MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 151-192 CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 151-192 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 3.Ünite Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler Konusu Sayfa 151-192 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 349 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite  Sayfa 1151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıda verilen ifadelerin bir polinom olup olmadığını bulunuz.

2.P(x)= ifadesi bir polinom belirttiğine göre P(x) polinomunun derecesinin
alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamını bulunuz.

3. a,b ∈ R olmak üzere Q(x) = (-a + 6)x4 + (a – b + 4)x2 + a2 – b2
polinomu sabit polinomdur. Buna göre Q(x – 4) polinomunu bulunuz.

4. m, n, t ∈ R olmak üzere P(x) = (8 -m)x2 + (n + 2)x – 10 + t polinomu
sıfır polinomudur. Buna göre m$ n – t değerini hesaplayınız..

5. a∈ R olmak üzere P(x + 1) = -2ax3 + 6×2 + ax – 8 polinomunun
katsayıları toplamı -5 tir. Buna göre P(3) değerini bulunuz.

6. P(x) = -2×3 + 5x – 6 ve Q(x) = 3×4 – 6x + 7 polinomları veriliyor. Buna göre
(x + 2) . P2(x) . Q(x – 1) polinomunun katsayıları toplamını bulunuz.

7. P(x) = (x – 3)4.(x2 + 1) polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı -15 . 2m-4 olduğuna göre m gerçek sayısının değerini bulunuz.

8. P(x) = (-a + 4)x3 – (b + 3)x2 – c . x + 10 ve Q(x) = (c + 3)x3 + (b – 5)x + a + d polinomları veriliyor. P(x) = Q(x) olduğuna göre a . b – c . d ifadesinin değerini bulunuz.

9. P(x) bir polinomdur. P(x – 4) + P(x + 4) = -8x + 10 veriliyor.
Buna göre P(x + 5) polinomunun sabit terimini
bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1. P(x) = -3×3 + 6×2 – 7x + 2 ve Q(x) = x4 – x3 + 6×2 – x polinomları veriliyor.
Buna göre

a) x . P(x) + 3 $ Q(x) işleminin sonucunu bulunuz.

b) -2 .P(x) + x2 $ Q(x) işleminin sonucunu bulunuz.

2. a ∈ 0 ve a∈R olmak üzere (-4×5 + ax4 – 2×3 + 3) . (x2 – 3x + 4) çarpımından elde edilen ifadede x5 li terimin katsayısı -6 olduğuna göre a sayısının değerini bulunuz.

3. P(x) = -5×5 + 3×4 – x2 – 6x + 4 polinomunun Q(x) = x3 – x2 + 2 polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu ve kalan polinomunun
toplamını bulunuz.

4.Yukarıdaki bölme işleminde Q(x) ve B(x) polinomlarının derecesi eşit olduğuna göre der7P2(x). Q(x)A in alabileceği en küçük değeri bulunuz.

5. P(x) = 2×3 – 3×2 + 6 polinomu veriliyor. Buna göre

a) P(x) polinomunun x + 2 ile bölümünden kalanı bulunuz.

b) P(x – 3) polinomunun x – 5 ile bölümünden kalanı bulunuz.

c) x2. P2(x – 2) polinomunun x – 1 ile bölümünden kalanı bulunuz.

6. m ∈ R olmak üzere

(x – 2). P(x + 3) = x3 – 2×2 +mx – 4 eşitliğini sağlayan P(x + 3) polinomunun x – 2 ile bölümünden kalanı bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

7. 3. dereceden bir P(x) polinomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir.

• P(x) polinomu x2 + 1 ile tam bölünen bir polinomdur.

• P(x) polinomunun baş katsayısı -2 dir.

• P(x) polinomunun sabit terimi -12 dir.

Bu bilgiler yardımıyla

a) P(x) polinomunun katsayılar toplamını bulunuz.

b) P(x + 3) polinomunun x + 5 ile bölümünden kalanı bulunuz.

