MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 56-78 CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 56-78 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 1.Ünite Sayma ve Olasılık Konusu Sayfa 56-78 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 349 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 10.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 10.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayma ve Olasılık Sayfa 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Bir zar ile bir madenî paranın birlikte atılması deneyine ait iki farklı basit olay yazınız.

2. n tane madenî para atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı 44 olduğuna göre n değerini bulunuz.

3. 5 kız ve 4 erkekten oluşan bir gruptan 2 kişi seçilecektir. Buna göre

a) Örnek uzayın eleman sayısını bulunuz.

b) Seçilecek 2 kişinin 2 sinin de kız olması olayının eleman sayısını bulunuz.

c) Seçilecek 2 kişinin 2 sinin de erkek olması olayının eleman sayısını bulunuz.

4. Bir torbada kırmızı, mavi ve sarı bilyeler bulunmaktadır. Torbadan çekilen bir bilyenin mavi olması olayı ile sarı olması olayının ayrık olaylar olup olmadıklarını bulunuz.

5. A şehrinden B şehrine uğrayarak C şehrine gitmek isteyen birisi aşağıdaki bilgilere ulaşıyor.

I. A şehrinden B şehrine hava, kara ve demir yolu olmak üzere üç farklı seyahat seçeneği vardır.

II. B şehrinden C şehrine kara ve demir yolu olmak üzere iki farklı seyahat seçeneği vardır. Hava yolu H, kara yolu K, demir yolu D olmak üzere

a) Bu kişinin seyahatinde tercih edebileceği tüm durumların kümesini (örnek uzayı) yazınız ve eleman sayısını bulunuz.

b) A olayı A = {(H, K), (K, D)} olduğuna göre Al olayını yazınız.

c) Bu örnek uzaya ait bir C olayı için s(Cl) = 1 olduğuna göre s(C) nı bulunuz.

6. Bir raptiye atılması deneyinde raptiyenin dik gelmesi durumu ile yatık gelmesi durumunun eş olası durumlar olup olmadığını irdeleyiniz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Bir zar atılması deneyinde zarın üst yüzüne gelen sayının asal sayı veya tek sayı olması olasılığını bulunuz.

2. 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 9 u erkektir. Bu sınıfta erkeklerin 2 si, kızların ise 4 ü esmerdir. Sınıftan rastgele seçilen birinin kız veya esmer olması olasılığını bulunuz.

3. 30 kişilik bir grupta futbol oynayan 15, basketbol oynayan 10 ve her ikisini de oynayan 6 kişidir. Bu gruptan rastgele seçilen birinin futbol veya basketbol oynama olasılığını bulunuz.

4. Bir vazoda 6 tane beyaz ve x tane kırmızı gül vardır. Vazodan bir kırmızı gül çekilme olasılığı 3 2 ise x değerini bulunuz.

5. Bir zar atıldığında görülebilen yüzeylerine 1 veya 2 sayısının gelme olasılığını bulunuz.

6. İki zar birlikte atıldığında üst yüze gelen sayılar toplamının

a) 6 olma olasılığını bulunuz.

b) En az 6 olma olasılığını bulunuz.

c) 4 olmama olasılığını bulunuz.

7. n tane madenî paranın atılması deneyinde hepsinin aynı gelmeme olasılığı 127/ 128 isen değerini bulunuz.

8. 3 doktor, 2 hemşire arasından iki kişilik bir sağlık ekibi kurulacaktır. Bu ekipte en az bir doktorun bulunma olasılığını bulunuz.

9. A = {4, 5, 6, 7, 9} kümesinin elemanlarından rastgele seçilen iki sayının çarpım sonucunun bir çift sayı olması olasılığını bulunuz.

10. (m+ n) üzeri 7 açılımındaki terimlerden herhangi biri seçiliyor. Seçilen terimin katsayısının 7 den büyük bir sayı olma olasılığını bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. Bir torbada bulunan 2 farklı sarı, 3 farklı kırmızı ve 4 farklı mavi boncuk arasından rastgele biri çekiliyor. Çekilen boncuğun sarı olmama olasılığını bulunuz.

