MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 65-78 CEVAPLARI 2020-2021

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 65-78 CEVAPLARI 2020-2021

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 2.Ünite Fonksiyonlar Konusu Sayfa 65-78 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Aydın Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 321 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Aydın Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı Aydın Yayınları 2.Ünite Fonksiyonlar Konusu Sayfa 65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 65  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

f ( x ) = 3 – x fonksiyonun grafiğini çiziniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Aşağıdaki doğrusal fonksiyonların x ve y eksenlerini kestikleri noktaları belirledikten sonra grafiklerini çiziniz.

a. f ( x ) = – 2x + 6

b. f ( x ) = 4x + 8

Sıra Sizde

f(x) = 2x+3 , x≤ -1 ise x+2 , x > 1 ise fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 67  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

f(x) = -2x , x< -2 ise 4 , -2 ≤ x < 2 , x+2 , x ≥ 2 ise fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Harçlıklarından arttırdığı parayı günlük olarak kumbaraya atacak olan Ali Kerem, ilk hafta günde 5 TL, ikinci hafta da günde 10 TL para biriktiriyor. Buna göre kumbarada biriken paranın fonksiyonunu yazıp grafiğini çiziniz..

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 69  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

f ( x ) = x + 3 , f ( x ) = 2x + 6 ve f ( x ) = – 3x – 9 un
grafiklerini çizerek bu grafiklerin a ve b katsayılarıyla olan ilişkisini inceleyiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Aşağıda grafikleri verilen f 1 , f 2 ve f 3 fonksiyonlarının tanım ve görüntü kümelerini belirleyiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 71  Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

Bir hava tahmin uygulamasının bir haftalık sürede bir yerleşim yerindeki sıcaklık ve hissedilen sıcaklık verileri “ 42. Şekil ” deki tabloda verilmiştir.

a. Tablodaki verileri birinci bileşenleri sıcaklığı, ikinci bileşenleri de hissedilen sıcaklığı gösterecek sıralı ikililerin kümesi şeklinde yazınız.

b. Bu ilişkinin grafiğini çiziniz ve grafiğin bir fonksiyona ait olup olmadığını açıklayınız.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

51. Şekil ” deki grafik f ( x ) fonksiyonuna aittir. Buna göre,

a. f ( – 5 ) , f ( – 3 ) , f ( – 2 ) , f ( 0 ) ve f ( 1 ) değerlerini bulalım.

b. f ( a ) = 0 olan kaç tane a ∈ R
sayısı vardır?.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

“ 55. Şekil ” de verilen f fonksiyonunun grafiğine göre f ( x ) = 0 denkleminin çözüm kümesinde kaç eleman
vardır?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

58. Şekil ” deki tablo ile verilen doğrusal fonksiyonun grafiğini çiziniz.

Sıra Sizde

Bir aracın zamana ( x ) bağlı aldığı yol ( y ) denklemi f, kalan yol denklemi de k fonksiyonlarıyla ifade edilmektedir. 0 ≤ x ≤ 4 in f ( x ) = 50 x ve k ( x ) = 200 – 50 x fonksiyonlarının grafiklerini aynı koordinat sisteminde çiziniz.

Aracın kaçıncı saatte yolun ortasında olacağını bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı (2020-2021) 

ALIŞTIRMALAR

1.A = { – 1, 0, 1 } ve B = { 1, 2, 3 } kümeleri için A dan B ye tanımlı aşağıdaki ilişkilerden hangileri bir fonksiyondur

a. f = { ( – 1, 0 ), ( 0, 1) , ( 1, 2 ) }

b. k = { ( – 1, 3 ), ( 0, 3) , ( 1, 3 ) }

c. h = { ( – 1, 1 ), ( 1, 2) , ( 0, 2 ) }

d. p = { ( 0, 1 ), ( 1, 3) , ( – 1, 1 ) , ( 0, 2 ) }

e. g = { ( 0, 2 ), ( 1, 3) }

2. Aşağıda şema ile gösterilen ilişkilerden hangileri bir fonksiyondur?

3. Tanım kümesi A = { – 2, – 1, 0, 1 } olan bir f  fonksiyonunun kuralı f ( x ) = 1 – x 2 dir. Buna göre,

a. f fonksiyonunu sıralı ikililer şeklinde yazınız.

b. f ( A ) görüntü kümesini yazınız.

4. f = { ( 1, 3 ), ( 2, 3 ), ( a, 1 ), ( c, 2 ), ( d, – 1 ) } ifadesi bir fonksiyon belirtmektedir.

Buna göre,

a. Fonksiyonun tanım kümesini yazınız.

b. Fonksiyonun görüntü kümesini yazınız.

