MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 150-170 CEVAPLARI

10.SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI  SAYFA 150-170 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 3.Ünite Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler Konusu Sayfa 150-170 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Aydın Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 321 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

Aydın Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı Aydın Yayınları 3.Ünite Sayfa 150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı 

Sıra Sizde

(2 – 3x) 3 ve (2x + 1) 3 ifadelerinin eşitlerini bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı 

Sıra Sizde

(2x – 3y ) 3 ve (x +1/x) 3 ifadelerinin eşitlerini bulunuz..

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı 

Sıra Sizde

( x + 3)( x 2 – 3x + 9) ve ( x – 5)( x 2 + 5x + 25) ifadelerinin eşitlerini bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a. x 3 – 1

b. 8x 3 + 27

c. 1 –1/x3

d. ( x – 4) 3 + 64

Sıra Sizde

x – y = 5 ve x . y = 6 olduğuna göre x 3 – y 3 ün değerini bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı 

Sıra Sizde

x 2 + 3x + 2 ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Sıra Sizde

2x 2 + x – 1 ifadesini çarpanlarına ayırınız.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a. 4x 2 + 6x + 2

b. 3x 2 – 8x + 5

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a. 9x 6 – 6x 3 + 1

b. 4x+1 – 2x – 3

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı 

Sıra Sizde

Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a. 9x – 3x+1 + 2

b. x 8 – x 4 – 2

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı 

Sıra Sizde

(4×3) / 32×5 ifadesini en sade biçimde yazınız.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı 

Sıra Sizde

9a2 – b2 / 32 a2 -2ab -b2 ifadesini sadeleştiriniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı 

Sıra Sizde

“32. Örnek ”te R1 = x + 2 ohm ve R2 = 2x – 1 ohm alarak bileşke direnci bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki birinci sütunda verilen ifadeleri ikinci sütundaki çarpanlarına ayrılmış hâlleriyle eşleştiriniz.

12x + 9y • • 3mn(4n + 5)

5m – 10mn • • ab(3a + 2b)

2pq – 6p2 q • • 3(4x + 3y )

3a2 b – 2ab2 • • 2pq(1 – 3p)

12mn2 + 15mn • • ab(3a – 2b)

• 5m(1 – 2n)

2. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a. xy – xb – yb + b2

b. (m – n) – (a + b)(m – n)

c. m(1 – x ) + 2(1 – x )

d. ( x + 2)(2 – m) – y (2 – m)

e. x 2 (p – 3) + ma2 (3 – p)

f. x 3 – x + 1 – x 2

g. –a – b – x 2(a + b)

h. 2x 3 + 2x y 2 + 3x 2 y + 3y 3

i. a2 b2 + 1 – (a2 + b2 )

j. x 4 – x + x 3 – 1

k. m( x 2 + 2) – x (m2 + 2)

l. ab( c 2 – d2 ) – cd(a2 – b2 )

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı 

Sıra Sizde

3. Aşağıdaki şekillerde verilen boyalı alanları gösteren ifadeleri bulup çarpanlarına ayırınız.

4. Bir karenin çevresi, (8a + 28b) cm dir. Buna göre bu karenin alanının cm2 türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2a + 7b

B) 16a2 + 196b2

C) 4a2 + 49b2

D) 16a2 + 112ab + 196b2

E) 4a2 + 28ab + 49b2

5. Ahmet Bey, Borsa İstanbul’un açılış saatinde tanesi 3 TL olan hisselerinden x 2 tanesini satıyor. Bir sonraki saatte tanesi 6 TL olan hisselerinden satıyor. Birinci saat sattığı hisselerin sayısı, ikinci saat sattığı hisselerin sayısından 6 fazladır. Eğer Ahmet Bey, iki saat boyunca sadece tanesi (3x – 6) TL olan hisselerinden satmış olsaydı ilk iki satıştan aldığı toplam parayı kazanması için kaç hisse satması gerekirdi?

6. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

7. Aşağıdaki ifadelerin özdeşlerini bulunuz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı 

Sıra Sizde

8. Aşağıdaki çarpımları, iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak bulunuz.

a. 39.41    b. 46.54     c. 17.23    d. 37.43

9. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

10. Aşağıda, birinci sütunda verilen ifadelerin özdeşlerini ikinci sütundan bularak bunları eşleştiriniz.

11. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun değerlerle doldurunuz.

12. Aşağıdaki ifadelerin açılımlarını bulunuz.

13. Aşağıdaki ifadelerin özdeşlerini yazınız.

14. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı 

Sıra Sizde

15. Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

16. Aşağıdaki polinomları, terim ekleyip çıkararak çarpanlarına ayırınız.

a. x 2 – 6x + 5

b. x 2 – 2x – 8

c. x 2 – x – 6

d. t 2 – 3t + 2

e. m2 + 2m – 24

f. a2 + 4a – 12

g. 2x 2 – 5x – 7

h. 4a2 – 6a + 2

i. x 4 + 64

17. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

a. 9x + 3x+1 – 4

b. 22x+1 – 5.2x + 3

c. 3×4 + 5x 2 – 2

d. ( x 2 + x ) 2 – (x 2 + x ) – 2

18. Bir motosiklet yarışında, parkur 36 km dir. Bir yarışçının parkurun ikinci yarısındaki ortalama hızı, ilk yarısındaki ortalama hızından 3 km/saat
daha azdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerde noktalı kısımları doldurunuz.

a. Yarışçının parkurun ilk yarısındaki ortalama hızı x km/ saat ise yarışçı, parkurun ilk yarısını …………………… saatte bitirmiştir.

b. Yarışçı, parkurun ikinci yarısını …………………… saatte bitirmiştir.

19. Aşağıdaki işlemleri yapınız.

20. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını en sade biçimde yazınız.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı 

1.polinomunun terim sayısını, derecesini, başkatsayısını, ikinci ve üçüncü dereceden terimlerinin katsayılarını bulunuz.

2. (x 3 + px 2 + k)( x + 1) = x 4 – 2x 3 – 3x 2 + mx – 2
olduğuna göre p + k + m toplamını bulunuz.

3. P( x) = 3x 5–m + 2x 2m + 2 – x m+3 –  1/3 ifadesinin polinom olmasını sağlayan m değerlerini bulunuz.

4. P( x) = x 4 – x + 1 ve Q( x) = x 3 + 2 olmak üzere  derecesinden söz edebilir miyiz? Neden.

5. Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

6. P( x) = (a – 1) x 4 + (b + 2) x 3 – 4x + 1 ve Q( x) = 6x 3 – (c + 2) x 2 – dx + 1 polinomları birbirine eşit ise a + b + c + d kaçtır?

A) –1    B) 1    C) 3    D) 5    E) 7

7. P( x) = x 3 – x 2 + 1 ise P(1) kaçtır?

A) –4    B) –1    C) 0    D) 1    E) 2

8. P x2 1– d n = 4x 2 + 2x – 1 ise P( x + 2) polinomunu bulunuz.

9. P( x) + Q( x) = 4x 3 + 5x 2 – 1 ve P( x) – Q( x ) = 2x 3 – 5x 2 + 7 ise P( x) ve

Q( x) polinomlarını bulunuz.

10. (4×3 – 5×2 + 2x – 1).(6×4 – 5×3 + 2×2 – x + 3) çarpma işleminin sonucunda elde edilecek polinom kaçıncı derecedendir?

