İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 76-88 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Gizem Yayınları 6.Ünite Sayfa 76-88 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf GİZEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce  ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

10.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 6.Ünite  Sayfa 76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88 Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı 

Before You Listen

A.Labet the pictures with the phrases below.

A. Resimleri aşağıdaki ifadelerle sıralayın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

B.The following pieces of advice are about choosing the right job. Listen to the conversation and number them.

B. Aşağıdaki tavsiyeler doğru işi seçmekle ilgilidir. Konuşmayı dinleyin ve numaralandırın.

After You Listen

A. Work in pairs. Look at activity A in While You Listen.

A. İkili çalışın. Dinlerken A etkinliğine bakın.

B. Work with a different partner. Look at activity B in While You Listen.

B. Farklı bir ortakla çalışın. Dinlerken B etkinliğine bakın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı 

A. Work in groups of 4 and play the game.

A. 4 kişilik gruplar halinde çalışın ve oyunu oynayın.

B. Work in pairs. Take turns to ask and answeras in the example. Use the phrases in the list.

B. İkili çalışın. Örnekte sırayla sorup cevaplayın. Listedeki cümleleri kullanın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı 

A. Listen to the radio program. Choose the correct answer.

A. Radyo programını dinleyin. Doğru cevabı seç.

B.Listen to the radio program again and use the following words to fill in the gaps.

B. Radyo programını tekrar dinleyin ve boşlukları doldurmak için aşağıdaki kelimeleri kullanın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı 

A. Work in pairs. Read the information below and role-play the situation.

A. İkili çalışın. Aşağıdaki bilgileri okuyun ve durumu canlandırın.

B.Change roles and role-play the situation again.

B. Rolleri değiştirin ve durumu yeniden canlandırın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı 

A. Work in groups of 4. Look at the activity in While You Listen and talk about the consequences of wasting the energy sources. You can also use the phrases in the list or your own ideas.

A. 4’lü gruplar halinde çalışın. Dinlerken bölümündeki aktiviteye bakın ve enerji kaynaklarını boşa harcamanın sonuçları hakkında konuşun. Listedeki cümleleri veya kendi fikirlerinizi de kullanabilirsiniz.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı 

While You Read

A. Read thse letters to the advice page of magazine. Answer the questions.

A. Bu mektupları derginin tavsiye sayfasına okuyun. Soruları cevapla.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı 

B.Work in groups of 5. Do the jigsaw activity.

B. 5’li gruplar halinde çalışın. Yapboz aktivitesini yapın.

C.Work in pairs and read Debbie’s replies. Match them with the letters.

C. İkili çalışın ve Debbie’nin yanıtlarını okuyun. Onları harflerle eşleştirin..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

D. Work in pairs. Read the letters in activity A and the replies in activity C again.

D. İkili çalışın. A aktivitesindeki harfleri ve C aktivitesindeki cevapları tekrar okuyun.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı 

F.Read the brochure again and circle T for true or F for false each statement.

F. Broşürü tekrar okuyun ve doğru için T’yi veya yanlış için F’yi daire içine alın.

G.Work in pairs. Read the brochure in activity E again, Inter the possible consequences of the following conditions and complete the sentences with your own words.

G.Çiftler halinde çalışın. E faaliyetindeki broşürü tekrar okuyun, Aşağıdaki koşulların olası sonuçlarını Inter’e getirin ve cümleleri kendi kelimelerinizle tamamlayın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 

DISCUSSION TIME

A.Discuss the following questions in groups of 4 and then share your answers with the class.

A. Aşağıdaki soruları 4’lü gruplar halinde tartışın ve ardından cevaplarınızı sınıfla paylaşın.

.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 

B.Imagine your teenage cousin has a problem. Write an advice letter to him/her.

B. Ergenlik çağındaki kuzeninizin bir sorunu olduğunu hayal edin. Ona bir tavsiye mektubu yazın.

Read the dialogues below and match the proverbs with the meanings.

Aşağıdaki diyalogları okuyun ve atasözlerini anlamlarla eşleştirin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı 

.

 

 

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.