5. Tanım kümesi A, görüntü kümesi de B olan aşağıdaki fonksiyonlar için B = { – 1, 3, 4 } olduğuna göre her bir fonksiyon için A kümesini bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

6. “ 60. Şekil ” deki tablo bir okulun kantininde bulunan otomatik kahve makinesine ait kontrol panelindeki tuşlar ve alınabilecek 3 çeşit kahveyi göstermektedir. Buna göre,

a. “ 60. Şekil ” deki tabloda tuşlar { A, B, C, D, E } kahve türleri kümesine { F, S, T } verilen ilişkiyi sıralı ikililer şeklinde yazınız. Yazdığınız ilişkinin bir fonksiyona ait olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.

b. Yukarıda yazdığınız ilişkinin bir fonksiyon olabilmesi için makineye ne yapılabilir?

7. Aşağıdaki fonksiyonların her biri için f ( – 1 ), f ( 0 ) ve f ( 2 ) değerlerini bulunuz.

8. Gerçek sayılarda tanımlı f ( x ) = 2x – 1 ve h ( x ) = 4 – 3x fonksiyonları için,

a. f ( a ) = h ( a ) ise a kaçtır?

b. f ( 2b ) = h ( – b ) ise b kaçtır?

9. Aşağıdaki fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz.

10. Aşağıdaki f fonksiyonları birim fonksiyonlardır. Buna göre her bir seçenekteki m ve n sayılarını bulunuz.

a. f ( x ) = ( m + 1 ) x ²+ ( n – 1 ) x

b. f ( x ) = ( 2m + 1 ) x – ( n – 3 )

c. f ( x ) = ( mn + 3 ) x + m + 2

11. Aşağıdaki g fonksiyonları sabit fonksiyonlardır. Buna göre her bir seçenekteki g ( m ) değerlerini bulunuz.

a. g ( x ) = ( m + 2 ) x + m + 1

b. g ( x ) = 4x – ( m + 1 ) x – m

c. g ( x ) = ( m + 3 ) x + 5

12. Birikmiş 100 TL parasından her gün 5 TL para harcayan Bülent’in günlere ( x ) göre kalan parasını ( y ) veren y = f ( x ) fonksiyonunu bulup tanım ve görüntü kümelerini belirleyip grafiğini çiziniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

13. Dikildiğinde 20 cm boyunda olan bir fidan her ay 2 cm uzamaktadır. Fidanın aylara ( x ) göre boyunu ( y ) veren y = f ( x ) fonksiyonunu bulup tanım ve görüntü kümelerini belirtip grafiğini çiziniz.

14. f ( x ) doğrusal fonksiyonunda f ( 2 ) = 5 ve f ( – 1 ) = – 1 olduğuna göre f ( 5 ) kaçtır?

15. Aşağıdaki fonksiyonlardan her birinin bire bir ve örtenlik durumlarını inceleyiniz.

16. Aşağıda fonksiyonların teklik çiftlik durumlarını inceleyiniz.
a. f ( x ) = 3 x² + 2x
b. k ( x ) = 4x – 2
c. h ( x ) = 5
d. p ( x ) = x 2 + 1

17. f : R→ R, f ( x ) = ( 2a – 4 )x 3 + ( b + 4 ) x 2 + ( 4b – 8 ) x – 3a – b + 1 fonksiyonu çift fonksiyondur. Buna göre f ( 1 ) in değerini bulunuz.

18. f ( x ) ve h ( x ) fonksiyonları sırasıyla çift ve tek fonksiyonlardır. Buna göre aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara “ D ”, yanlışsa “ Y ” yazınız.

19. A = { 1, 2, 3, 4 } , B = { –1, –2, –3, –4 } olmak üzere f : A → B , g : A → B,

f : {( 1, –3 ), ( 2, –1 ), ( 3, –4 ), ( 4, –2 ) } ve

g : { ( 1, –2 ), ( 2, –4 ), ( 3, –1 ), ( 4, –3 ) } olduğuna göre aşağıda istenen fonksiyonları sıralı ikililerin kümesi şeklinde yazınız.

a. 2 f

b. f + g

c. 2 f – 3 g

d. f . g

e. f/g

20. Gerçek sayılarda tanımlı f ve h fonksiyonları için,
f ( x ) = – x + 5 ve

( 3h – f ) ( x ) = 10 x – 2

olduğuna göre h ( 3 ) aşağıdakilerden hangisidir?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı (2020-2021) 

Sıra Sizde

21. Aşağıda verilen y = f ( x ) ve y = h ( x ) ilişkilerinin grafiklerine bakarak hangisi ya da hangilerinin fonksiyon olduğunu tespit ediniz.

22. Aşağıda verilen fonksiyon grafiklerine bakarak fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz.

23.Yukarıda verilen y = f ( x ) fonksiyonunun grafiğine göre,
a. f ( – 5 ) , f ( – 3 ) , f ( – 2 ) , f ( 1 ) ve f ( 4 ) değerlerini bulunuz.
b. f ( a ) = 0 olmasını sağlayan kaç a ∈ R sayısı vardır?

2020-2021 10.SINIF MEB VE AYDIN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.