2. Bir torbada 1 den 10 a kadar numaralandırılmış 10 top vardır. Buna göre bu torbadan çekilen bir topun numarasının tek veya 4 ten küçük bir sayı olma olasılığını bulunuz.

3. 4 madenî para birlikte atılıyor. Madenî paralardan en az birinin yazı gelme olasılığını bulunuz.

4. 24 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 10 kız öğrenciden 3 ü yeşil, 7 si kahverengi gözlü; 14 erkek öğrenciden 4 ü yeşil, 10 u kahverengi gözlüdür. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya yeşil gözlü olması olasılığını bulunuz.

6.12a6 rakamları birbirinden farklı dört basamaklı bir doğal sayıdır. Bu şartı sağlayan tüm 12a6 sayıları arasından rastgele seçilen bir sayının 4 ile tam bölünen bir sayı olmama olasılığını bulunuz.

7. Beyza, marketten rastgele bir şişe su alacaktır. Marketteki bir rafta 18 tane A, 12 tane B ve 15 tane C marka su şişesi vardır. Beyza’nın A veya B marka su şişesinden alma olasılığını bulunuz.

8. 112 234 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen 6 basamaklı, farklı sayılardan rastgele biri seçiliyor. Bu sayıda 1 rakamlarının yan yana olma olasılığını
bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sayıyı yazınız.

1. 3 farklı roman ve 5 farklı şiir kitabı arasından 1 adet roman veya şiir kitabı …… farklı şekilde seçilebilir.

2. 3 farklı roman ve 5 farklı şiir kitabı arasından 1 roman ve 1 şiir kitabı …… farklı şekilde seçilebilir.

3. 3 farklı kitap düz bir rafa ……. farklı şekilde dizilebilir.

4. 123 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek ……. farklı sayı elde edilebilir.

B) Aşağıda numaralarla verilen ifadeler ile harflerle verilen matematiksel ifadeleri eşleştirip eşleşenleri alttaki kutulara yazınız.

C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili
alana yazınız.

7. Şekildeki her çizgi şehirler arası bir yolu temsil etmektedir. A kentinden B kentine 3 farklı yol, B kentinden C kentine 4 farklı yol, A kentinden C kentine 2 farklı yol vardır. Buna göre iki şehir arasındaki herhangi bir yol kullanıldığında o şehirler arasındaki hiçbir yolun bir daha kullanılmaması şartıyla A kentinden C kentine kaç farklı yoldan gidilebileceğini
bulunuz.

8.denklemini sağlayan n değerini bulunuz.

9. 3 farklı matematik, 4 farklı fizik ve 2 farklı kimya kitabı düz bir rafa dizilecektir. Fizik kitapları yan yana ve kimya kitapları yan yana olmak üzere 9 kitabın bu rafa kaç değişik şekilde dizilebileceğini bulunuz.

 

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

10 -12. soruları aşağıda verilen bilgilere
göre cevaplandırınız.

Ali, Ayşe ve Ahmet bir kutlama yemeği için restorana gidiyorlar. Verilen menüden aşağıda verilen bilgilere göre sipariş veriyorlar.

• Herkes kebap, çorba ve tatlı çeşitlerinden birer tane sipariş veriyor.
• Ali, Ayşe ve Ahmet’in siparişlerinde ortak hiçbir yemek yoktur.

• Herkes kendi hesabını ödüyor.

10. Siparişi ilk veren Ali’nin kaç farklı seçeneği olduğunu bulunuz.

11. Ali’nin yemek siparişi Adana kebabı, Ezo Gelin çorbası ve baklava olduğuna göre Ayşe’nin yemek siparişinin kaç farklı şekilde olabileceğini bulunuz.

12. Ahmet en az hesap ödeyecek şekilde sipariş verdiğine göre Ahmet’in kaç farklı sipariş seçeneği olduğunu bulunuz.

13. a!/ b! =72 eşitliğini sağlayan a ve b pozitif tam sayılarının toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

14. A = “2, 4, 6, 8, 9, kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı, rakamları farklı, 600 den küçük kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

15. 13 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir?

