İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 62-73 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Gizem Yayınları 5.Ünite Sayfa 62-73 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf GİZEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 5.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce  ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

10.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 5.Ünite  Sayfa 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73 Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

Before You Listen

A. Discuss the questions with your partner.

A. Soruları partnerinizle tartışın.

B. Look at the pictures below. Label the accommodation types. Which accommodation types do you prefer when you are on vacation with your family?

B. Aşağıdaki resimlere bakın. Konaklama türlerini etiketleyin. Ailenizle tatile çıktığınızda hangi konaklama türlerini tercih edersiniz?

C. Discuss the questions in groups of 4.

C. Soruları 4’lü gruplar halinde tartışın.

While You Listen

A. Listen to the audio and answer the questions.

A. Sesi dinleyin ve soruları cevaplayın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

B. Read the questions in the list below. The travel agent asks them. Listen to the conversation and number the questions.

B. Aşağıdaki listedeki soruları okuyun. Seyahat acentesi onlara sorar. Sohbeti dinleyin ve soruları numaralandırın.

C. Listen again and choose the correct answer.

C. Tekrar dinleyin ve doğru cevabı seçin.

After You Listen

Discuss the questions in pairs.

Soruları ikili olarak tartışın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

PRONUNCIATION

A. The sentences (a-d) are from the conversation at the travel agency. Listen and answer the questions about them. (Audio 5.2)

A. Cümleler (a-d) seyahat acentesindeki konuşmalardandır. Onlar hakkındaki soruları dinleyin ve cevaplayın.

B. Listen again and repeat the sentences with the correct intonation.

B. Tekrar dinleyin ve cümleleri doğru tonlama ile tekrarlayın.

C. Listen to the following extracts. Mark the rising intonation ( ) and the falling intonation ( ) in the question tags.

C. Aşağıdaki alıntıları dinleyin. Soru etiketlerinde yükselen tonlamayı () ve düşen tonlamayı () işaretleyin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

SPEAKING – 1

A. Work in pairs. Take turns to ask and answer the following questions.

A. İkili çalışın. Sırayla aşağıdaki soruları sorup cevaplayın.

B. Work in groups of 4 and make a travel plan.

B. 4 kişilik gruplar halinde çalışın ve bir seyahat planı yapın.

VIDEO BLOG ENTRY

Work in pairs. Prepare your video blog entry.

İkili çalışın. Video blog girişinizi hazırlayın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

Discuss these questions with your partner.

Bu soruları partnerinizle tartışın.

While You Listen

A. Listen to the phone conversation and answer the question.

A. Telefon görüşmesini dinleyin ve soruyu cevaplayın.

B. Listen to the phone conversation again and circle the correct alternative.

B. Telefon görüşmesini tekrar dinleyin ve doğru alternatifi daire içine alın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

D. Listen to the following conversation and complete the sentences.

D. Aşağıdaki konuşmayı dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

E. Look at the conversation and underline the useful expressions for booking a hotel room.

E. Konuşmaya bakın ve bir otel odası rezerve etmek için faydalı ifadelerin altını çizin.

After You Listen

A. Work in pairs and act out the phone conversation in activity B in While You Listen. Then change roles and act it out again.

A. İkili çalışın ve Dinlerken B etkinliğinde telefon görüşmesini canlandırın. Sonra rolleri değiştirin ve yeniden canlandırın.

B. Work in pairs and act out the conversation in activity D in While You Listen. Then change roles and act it out again.

B. İkili çalışın ve Dinlerken D aktivitesindeki konuşmayı canlandırın. Sonra rolleri değiştirin ve yeniden canlandırın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

A. Read the extract from activity B in While You Listen and answer the question.

A. While You Dinlerken B aktivitesinden alıntıyı okuyun ve soruyu cevaplayın.

B. Read the extract from activity D in While You Listen and choose the correct answer.

B. While You Dinlerken D aktivitesinden alıntıyı okuyun ve doğru cevabı seçin.

SPEAKING – 2

A. Work in pairs. Imagine that one of you is the ticket agent for an airline company and the other one wants to book a flight. Role-play a phone conversation.

A. İkili çalışın. Birinizin bir havayolu şirketinin bilet acentesi olduğunu ve diğerinizin bir uçuş rezervasyonu yapmak istediğini hayal edin. Bir telefon görüşmesini canlandırın.

B. Change roles and role-play the phone conversation again.

B. Rolleri değiştirin ve telefon görüşmesini yeniden canlandırın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

C. Work with a different partner. Imagine that one of you is the receptionist at a hotel and the other one wants to book a room. Role play a conversation.

C. Farklı bir partnerle çalışın. Birinizin bir otelde resepsiyon görevlisi olduğunu ve diğerinizin bir oda ayırtmak istediğini hayal edin. Bir sohbeti canlandırın.

D. Change roles and role-play the conversation again.

D. Rolleri değiştirin ve sohbeti yeniden canlandırın.

Before You Read

A. Look at the pictures of vacation types. Use the following words to label them.

A. Tatil türlerinin resimlerine bakın. Bunları etiketlemek için aşağıdaki kelimeleri kullanın.

B. Discuss the questions in pairs.

B. Soruları ikili olarak tartışın.

While You Read

A. Read the magazine article and choose the correct answer.

A. Dergi makalesini okuyun ve doğru cevabı seçin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

B. Read the text again and match the headings (a-d) with the paragraphs (1-4).

B. Metni tekrar okuyun ve başlıkları (a-d) paragraflarla (1-4) eşleştirin.

C. Read the following sentences. Write (1) for cultural vacations, (2) for beach vacations, (3) for cruise vacations and (4) for safari vacations.

C. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Kültürel tatiller için (1), (2) sahil tatilleri için, (3) gemi tatilleri için ve (4) safari tatilleri için yazın.

D. Scan the text and fill in the gaps with the correct information.

D. Metni tarayın ve boşlukları doğru bilgilerle doldurun.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

E. Read what the tour guide says. Label the buildings (A-D) and draw the route to the palace.

E. Tur rehberinin söylediklerini okuyun. Binaları (A-D) etiketleyin ve saraya giden yolu çizin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 

After You Read

Work in pairs. Take turns to ask and answer the following questions.

İkili çalışın. Sırayla aşağıdaki soruları sorup cevaplayın.

DISCUSSION TIME

Work in groups of 4. Read the proverb below. Do you agree or disagree? Why?

4’lü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki atasözü okuyun. Katılıyor musun katılmıyor musun? Neden?

Read the instructions below and do your project.

Aşağıdaki talimatları okuyun ve projenizi yapın.

 

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.