8. P(x) = x + 4 polinomu veriliyor.24 .P(1) . P(2).P(3) . …. P(24) çarpımının
sonucunu bulunuz.

9. P(x) = x4 + 8×3 + 22×2 + 24x + 9 polinomunun kareköklerinden biri x2 +mx + n olduğuna göre m+ n nin alabileceği değeri bulunuz..

10. P(x) ∈0 ve der6P(x)@ 2 1 olmak üzere Q(x) = (x2 + 4x + 2) $ P(x) + 6x – 2
olduğuna göre Q(x) polinomunun P(x) polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalan polinomlarının toplamını bulunuz.

12. Bir P(x) polinomunun x2 – 25 ile bölümünden kalan 2x + 6 olduğuna göre P(x) polinomunun x – 5 ile bölümünden kalanı bulunuz.

13. P(x) bir polinomdur.

P(2x) – P(-2x) = -8×3 + 12x + 17 olduğuna göre P(x) polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayılarının toplamını bulunuz.

14. 2. dereceden Q(x) polinomu, x – 2 ve x – 3 ile tam bölünen bir polinomdur.  değerini bulunuz.

15. P(x) = -2×9 + 6×6 – 3×5 + x3 + 9×2 + 1 polinomunun x – 3 3 ile bölümünden kalanı bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1. m gerçek sayı olmak üzere (x – 5)3 . (m- 7)2 -(5 – x) 2 .(7 -m) 3 ifadesini
çarpanlarına ayırınız.

2. √85. 115 + 225 ifadesinin değerini bulunuz.

3. 999 . 1001 çarpımını iki kare özdeşliği kullanarak yazınız.

4.(x + 8) 2 -(1 – x) 2 ifadesini çarpanlarına ayırınız.

5. 3×2 – 4x – 32 ifadesini çarpanlarına ayırınız.

6. a8 – a4 + a2 + 1 ifadesini çarpanlarına ayırınız.

7. (x2 – 2x)2 – 2(x2 – 2x)- 3 ifadesini çarpanlarına ayırınız.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

İfadesinin en sade hâlini bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeyi yazınız.

2 ifadelerine polinomun ………………. denir.

b) an, an-1, …, a2, a1, a0 gerçek sayılarına polinomun …………………. denir.

c) x değişkeninin aldığı en büyük üsse polinomun
……………….. denir ve der[P(x)] ile gösterilir.

ç) En büyük dereceli terimin katsayısına polinomun ………………………. denir.

d) a0 ifadesine polinomun …………………. denir.

B) Aşağıdaki numaralarla verilen polinomlar ile harflerle verilen bu polinomlara ait dereceleri eşleştirip eşleşenleri alttaki kutulara yazınız.

C) Aşağıdaki açık uçlu soruların doğru cevabını ilgili boşluklara yazınız.

3. P(x) = ax3 – 2×2 + 6 ve Q(x) = x2 + 2ax + 12 polinomları veriliyor. x . P(x) + 2 . Q(x + 1) polinomunun katsayıları toplamı 72 olduğuna göre a gerçek sayısının değerini bulunuz.7

4. P(x) sabit terimi 0 olmayan 2. dereceden bir polinomdur. P(x) polinomunun katsayıları toplamının sabit terimden farkı 0 olduğuna göre ifadesinin değerini bulunuz.

5. P(x) = 2×3 – x2 + 2 ve Q(x) = x2 + 3x + 1 polinomları veriliyor. P2(x) $ Q(x)çarpımından elde edilecek x7 li terimin katsayısını bulunuz.

6. P(x) bir polinomdur.P(x2) =  olduğuna göre P]xg polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamını bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

7. a gerçek sayı olmak üzere

P(x) = ax3 + ax2 + 4x + a polinomunun

Q(x) = x2 + 1 polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalan polinomlarının toplamını bulunuz.

11 – 13. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız.

Bir telefon ve tablet bilgisayar uygulaması geliştirmek isteyen Taykut Bey, bu uygulamayı aşağıdaki kurallara göre oluşturuyor.