16. A = “2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı, rakamları farklı, 3 ile tam bölünen kaç farklı doğal sayı yazılabilir.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

17.Yukarıdaki şekilde verilen çizgiler üzerinden sadece sağa veya aşağıya hareket edilerek A noktasından B noktasına kaç farklı yoldan gidilebilir?

18. a, b, c, d, e, f harflerinin tamamı birer kez kullanılarak
yan yana oluşturulan sıralamalarının soldan sağa okunuşlarının kaçında a harfi e harfinden önce gelir?

19. A = {0, 1, 2, 4, 5} kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları farklı, 4 basamaklı, 4 ilen tam bölünen kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

20. 6 kız, 4 erkek öğrenci yan yana sıralanacaktır. Bu öğrenciler, başa ve sona birer kız öğrenci gelmesi ve erkek öğrencilerin birbirinden ayrılmaması koşuluyla kaç farklı biçimde sıralanabilirler?

21. MENEMEN kelimesinin harfleri yer değiştirilerek elde edilen 7 harfli kelimelerin soldan sağa okunuşunun kaçında M harfinden hemen sonra E harfi gelir?

22. TAKATUKA kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek T ile başlayan fakat U ile bitmeyen 8 harfli kaç farklı kelime yazılabilir?

23. 9 998 870 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinden farklı, 7 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir?

24. Hediyelik eşya satan bir mağazada, alınan bir hediyeyi paketlemek için 3 farklı desende hediye paketi ve bu paketlere yapıştırılmak üzere 2 farklı renkte kurdele vardır. Bu mağazadan 2 farklı hediye alan bir müşteri, bu hediyeleri kaç farklı şekilde paketlettirip  üzerlerine kurdele yapıştırtabilir.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1. 5 öğrenci arasından 2 öğrenci …… farklı şekilde seçilebilir.

2. 20 farklı kitap arasından 19 farklı kitap …… farklı şekilde seçilebilir.

3. 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı ……. tir.

B) Aşağıda numaralarla verilen ifadeler ile harflerle verilen matematiksel ifadeleri eşleştirip eşleşenleri alttaki
kutulara yazınız.

C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

6. A = #x x bir rakamd›r – kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçının elemanları çarpımının tek sayı olduğunu bulunuz.

8. C(n + 1, n – 1) – 6 = C(n, n – 2) olduğuna göre n ifadesinin değerini bulunuz.

9. Çanakkale Şehitliği’ne gezi düzenleyen 20 kişilik bir öğrenci grubundan 3 kişi Şehitler Anıtı’na çelenk koymak üzere seçilecektir. Çelenk koyacak 1 öğrenci belli olduğuna
göre bu öğrencilerin kaç farklı şekilde seçilebileceğini bulunuz..

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

10-12. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız.

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6,} ve B = {a, b, c, d} kümeleri veriliyor.

10. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinde 1 ve 2 elemanlarının birlikte bulunduğu kümelerin sayısını bulunuz.

11. A ve B kümelerinden ikişer eleman alınarak 4 haneli şifreler oluşturuluyor. Buna göre harf ile başlayıp harf ile biten kaç şifre oluşturulduğunu bulunuz.

12. A ve B kümelerini kapsayan kümelerden eleman sayısı en az olan kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir harfin bulunduğunu bulunuz.

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

13. Herkesin yalnız bir spor dalıyla ilgilendiği bir kafilede 5 futbolcu, 6 voleybolcu ve 7 basketbolcu vardır. Bu sporcu kafilesinden 1 futbolcu, 2 voleybolcu ve 3 basketbolcudan
oluşan bir ekip kaç değişik biçimde oluşturulabilir?

14. Aralarında Eyüp ve Adem’in de bulunduğu 8 kişilik bir gruptan 3 ve 5 kişilik iki ekip kurulacaktır. Eyüp ve Adem’in ikisinin de aynı ekipte olması koşuluyla kaç farklı ekip
oluşturulabilir?

15.ifadesinin açılımından elde edilen x5 li terimin katsayısı kaçtır?

