İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 28-32 CEVABI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 28-32 CEVABI 

Bu yazımızda 2021-2022 10.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Gizem Yayınları 4.Ünite  Sayfa 28-29-30-31-32 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları 2021-2022

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

10.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 10.sınıf Çalışma Kitabı Gizem Yayınları 4.Ünite Sayfa 28-29-30-31-32 Cevapları

 

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

A. Read the following phrases. Match them with the pictures.

A. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Onları resimlerle eşleştirin.

a. shake hands

b. kiss on the cheek

c. blow your nose

d. make eye contact

e. eat with chopsticks

f. greet with a bow.

a. el sıkışmak

b. yanaktan öpmek

c. burnunu sil

d. göz teması kur

e. yemek çubukları ile yemek

f. bir yay ile selamlayın.

B. Read the questions below and tick (√) the correct column.

B. Aşağıdaki soruları okuyun ve doğru sütunu (√) işaretleyin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

D. Listen and complete the chart. (Audio 4.6).

D. Tabloyu dinleyin ve tamamlayın. (Ses 4.6)

E. Work with your partner. Look at the chart again. Take turns to talk about the traditions. Start as follows.

E. Partnerinizle birlikte çalışın. Grafiğe tekrar bakın. Gelenekler hakkında konuşmak için sırayla gidin. Aşağıdaki gibi başlayın.

F. Work in groups of 4. Read the following quotation. Explain your opinions about it with some examples.

F. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki alıntıyı okuyun. Bu konudaki görüşlerinizi birkaç örnekle açıklayınız.

G. Read the following sentences. Which ones do you agree with? Why? Share your answers with the class.

G. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Hangilerine katılıyorsunuz? Neden? Cevaplarınızı sınıfla paylaşın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

H. Work in pairs. Take turns to talk about the things you used to/ didn’t use to do when you were at secondary school. Make sentences as in the examples below.

H. Çiftler halinde çalışın. Alıştığınız/yapmadığınız şeyler hakkında sırayla konuşun. ortaokulda idi. Aşağıdaki örneklerdeki gibi cümleler kurunuz.

I. Work in groups of 4. Read the instructions below and play the communicative game.

I. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve iletişimsel oyunu oynayın.

J. Work in groups of 4. Think of your city 50 years ago. Write sentences together as in the examples. Then present them to your classmates.

J. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. 50 yıl önceki şehrinizi düşünün. Cümleleri aşağıdaki gibi birlikte yazın örnekler. Daha sonra sınıf arkadaşlarınıza sununuz.

K. Look at the list. Which ones are the inventions of the 20th and 21st centuries? Tick (√) them.

K. Listeye bakın. Hangileri 20. ve 21. yüzyılın icatlarıdır? Onları işaretleyin (√).

L. Look at the modern inventions above and compare the lives of people in the past with the lives of people today. Make sentences as in the examples.

L. Yukarıdaki modern icatlara bakın ve geçmişteki insanların yaşamlarını günümüzle karşılaştırın. günümüz insanının hayatı. Örneklerdeki gibi cümleler kurunuz.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

M. Read the following text and write a good title for it.

M. Aşağıdaki metni okuyunuz ve ona güzel bir başlık yazınız.

N. Answer these questions according to the text above.

N. Bu soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. When did the Ahi Foundation start in Anatolia?

2. Who founded the “Ahi-order”?

3. Where was this person born?

4. When did he die?

5. Did Ahi Evran use to tell the members of the Ahi Foundation to cheat people?

6. Did the Ahi Foundation use to act as a school?

7. Did an Ahi person use to have an occupation?

8. When do people celebrate the Ahi-order, Craftsmen and Merchants Festival?

9. Where do they celebrate the festival?

10.Why do they celebrate it?

1. Ahi Vakfı Anadolu’da ne zaman başladı?

2. “Ahi tarikatı”nı kim kurdu?

3. Bu kişi nerede doğdu?

4. Ne zaman öldü?

5. Ahi Evran, Ahi Vakfı üyelerine insanları kandırmalarını mı söylüyordu?

6. Ahi Vakfı okul olarak mı kullanmıştır?

7. Ahi bir meslek sahibi oldu mu?

8. Ahilik, Esnaf ve Tüccar Bayramı ne zaman kutlanır?

9. Bayramı nerede kutluyorlar?

10.Neden kutlarlar?

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

O. Read the text again. Circle the characteristics that an Ahi person used to have.

O. Metni tekrar okuyun. Bir Ahi insanının sahip olduğu özellikleri yuvarlak içine alınız.

P. Find these words in the text in activity M. Then read the definitions (1-4) and fill in the gaps with the correct words.

P. M etkinliğindeki metinde bu kelimeleri bulun. Ardından tanımları (1-4) okuyun ve boşlukları doldurun doğru kelimelerle.

R. Read the extract from a history textbook. Complete the sentences with the correct information.

R. Bir tarih ders kitabından alıntıyı okuyun. Cümleleri doğru bilgi ile tamamlayın.

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.