MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 115-149 CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI  SAYFA 115-149 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 3.Ünite Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler Konusu Sayfa 115-149 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Aydın Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 321 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Aydın Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı Aydın Yayınları 3.Ünite Sayfa 115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı 

Sıra Sizde

P(x)=  polinomunun terim sayısını, derecesini, sabit terimini, başkatsayısını, 1 ve 3. dereceden terimlerinin katsayılarını bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı 

Sıra Sizde

P(x)=  ifadesi bir polinom belirttiğine göre bu polinomun derecesinin en çok kaç olabileceğini bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı 

Sıra Sizde

P ( x ) = 6 x 3 – 5 x 2 – 3 x polinomunun sabit terimi ve katsayılar toplamını bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 118  Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki polinomlardan kaç tanesinin derecesinin 0 (sıfır) olduğunu bulunuz.
a. P 1 ( x ) = –1

b. P 2 ( x ) = x

c. P 3 ( x ) = 0

d. P 4 ( x ) = √5

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 119  Cevabı 

Sıra Sizde

polinomları için P ( x )≠ ( x ) olduğuna göre, a nın hangi değeri alamayacağını bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 121  Cevabı 

Sıra Sizde

P ( x ) = 2 x 3 – 4 x 2 – 2 ve Q ( x ) = 3 x 4 – 2 x 2 + 5 x + 3 polinomları için

P ( x ) + Q ( x ) polinomunu bulunuz.

Sıra Sizde

P ( x ) = x 4 – x 2 + 5 ve Q ( x ) = 4 x 4 – 3 x 2 + 2 x – 2 polinomları için

P ( x ) – Q ( x ) polinomunu bulunuz..

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 122-123 Cevabı 

Sıra Sizde

( x ) = ( a – 1) x 4 – x 2 + 3 x – 3 ve Q ( x ) = ( b + 2 ) x 3 + x – 1 polinomları
veriliyor. P ( x ) + Q ( x ) ve P ( x ) –Q ( x ) polinomlarının dereceleri 2 oldu-
ğuna göre, a + b toplamını bulunuz.

Sıra Sizde

P ( x ) bir polinom olmak üzere; P ( x + 3 ) + P ( x – 2 ) = 2 x + 3 ise P ( x ) polinomunu bulunuz.

Sıra Sizde
15. örnek te verilen bilgilere göre işletmenin sadece 100 tane ürün sattığında nasıl bir durumla karşı  karşıya kalacağını açıklayınız.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 127  Cevabı 

Sıra Sizde

P ( x ) = x 3 – 3 x 2 + 3 x – 1 polinomunu, Q ( x ) = x + 1 polinomuna bölünüz.

Sıra Sizde

Bir demirci yukarıdaki fotoğrafta gösterilen dirseği ( boru köşesini ) oluşturmak istiyor. Bunun iin alan ( 6 x 2 + 11 x + 4 ) cm 2 lik sac kullanarak bir boru üretecek sonra da bu boruyu bükerek dirsek yapacaktır. Kullanacağı sacın eni ( 3 x + 4 ) cm olduuna göre sacın uzunluğunu bulunuz..

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı 

Sıra Sizde

( x ) = 3 x 4 + 2 x 3 – x 2 + 1 polinomunun, Q ( x ) = x + 3 polinomuna bölünmesi sonucunda elde edilecek bölüm polinomunun derecesini tahmin ediniz. Daha sonra bölme işlemini yaparak tahmininizi değerlendiriniz.

Sıra Sizde

Bir P ( x ) polinomu x – 3 ile bölündüğünde bölüm x 4 + 3 x 3 ve kalan – 3 tür. Buna göre P ( x ) polinomunu bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 130  Cevabı 

Sıra Sizde

P ( x ) = x 2 + 2x – 4 polinomunun sıfırlarını bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 131  Cevabı 

Sıra Sizde

P ( x ) = 2 x 3 – 2 x 2 + 2 polinomunun x + 1 ile bölümünden kalanı iki farklı
yolla bulunuz.

Sıra Sizde

P ( x ) = x 5 – 4 x 3 + 1 polinomu, Q ( x ) = x – 2 ile bölündüğünde elde edilecek kalanı bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı 

Sıra Sizde

( x ) = x 5 – 4 x 2 + 3ax polinomu, Q ( x ) = x – 1 ile tam bölünebilmektedir.
Buna göre a nın değerini bulunuz.

Sıra Sizde

P ( x – 3 ) = 4 x 4 – 3 x 3 + 2 x + 2 polinomu veriliyor. Buna göre P ( x ) polinomunun x + 4 ile bölümünden elde edilecek kalanı bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı 

Sıra Sizde

P ( 3 x – 1 ) = 2 x 3 – 3 x 2 + x + 1 polinomu veriliyor. Buna göre P ( 3 – x ) polinomunun x – 1 ile bölümünden elde edilecek kalanı bulunuz.

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen tablodaki boş kutuları fonksiyonlara göre doldurunuz.

2. Derecesi 5 olan ve üç terimden oluşan bir polinom yazınız.

3. Aşağıdaki polinomlardan sabit polinom ya da sıfır polinomu olanları belirleyiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı 

Sıra Sizde

5. Aşağıdaki ifadeler doğruysa boşkutulara  D  , yanlışsa  Y  yazınız.

6. Belli bir özelliğe sahip bir ebeveynlerinden kalıtımla kazanacaklar genleri R ve 1 olsun. ( R + 1 ) 2 ifadesinin açılımı olan polinomun terimleri yeni oluşan olası gen çiftlerini gösterir. ( R + 1 ) 2 ifadesini polinom eklinde yazınız. Bu polinomun katsayılar toplamını bulunuz.

