
asal sayı olmama olasılığı kaçtır?

32. Torbadan çekilen bir topun üzerindeki sayının
pozitif olma olasılığı kaçtır?

33. Bir küpün 4 yüzü yeşile, 1 yüzü maviye ve 1 yüzü de sarıya boyanıyor. Küp düz bir masaya atıldığında sarı yüzün görünmeme olasılığı kaçtır

34. Özdeş 3 mavi, 4 yeşil ve 5 kırmızı bilyenin bulunduğu
bir torbadan rastgele seçilen bir bilyenin yeşil olmama olasılığı kaçtır?

35. Bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız
olma olasılığı 2/5 dir.Bu sınıfta 12 tane kız öğrenci varsa kaç tane erkek öğrenci vardır?

36. Aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur?

I. Atılan bir zarın tek ya da çift gelmesi olasılığı
eşittir.

II. Atılan bir zarın en az 6 gelmesi imkânsız
olaydır.

III. Atılan bir paranın dik gelme olasılığı 1/3 tür.

2021-2022 10.SINIF MEB VE AYDIN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.