MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 45-64 CEVAPLARI 2020-2021

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 45-64 CEVAPLARI 2020-2021

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 2.Ünite Fonksiyonlar Konusu Sayfa 45-64 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Aydın Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 321 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Aydın Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı Aydın Yayınları 2.Ünite Fonksiyonlar  Sayfa 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 45  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

1. Aşağıda verilen sayı örüntülerini ifade eden kuralları yazınız.

a. 3 , 6 , 9 , 12 , … b. 1 , 3 , 5 , 7 , …

c. 2 , 5 , 8 , 11 , … d. 5 , 9 , 13 , 17 , …

2. Aşağıdaki sıralı ikililerin eşitliklerini sağlayan x ve y sayıları için x + y değerlerini bulunuz.

a. ( x + 1 , 3 ) = ( 5 , 2 – y )    b. ( 2x , 3y – 1 ) = ( – 6 , – 10 )

c. ( 12 , 3x – 4 ) = ( 2y + 2 , 14 )  d. ( x . y , 2 ) = ( 18 , y – 1 )

3. A = { 1, 2 } , B = { 5, 6 } kümeleri için A x B ve B x A kümelerini yazınız.

4. A x B = { ( 2, 1 ), ( 2, 3 ), ( 2, 5 ), ( 4, 1 ), ( 4, 3 ), ( 4, 5 ) } olduğuna göre A ve B kümelerini yazınız.

5. x + 3y = 10 doğrusu için aşağıdaki noktalardan kaç tanesi bu doğrunun üzerindedir?

a. ( 0, 3 )    b. ( – 1, 4 )    c. ( – 2, 4 )

d. ( 10, 0 )    e. ( 4, 6 )    f. ( 16, – 2 )

6.Yandaki şekilde verilen doğru grafiğine göre bu doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x + y = 1       B) x + 3y = 1       C) x + y = 3

D) 3x + y = 3      E) x + 3y = 3

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Dini bayramlar yakınların bir araya toplandığı, küçük aile bireylerinin büyüklerinin ellerini öptüğü aile birliğinin öneminin kavrandığı zamanlardır. Bir ailenin 2 çocuğu, bayramda dede ve ninelerinin ellerini öpecektir. Buna göre torunların ellerini öptüğü dede ve ninelerine eşlendiği ilişkinin bir fonksiyon olup olmadığını inceleyiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 47  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Tanesi 2 TL olan gofretlerden satan bir bakkala gelen 7 müşteriden 4 ü sadece 2, 5, 1, 3 tane gofret alarak çıkmıştır. Bakkalın kasasına giren paralar 15, 13, 4, 10, 2, 6, 3 TL dir.

a. Buna göre alınan gofret miktarı ile ödenen para arasındaki ilişkiyi liste biçiminde yazınız.

b. Her bir gofret alışverişini kasadaki paralara eşleyen bir f kuralı tanımlayıp bu kuralı şema ile gösteriniz.

c. f kuralı bir fonksiyon ise tanım, değer ve görüntü kümelerini yazınız.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 48  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

A = { 1, 2, 3, 4 } , B = { a, b, c, d } olduğuna göre A→ B ye tanımlı aşağıdaki ilişkilerden hangilerinin fonksiyon olduğunu belirleyiniz. Fonksiyon olanların görüntü kümelerini yazınız.

a. f 1 = { ( 1, a ), ( 2, a ), ( 3, a ), ( 4, a ) }

b. f 2 = { ( 1, a ), ( 1, b ), ( 1, c ), ( 1, d ) }

c. f 3 = { ( 3, a ), ( 2, b ), ( 1, b ), ( 4, 4 ) }

d. f 4 = { ( 1, a ), ( 2, b ), ( 3, c ) }

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 49  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

A = { – 1, 1, 2, 4 } , B = { – 4, 0, 2, 4, 5, 6, 7 } ve f : A →B , x→  x + 3 fonksiyonu veriliyor.

a. f fonksiyonunu liste biçiminde yazınız.

b. f ( A ) kümesini liste biçiminde yazınız.

c. f fonksiyonunun şemasını çiziniz.

d. f fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

Sıra Sizde

Aşağıda verilen fonksiyonlar için istenilen değerleri bulunuz.

a. f ( x ) = 5 – | x – 1 | ise f ( – 2 ) kaçtır?

b. g ( x ) = ( x – 2 ) 2 + 1 ise g ( 3 ) kaçtır?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Gerçek sayılarda tanımlı f ( x ) = 2 ( x + 1 ) – 3 fonksiyonu veriliyor. – 1, 1, ( x – 1 ) ve f ( – 1 ) girdiği değerleri için f(x ) fonksiyonunun alacağı çıktı değerlerini bulunuz.

