MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 14-55 CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 14-55 CEVAPLARI 2021-2022

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 1.Ünite Sayma ve Olasılık Konusu Sayfa 14-55 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 349 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayma ve Olasılık Sayfa 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1.Rakamlarının çarpımı 12 olan üç basamaklı, rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabileceğini bulunuz.

2. a, b ve c birbirinden farklı birer rakam olmak üzere a + b + c = 6 eşitliğini sağlayan üç basamaklı kaç tane abc sayısı olduğunu bulunuz.

3. A = “0, 1, 2, 3, 4, kümesinin elemanlarını kullanarak 200 ile 340 arasında kaç farklı doğal sayı yazılabileceğini bulunuz.

4. 5 karakterli bir şifrede Türk alfabesindeki 29 harf, 10 rakam ve A = “@, %, x, #, Q, ? , kümesindeki elemanlar kullanılabilmektedir. Ancak bu şifrede art arda gelen iki karakterin birbirinden farklı olma zorunluluğu vardır. Bu şifreyi bilmeyen birisinin deneme yanılma yoluyla şifreyi kesinlikle bulabilmesi için en az kaç deneme yapması gerektiğini bulunuz.

5. 5892 sayısının rakamları yer değiştirilerek yazılabilecek 4 basamaklı doğal sayıların toplamı 6666 . (a!) olduğuna göre a doğal sayısını bulunuz.

6.Venn şeması ile verilen A ve B kümeleri için x, A kümesindeki herhangi bir elemanı ve y, B kümesindeki herhangi bir elemanı göstermek üzere aşağıdaki koşullara uygun (x, y) şeklinde eşlemeler yapılacaktır.

• A kümesinde eşlenmeyen eleman kalmamalıdır.

• A kümesinden alınan her bir eleman B kümesinden yalnız bir elemanla eşlenecektir.

Verilen koşullara uygun yapılan eşlemelerin olduğu kümeye F adı verilirse F kümesinin kaç farklı şekilde oluşturulabileceğini bulunuz.

7. Bir banka bilgisayar programıyla aşağıdaki koşullara uygun 6 haneli farklı şifreler oluşturup şifreleri müşterilerine verecektir.

• Şifre 4 farklı rakam ve 2 sesli harften oluşacaktır.

• Şifre bir tek rakam ile başlayıp yine bir tek rakam ile bitecektir.

• Şifrenin 3. ve 5. hanesi aynı sesli harften oluşacaktır.

Buna göre kaç farklı şifre oluşturulabileceğini bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

1. n ! Z+ olmak üzere P(n, 0) + P(n, 1) + P(n, 2) = 145 olduğuna göre P(n, 3) ifadesinin değerini bulunuz.

2. Aralarında Ayşe ve Çınar’ın bulunduğu a kişilik bir arkadaş grubu düz bir sırada yan yana sıralanacaktır. Ayşe ve Çınar’ın arasında yalnız bir kişinin bulunduğu sıralama sayısı 16 . (a – 2) ! olduğuna göre a sayısının kaç olduğunu bulunuz.

3. Aralarında Elif ve Ömer’in bulunduğu 6 kişilik
bir arkadaş grubu yan yana sıralanarak fotoğraf çektirecektir. Elif ve Ömer’in arasında herhangi birinin bulunmadığı kaç farklı sıralama olduğunu bulunuz.

4. 5 farklı kırmızı, 3 farklı beyaz bilyenin başa
ve sona birer kırmızı bilye gelmesi ve beyaz
bilyelerin birbirinden ayrılmaması koşuluyla
yan yana kaç değişik biçimde sıralanabileceğini
bulunuz.

5. 54 210 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek
5 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabileceğini bulunuz.

6. A = “a, b, c, d, e, f, kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde en az bir tane sesli harf olduğunu bulunuz.

7. “KİTAP” kelimesinin harflerinin yer değiştirilmesiyle oluşturulan 5 harfli anlamlı ya da
anlamsız kelimelerden kaçının K ile başladığını
ve P ile bitmediğini bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

1. 4 özdeş sarı, 3 özdeş turuncu ve 2 özdeş mavi top yan yana sıralanacaktır. Aynı renkteki topların yan yana bulunduğu kaç farklı sıralama olduğunu bulunuz.

