MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 193-228 CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 193-228 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 4.Ünite İkinci Dereceden Denklemler Konusu Sayfa 193-228 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 349 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite  Sayfa 193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen denklemlerin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulunuz.

2.x²-2x-6=0 denkleminin gerçek sayı köklerinden küçük olanı bulunuz.

3. m ≠3  m ∈ R olmak (m-3) x² -8x+1 =0 olmak üzere denkleminin gerçek
kökleri olmadığına göre m nin değer aralığını bulunuz.

4. m ≠3  m ∈ R  olmak üzere (m+3) x² -mx -3x +m = 0 denkleminin
çakışık iki kökü olduğuna göre m değerini bulunuz.

5. m ∈R olmak üzere

• x² -4x+ 2m =0 denkleminin farklı iki gerçek kökü vardır.

• x² +6 x +m +11=0 denkleminin gerçek kökleri yoktur.

Yukarıda verilen bu bilgilere göre m nin kaç farklı tam sayı değeri alabileceğini bulunuz. 

6. a ≠ 0 e a, b ∈ R olmak üzere aşağıda verilen denklemlerin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulunuz.

7. m >n > 0 ve m n, ∈ R olmak üzere x ² (2m-n) x-2m =0  denkleminin gerçek
sayı köklerinden büyük olanı bulunuz.

8. m ∈ R olmak üzere denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre m ifadesinin değerini bulunuz.

9.Yukarıda şekli verilen dikdörtgen biçimindeki bir kartondan kare biçimindeki FGCE karton parçası kesilerek atılıyor. kalan şeklin alanı 68 santimetrekare olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin çevresinin kaç cm olduğunu bulunuz.

10.denklemlerinin birer kökü ortak olduğuna göre m değerini bulunuz.

 

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.z=sayısını a b, ∈ R olmak üzere z a = + bi şeklinde yazınız.

2.ifadesini a b, ∈ R olmak üzere z a = + bi şeklinde yazıp a b$ ifadesinin
değerini bulunuz.

3. Aşağıdaki karmaşık sayıların eşleniklerini bulunuz.

a) z i 1 = -4 3

b) z i 2 = -5 2 +

c) z i 3 = 6

ç) z 7 4 =

4. z = -5 + 3i  karmaşık sayısı için Re(z)  – Im (z) ifadesinin değerini bulunuz.

5. x²-4x+8=0 denkleminin karmaşık sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulunuz.

6. x²-4x+6=0  denklemi ile ilgili

I. İki farklı sanal kökü vardır.

II. Sanal köklerinden birisi – -2 6 i dir.

III. Kökler birbirinin eşleniğidir. ifadelerinden hangisi ya da hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

7. karmaşık sayısının eşleneğinin sanal kısmı 3 olduğuna göre z karmaşık
sayısını bulunuz.

8. x, y birer gerçek sayı olmak üzere karmaşık sayısının gerçek kısmı 5, sanal kısmı 8 olduğuna göre y nin alabileceği değerlerin çarpımını bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.x² -2x-4=0 denkleminin kökleri x x 1 ve 2 olduğuna göre

a) x1+x 2 ifadesinin değerini bulunuz.

b) x1.x2 ifadesinin değerini bulunuz.

2. x ² -2x+m-3=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. olduğuna göre m gerçek sayısının değerini bulunuz.

3.dereceden bir bilinmeyenli denkleminin kökleri x 1 ve x2  olduğuna göre 1/x1 + 1/x2   ifadesinin değerini bulunuz.

4.denkleminin kökleri x 1 ve  x 2 olmak üzere
I. a b, ∈ R
II. x1 +x2= 5
III. x1 .x2 = -1
olduğuna göre a.b ifadesinin değerini bulunuz.

9. Kökleri -2 3 ve olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulunuz.

10. Köklerinden biri 3 5 – olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulunuz.

11. x2 -8x -2 =0 denkleminin kökleri x v 1 2 e x dir. Kökleri  g ve x olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeyi yazınız.

1. a) b²- 4ac>0 ise bu denklemin ………………. kökü vardır.

b) b²- 4ac = 0 ise bu denklemin …………………. vardır.

c) b²- 4ac<0=  denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi …………………. dir.

B) Aşağıda verilen ifadelerle harflerle verilen formülleri eşleştirip eşleşenleri alttaki kutulara yazınız.

C) Aşağıdaki açık uçlu soruların doğru cevabını ilgili boşluklara yazınız.

3. x ²-4x+m-2 denkleminin birbirinden farklı iki gerçek kökü olduğuna göre m nin en büyük tam sayı değerini bulunuz.

4. 2x ²+4x +3 denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulunuz.

6. Bir ABC üçgeniyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• BC kenarına ait yükseklik bu kenarın uzunluğundan 2 birim fazladır.

• BC kenarının uzunluğu 2 kat artırılır ve bu kenara ait yükseklik 3 birim azaltılırsa elde edilen yeni üçgenin alanı ABC üçgeninin alanından 6 birimkare fazladır.

Bu bilgilere göre ABC üçgeninin alanının kaç birimkare olduğunu bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.7 -9. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız.

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

12. A = {-1, 123 ,,, 4,} kümesi veriliyor. a ≠b  olmak üzere 6a b, ⊂ A için x²+ax+b  şeklinde yazılabilecek denklemlerden kaç tanesinin gerçek kökü yoktur?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

 

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

15. x²-6x +10 =0 denkleminin köklerinden biri
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 + i

B) – -1 i

C) – -3 3i

D) 3 + i

E) 1

18. 4x² -24x+6a-12=0 denkleminin eşit iki kökü olduğuna göre a gerçek sayısının değeri kaçtır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16

 

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

20. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin kökleri x 1 ve x2 olmak üzere koşullarını sağlayan ikinci dereceden bir
bilinmeyenli bir denklem aşağıdakilerden
hangisidir?

21. Aşağıda denklemler ve bu denklemlerin kökleri verilmiştir.

Verilen bilgilere göre a c + ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 55 B) 30 C) 25 D) 20 E) 5

22.x x 1 ve 2 birer gerçek sayı olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre kökleri x 1 ve x2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem
aşağıdakilerden hangisidir?

10.SINIF MEB ve AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.