Sıra Sizde

R de tanımlı f1 ( x ) = x 2 – x + 4 ve f2 ( x ) = 4×2 + 2x + 12 dir. f1 ( 2a ) = f2 ( a ) ise a yı bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Aşağıda kuralları verilen fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz.

a. f(x) = 3- x / 9+x    b.k(x) = 1-x / x²+1

Sıra Sizde

Aşağıda kuralları verilen fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz.

a. f(x) = √x²-81       b. g(x) = 3 / √x-3

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 52  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

f : R → R , f (x) = 3-5x , x<2 ise  3 , -2 ≤ x  ≤  5  ise , x+2 , x>5 ise parçalı fonksiyonuna göre f ( 8 ) – f ( – 3 ) + f ( 5 ) toplamını bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

A = { – 2, – 1, 1, 2 } ve f : A → A, f ( x ) = – x fonksiyonunu şema ile gösterip fonksiyonun birim fonksiyon olup olmadığını açıklayınız.

Sıra Sizde

A = { – 2, 0, 2, 4 } ve f : A→ A , f ( x ) = x fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Reel sayılarda tanımlı f ( x ) = 2x – mx + 4 – n fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre m + n toplamını bulunuz.

Sıra Sizde

Aşağıdaki fonksiyonların türlerini belirtiniz.

a. f = { ( 1, 2 ), ( 3, 2 ), ( 5, 2 ) }

b. k = { (– 1, – 1 ), ( 0, 0 ), ( 3, 3 ), ( 11, 11 ) }

Sıra Sizde

f ( x ) = 3 – 4x + m – ( m + 1 ) x fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre m sayısını bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 55  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Verilen örnekte bisikletlinin saatteki sabit hızının 10 km olduğunu düşünerek zamana ( x ) bağlı yol ( y ) fonksiyonu yazarak grafiğini çiziniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 56  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Gerçek sayılarda tanımlı f doğrusal fonksiyonunda f (–1 ) = 2 ve f ( 0 ) = 4 tür. Buna göre fonksiyonun kuralını bulup grafiğini çiziniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Bir arkadaş grubundaki yaşları farklı kişileri yaşlarına eşleyen fonksiyonun bire bir olup olmayacağını açıklayınız.

Sıra Sizde

Aşağıdaki şema ile gösterilmiş f, h ve k fonksiyonlarının bire bir, örten ya da içine olma durumlarını inceleyiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

f : R→ R , f ( x ) = 4 – x fonksiyonunun bire bir ve örten olduğunu gösteriniz.

Sıra Sizde

Aşağıdaki fonksiyonların bire bir ve örtenlik durumlarını inceleyiniz.

a. f : R→R , f ( x ) = 2x + 1

b. f : N → N , f ( x ) = 2x + 1

 

Sıra Sizde

Aşağıdaki fonksiyonların bire bir ve örtenlik durumlarını inceleyiniz.

c. f : Z → Z , f ( x ) = x² – 1

d. f : Z →R , f ( x ) = x² – 1

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 59  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Gerçek sayılarda tanımlı aşağıdaki fonksiyonların tek ya da çift olup olmama durumlarını inceleyiniz.

a. f ( x ) = 2x² – 3 x – 4

b. g ( x ) = 2 x³ – 4 x

c. h ( x ) = x üzeri 4 + x ² + 1

 

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 60  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Gerçek sayılarda tanımlı f ( x ) = 3 – x fonksiyonunun grafiğini çizerek varsa simetrik olduğu nokta ya da ekseni açıklayınız.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

A = { 0, 1 } , B = { 1, 2, 3, 4 } olmak üzere A dan B ye tanımlı f ( x ) = 2x + 1 ve h ( x ) = x ² + 2 fonksiyonunun eşit olup olmadığını inceleyiniz.

Sıra Sizde

Gerçek sayılarda tanımlı f ( x ) = x ³ + a x ³ – 4x + b + 2 ile h ( x ) = ( c – 2 ) x + 5 fonksiyonları eşittir. Buna göre a + b + c kaçtır?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 63  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Gerçek sayılarda tanımlı iki fonksiyon, f ( x ) = x – 1 ve g(x ) = x ² + x + 1 olduğuna göre aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz.

a. ( f + g ) ( –1 )

b. ( f – g ) ( –2 )

c. ( f . g ) ( 1 )

d.(f/g) (0)

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 64  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için,

g ( x ) = x ² – x – 1 ve

(3 f –2 g ) ( x ) = x² – 5x + 2

olduğuna göre f(0) değerini bulunuz.

2020-2021 10.SINIF MEB VE AYDIN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

6 Replies to “10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 45-64 CEVAPLARI 2020-2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.