2. 366 300 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 6 basamaklı kaç tek sayı yazılabileceğini bulunuz.

3. Bir hakem, yönettiği futbol maçında oyunculara toplam 5 tane sarı veya kırmızı kart göstermiştir. Bu maçta gösterdiği sarı kart sayısı kırmızı kart sayısından fazladır ve birden fazla kart gören oyuncu yoktur. Buna göre hakemin kart gösterme işlemini
toplam kaç farklı şekilde gerçekleştirebileceğini
bulunuz.

4.Şekilde eş karelerden oluşan telin A noktasından hareket eden bir karıncanın B noktasına uğramak koşuluyla en kısa yollardan giderek C noktasına kaç farklı şekilde gidebileceğini bulunuz.

5. Esra’nın aynı özellikte 3 ü mavi, 4 ü siyah ve 2 si kırmızı olmak üzere toplam 9 kalemi vardır. Esra’nın kalemlerini başa ve sona birer kırmızı kalem getirmesi ve mavi kalemleri birbirinden ayırmaması koşuluyla
yan yana kaç farklı biçimde sıralayabileceğini
bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

1. A = “a, e, k, y, n, p, r, kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harf bulunduğunu hesaplayınız.

2.- p (n,1) =12 olduğuna göre n değerini bulunuz.

3.Bir şirketteki 6 müfettiş, 2 bölgedeki bayi denetimi için görevlendirilecektir. Bu 2 bölgenin her birine en az bir müfettiş görevlendirmek üzere bu müfettişlerin kaç farklı biçimde görevlendirilebileceğini bulunuz.

4.Yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgeni üzerinde toplam 9 nokta vardır. Bu noktaların herhangi ikisinden geçen en çok kaç farklı doğru çizilebileceğini bulunuz.

5. 10-B sınıfı 13 ü kız, 11 i erkek 24 kişilik bir sınıftır. Öğrencilerin 10-C sınıfından ameliyat olan arkadaşlarını ziyaret etmeleri için sınıf öğretmenlerinin 2 si kız, 1 i erkek 3 kişilik bir grubu kaç farklı şekilde seçebileceğini bulunuz.

6. İki farklı hediyenin 5 çocuktan herhangi ikisinden her birine birer hediye verilmek şartıyla kaç farklı şekilde verilebileceğini bulunuz.

7.Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgen üzerindeki 13 noktadan köşeleri bu noktalardan herhangi üçü olan en çok kaç farklı üçgen çizilebileceğini bulunuz.

8.Yukarıdaki şekilde kaç farklı üçgen olduğunu bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

1. Pascal üçgeninin 7 elemanlı satırındaki sayıların
toplamının kaç olduğunu bulunuz.

2. Pascal üçgeninin 8 elemanlı satırındaki en
büyük sayının kaç olduğunu bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

1. (x – 3y) ³ ifadesinin açılımını yazınız.

2. (7x² – 2) ¹0 ifadesinin açılımındaki sabit
terimi bulunuz.

3. (6x – 5y) üzeri 20 ifadesinin açılımındaki katsayılar
toplamını bulunuz.

4. n ∈ N olmak üzere (3a² – 4b) ,üzeri n ifadesinin açılımında 10 terim bulunduğuna
göre bu terimlerin katsayıları toplamını
bulunuz.

5.( 3x – y²)  ifadesinin açılımındaki y üzeri 8 li
terimin katsayısını bulunuz.

 

6. (a² – b³) üzeri 6 ifadesinin a² nin azalan kuvvetlerine
göre açılımında ortadaki terimi bulunuz.

7.(3x + 2b) üzeri 7 ifadesinin x in azalan kuvvetlerine
göre açılımında baştan 6 ncı terimi bulunuz.

8. ifadesinin açılımındaki sabit terimi bulunuz.

9.ifadesinin m² nin azalan kuvvetlerine göre açılımında sondan 2 nci terimi bulunuz.

10.olduğuna göre A + n yi bulunuz. 

2021-2022 10.SINIF MEB VE AYDIN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.