11. Aşağıda verilen P( x) polinomlarının Q( x) polinomlarına bölümünden elde edilecek bölümleri ve kalanları bulunuz.

a. P( x) = 3x 4 – 2x 3 + x 2 + 1

Q( x ) = x 2 – 2

b. P( x) = 2x 5 – 4x 3 + 2x 2 – 1

Q( x ) = x 3 + x 2 + 1

12. P( x) = 4x 2 – 5x + 1 polinomu, Q( x) = x + 1 ile bölündüğünde elde edilecek kalan kaçtır?

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı 

Sıra Sizde

13. P( x – 1) = x 2 – 4x + 1 olmak üzere P( x ) polinomu, x – 1 ile bölündüğünde elde edilecek kalan kaçtır?

14. P( x – 2) = x 3 – x + 1 olmak üzere P(x + 1) polinomu, x – 2 ile bölündüğünde elde edilecek kalan kaçtır?

15. Aşağıdaki dörtgenlerin çevrelerini gösteren ifadeleri bulunuz. Bu ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

16.Yukarıdaki şekilde EHGF ve ADCB birer dikdörtgensel bölgedir. |AD| = mn, | DC| = x 2 + y 2, | HG| = m2 + n2 ve |FG| = xy olmak üzere; boyalı bölgenin alanını gösteren ifadeyi bulup çarpanlarına ayırınız.

17. Üst yüzeyi üçgen şeklindeki bir kek diliminin üst yüzeyinin alanı 3x x 2 13 4– 2 + br 2 dir. Üçgen diliminin bu yüzeydeki bir yüksekliği 2x – 1 br ise bu yüksekliğe ait taban uzunluğunu gösteren ifadeyi bulunuz.

18. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.

19. Aşağıdakilerden tam kare olan ifadeleri “3” sembolü ile işaretleyiniz.

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı 

Sıra Sizde

20. Aşağıdaki işlemleri yapınız. İşlemlerin sonuçlarını en sade biçimde yazınız.

21. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

22. Necati Bey, çiçek ektiği kare şeklindeki bölgenin her bir kenarını 6 m arttırarak bahçesinin alanını 4 katına çıkartmıştır. Buna göre bahçenin yeni alanı kaç m2 dir?

23. Bir nehirde akıntının hızının 4 km/saat olduğunu düşünelim. Bir tekne, akıntı yönünde 5 km yol alıp tekrar aynı yere döndüğünde 3 saat geçiyorsa teknenin durgun sudaki hızı saatte kaç km dir?

24. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

25. x + 2 polinomu, P( x ) = x 3 + 7x 2 + 7x + K(x) polinomunun bir çarpanı ise K(2) nedir?

26. ( x 5 – 4x 4 – 3x 2 + x – 1).(3x 3 + ax 2 – 2x + 1) polinomunda x 6 lı terimin katsayısı 2 olduğuna göre a kaçtır?

A) –4 B) –3 C) –2 D) –1 E) 0

27. P(x) = a414+ x + 3x a – 4 + 4 polinomunun derecesi kaçtır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 14

28. P(x) = ax 2 + bx – 1 polinomu x – 2 ile bölündüğünde bulunan k 1, x + 1 ile bölündüğünde k 2 kalanı elde ediliyor. 2k 2 + 3 = k 1 ise a + 2b kaçtır?

A) –2    B) –1    C) 0    D) 1   E) 2

10.Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı 

Sıra Sizde

29. (x – 2).P( x ) + 2x 2 – 1 = x .P( x) + 5 ise P( x + 1) aşağıdakilerden hangisidir?

A) x 2 + 2x – 2

B) x 2 – x – 1

C) x 2 + 1

D) x 2 – 3

E) x 2 + 3x

30.= 3x 2 – 4x + 4 veriliyor. P( x) polinomu, x – a ile bölündüğünde bulunan kalan 2 ise Q( x) polinomu, x – 2a ile bölündüğünde elde edilecek kalan aşağıdakilerden hangisidir?

31. (x + 1).P(x) + (x 2 – 2).Q( x + 1) = 2x – 3 veriliyor. P(x ) in sabit terimi 3 ise Q( x ) in katsayılar toplamı kaçtır?

A) 3    B) 4    C) 5    D) 6   E) 7

32. ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

10.SINIF MEB VE AYDIN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.