7. Aşağıda verilen polinomlara göre P ( x ) + Q ( x ) ve P ( x ) – Q ( x ) polinomlarını bulunuz.

8. İnternet üzerinden e-ticaret yapan küçük bir işletme, bir ürünün x adedinin satışından 10 x TL gelir elde etmektedir. Bu ürünün x adedinin
armaya olan maliyeti ise 0,02 x 2 + 500 ifadesi ile bulunabilmektedir.
Buna göre;

a. Ürünün satışından elde edilen karı fade eden polinomu bulunuz.

b. Firma bu üründen 200 tane satarsa elde edeceği kar kaç TL olur?

9. P ( x ) + P ( x + 1 ) = 4 x + 6 olduğuna göre P ( x ) polinomu aşağıdadakilerden hangisidir?

A) x + 2 B) x + 3 C) 2x + 2 D) 2x + 3 E) 3x + 2.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı 

Sıra Sizde

10. P ( x ) = 2 x 3 – 3 x 2 + 1 , Q ( x ) = x 2 – 5 x ve R ( x ) = x – 1 ise alacığıda
verilen işlemlerin sonuçlarını, karşısında verilenler arasından bularak
eşleştiriniz.

11. 2 x 2 . ( 2 x – 1 ) . ( x 3 + 3 x 2 – 4 ) arpmndan elde edilen polinomda, x 3 lü terimin katsayısı kaçtır?

13. 11. Şekilde boyalı bölgenin alanı için bir polinom oluşturunuz. Bu polinomu kullanarak x = 2 için boyalı bölgenin alanınnı bulunuz.

14. Aşağıda verilen P ( x ) polinomlarının Q ( x ) polinomlarına bölümünden
elde edilen bölümleri ve kalanları bulunuz.

15. Aşağıda verilen P ( x ) polinomlarının Q ( x ) polinomlarına bölümünden elde edilen bölüm polinomunun kaçıncı dereceden olduğunu karşılarından bularak eşleştiriniz.

16. Bir bölme işleminde bölen – x + 1 , bölüm x 2 + 3 x ve kalan 3 ise bölünen nedir?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı 

Sıra Sizde

17. Bir fabrika, ürettiği bir ürünün x tanesinin toplam maliyetini x 3 + 2 x 2 + 5 x TL olarak hesaplamaktadır. Toplam maliyetin üretilen ürün sayısına bölünerek bulunan ortalama maliyeti gösteren ifadeyi bulunuz.

18. Aşağıdaki tabloyu verilen polinomlara göre doldurunuz.

19. x – 2 ile bölündüğünde elde edilen kalan 7 olan bir polinom bulunuz.

20. P ( x ) = a x 5 + b x 4 + c x 3 + d x 2 + e x + f polinomunda a + b + c + d + e + f = 0 ise bu polinomun x – 1 ile tam bölündüğünü gösteriniz.

21. Aşağıdaki P ( x ) polinomlarının Q ( x ) polinomlarına bölündüğünde
elde edilen kalanları kar sütundan bularak eşleştiriniz.

22. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın alanı x 3 + 3 x 2 + 3 x + 1 , kısa kenar uzunluğu ise x + 1 polinomu ile ifade ediliyor. Buna göre tarlanın uzun
kenarını belirten polinomu bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a. 15 a 2 – 5 a

b. 8 a 2 b 2 – 4 a b 2 – 12 b 2

c. x ( x – y ) + y ( y – x )

d. ( x + 1 ) ( 1 – x ) + x – 1

Sıra Sizde

x3 – 2 x 2 + 2 x – 4 ifadesini çarpanlarına ayırınız.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a. a 2 + x b + x a + a b

b. m 4 n – m 3 n + m 2 n – m n

c. x ( a + y ) + x ( x + y ) + y ( a – x )

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı 

Sıra Sizde

( 2 x + 3 ) 2 ve ( 3 a – 2 ) 2 ifadelerinin eşitlerini bulunuz.

Sıra Sizde

ifadesinin eşitini bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı 

Sıra Sizde

a – b = 5 ve a . b = 5 olduuna göre a 2 + b 2 ifadesinin eşitini bulunuz.

Sıra Sizde

( a – 3 b ) 2 = ( a + 3 b ) 2 – 12 a b olduğunu gösteriniz.

Sıra Sizde

Farkları 7 ve çarpımları 44 olan iki sayının toplamının kaç olabileceğini bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri tam kare özdeşliklerinden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a. 9 x 2 + 12 x + 4

b. 25 x 2 – 20 x + 4

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı 

Sıra Sizde

26. şekil  de bir karenin içinden kesilen kare gösterilmiştir. Kesme işleminden sonra kalan parann alann ifade eden polinom P ( x ) = 10 x + 5 olduğuna göre ilk durumdaki karenin kenar uzunluunu ifade eden polinomu bulunuz..

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı 

Sıra Sizde

(a-2)(a+2) ifadesinin eşitini bulunuz).

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a.9×2-4

b.4a2b2-16c2

c.2×2-200

d.16m2-8m+1-25n2

 

10.SINIF MEB VE AYDIN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.