16.ifadesinin açılımında sabit terim
kaçtır?

17.açılımındaki a gerçek sayısının değeri kaçtır? 

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeyi ya da sayıyı yazınız.

1. Ortak elemanları olmayan kümeler ile temsil edilen olaylara ………. olaylar denir.

2. Bir deneyin bütün çıktılarının kümesine o deneyin
………………. denir.

3. Olasılığı 0 olan olaylara ………………… olay, 1 olan olaylara …………… olay denir.

4. 5 madenî para atılması deneyinde ……. tane olay vardır.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

5. 4 madenî para birlikte atıldığında üçünün yazı, birinin tura gelme olasılığını bulunuz.

6. Aralarında Yasin ve Mete’nin bulunduğu 6 kişi yan yana rastgele sıralanıyor. Yasin ve Mete’nin yan yana olma olasılığını bulunuz.

7. İçinde yalnız kırmızı ve beyaz bilyelerin bulunduğu
bir torbadaki kırmızı bilyelerin sayısı beyaz bilyelerin sayısının iki katıdır. Torbadan rastgele çekilen iki bilyenin ikisinin de beyaz olma olasılığı 1/12 olduğuna göre başlangıçta torbada toplam kaç bilye olduğunu bulunuz.

Yukarıdaki şekilde 5 i çember üzerinde olmak üzere 8 nokta verilmiştir.

8. Şekildeki 8 noktadan rastgele 3 ü şeçildiğinde seçilen noktaların bir üçgenin köşeleri olma olasılığını bulunuz..

 

8-10. soruları aşağıda verilen bilgilere göre
cevaplandırınız.

Yukarıdaki şekilde 5 i çember üzerinde olmak üzere 8 nokta verilmiştir.

9. Şekildeki 8 noktadan rastgele 2 si şeçildiğinde seçilen noktalardan en az birinin çember üzerinde olma olasılığını bulunuz.

10. Şekildeki 8 noktadan rastgele 4 ü şeçildiğinde seçilen noktaların bir dörtgenin köşeleri olma olasılığını bulunuz.

10.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

11. İki zar birlikte atıldığında zarların üst yüzüne gelen sayılar arasındaki farkın mutlak değerinin 1 olma olasılığı kaçtır?

12. 5 elemanlı bir kümenin alt kümelerinden seçilen bir kümenin en çok iki elemanlı bir küme olma olasılığı kaçtır?

13. 5 doğru parçasının uzunlukları 2, 4, 6, 8 ve 10 cm dir. Bu beş doğru parçasından rastgele seçilen üçünün bir üçgenin kenarları olma olasılığı kaçtır?

14. A = {x 1 1 x 1 6, x ∈ N,} kümesinin elemanları kullanılarak oluşturulan üç basamaklı, rakamları farklı sayılar birer kâğıda yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kâğıtta yazan sayının a 1 b 1 c koşulunu sağlayan abc şeklinde, üç basamaklı bir tek sayı olma olasılığı kaçtır?


15. A = “1, 3, 6, 7, 8, kümesinin elemanları kullanılarak oluşturulabilecek 4 basamaklı, rakamları farklı doğal sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının tek sayı olma
olasılığı kaçtır?

16. A = “-3, – 2, – 1, 0, 1, 2, kümesinin elemanlarından rastgele ikisi seçiliyor. Seçilen bu elemanların toplamının negatif olma olasılığı kaçtır?

17. K = {x -2 1 x 1 5, x } Z, kümesinin alt kümelerinden biri rastgele seçiliyor. Seçilen bu alt kümenin en az 3, en çok 4 elemanlı olma olasılığı kaçtır?

2021-2022 10.SINIF MEB VE ANKA YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2 Replies to “10.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 56-78 CEVAPLARI

  1. Bu cevaplar 9. sınıf matematik kitabına ait büyük ihtimalle sayfa 77 78 fonksiyonlarla ilgili olmasına rağmen burda kümeler var.

    1. Hayır çözümler 10.Sınıf MEB Yayınları Matematik ders kitabı cevaplarına aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.