• VERİ sayısına 1 ekleyip karesini alıyor. Bu sonucu 2 ile çarpıp 1 numaralı işlem olarak adlandırıyor.

• VERİ sayısının 1 eksiğinin karesini alıyor. Bu sonucu 2 numaralı işlem olarak adlandırıyor.

• 2 numaralı işlemden 1 numaralı işlemin çıkarılmasından
elde edilen sonucu ÜRÜN olarak adlandırıyor.

11. VERİ x olmak üzere x e bağlı ÜRÜN formülünü oluşturunuz.

12. VERİ 5 olduğunda ÜRÜN ün kaç olacağını bulunuz.

13. Uygulamada yanlışlıkla 1. işlemde VERİ nin 1 fazlası yerine 2 fazlasının karesi alınmıştır. Buna göre VERİ 5 olduğunda ÜRÜN ün olması
gerektiğinden ne kadar az hesaplana cağını bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

14. Bir P(x) polinomunun Q(x) polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu

B(x) = x2 – 6x – 7 ve kalan polinomu ise

K(x) = x2 – 5x olarak veriliyor. Bu bilgilere göre P(x) polinomunun x + 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 6 B) 4 C) 0 D) -4 E) -6

15. P(x) ve Q(x) birer polinom, a gerçek sayı
olmak üzere

P(2x – 1) + (x – 3) $ Q(x + 4) = 2×2 + 6x + a – 2 eşitliği veriliyor.

• P(x) polinomunun 2x – 10 ile bölümünden kalan 38 dir.

• Q(x) polinomunun x – 2 ile bölümünden kalan 3 tür.

Verilen bu bilgilere göre P(x) polinomunun x + 5 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 15 B) 13 C) 11 D) 9 E) 8

16. P(x) bir polinomdur. der6P(x)@ = 3 olduğuna göre der8^x2 + 3h $ P2 _P(x2 + 3) iB ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine
eşittir?

A) 14 B) 18 C) 38 D) 40 E) 42

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

A) Aşağıda numaralarla verilen polinomlar ile harflerle verilen polinomların
eşit olanlarını eşleştirip eşleşenleri alttaki kutulara yazınız.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

7. x 2 2 olmak üzere bir aracın x – 2 saatte aldığı yol x3 + 4x – 2×2 – 8 olduğuna göre bu aracın bu süre içerisindeki ortalama hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A) x2 B) x2 + 4 C) x2 + 4x D) x2 – 4x E) x

8. Seda Öğretmen’in tahtaya kaldırdığı öğrencisi, tahtaya çarpanlara ayırma ile ilgili aşağıdaki adımları yazarak bir çalışma yapıyor. a, b sıfırdan farklı iki gerçek sayı ve a = b olmak üzere

I. a2 = a . b (Her iki taraf a ile çarpılır.)

II. a2 – b2 = a . b – b2 (Eşitliğin her iki tarafından b2 çıkarılır.)

III. (a – b) . ( a+ b) = (a – b) (Eşitliğin her iki tarafı çarpanlarına ayırılır.)

IV. a + b = b (Eşitliğin her iki tarafı a – b ile bölünür.)

V. a = 0 (Eşitliğin her iki tarafından b çıkarılır.)

Bu çalışmada hangi adımda hata yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9. 96 – 1 sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez?

A) 13 B) 26 C) 51 D) 56 E) 73

10. Hakan Bey, iki veya daha fazla sabit polinomdan farklı polinomların çarpımı şeklinde yazılabilen cebirsel ifadeleri cömert ifadeler
olarak adlandırmak istiyor. Örneğin 6×2 + x – 2 = ]2x – 1g $ ]3x + 2g olduğundan 6×2 + x – 2 ifadesi bir cömert ifadedir.
Buna göre ifadelerinden hangileri cömert ifadelerdir?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

11. Aşağıda cebirsel ifadelere ait en sade durumlar verilmiştir.

Yukarıdaki eşitliklerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II  E) II ve III.

10.SINIF MEB ve AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.