MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 120-121-122 CEVABI

11.SINIF BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 120-122 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Bir Yay Yayıncılık 2.Ünite Sayfa 120-121-122 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf BirYay Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 352 sayfa ve 7 üniteden oluşmaktadır.

BİR YAY Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 11.sınıf Ders Kitabı Bir Yay Yayınları 2.Ünite  Sayfa 120-121-122 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı 

10. 4x + 3y = 12 doğrusu, analitik düzlemi A ve B noktalarında kesmektedir. A ve B noktaları C(7, 0) noktasıyla birleştirilerek ABC üçgeni oluşturuluyor.
Verilenlere göre A(ABC) kaç br2 dir?

A) 6    B) 8    C) 16    D) 18    E) 24

11.Yukarıda verilen AB doğru parçasını dıştan oranında bölen C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

A) 8    B) 7    C) 6    D) 4    E) 3

12. A(3, 7), B(8, 2), C ! [AB] ve 3 . | AC | = 2 . |BC| olduğuna göre C noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır?

A) 8 B) 2 C) 10 D) 11 E) 12

13. Bir ABC üçgeninin ağırlık merkezi G(2, 3) ve köşe koordinatlardan biri B(–1, 1) dir. BD kenarortay olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

14.Yukarıdaki analitik düzlemde verilenlere göre C noktasının ordinatı kaçtır?

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 10.

15. Köşeleri A(5, 11), B(–7, –3) ve C(1, –5) olan ABC üçgeninde A köşesinden geçen kenarortayın uzunluğu kaç br dir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 17

16.ABC eşkenar üçgen ve BCDE karesinin B köşesi, x ekseni üzerindedir.
A(0,3 3) ve C(6,3 3) olduğuna göre E noktasının apsisi kaçtır.

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı 

18.Aşağıdakilerden hangisi bilinirse yukarıdaki analitik düzlemde verilen d1 ve d2 doğrularının denklemleri bulunabilir?

A) ABC üçgeninin alanının kaç br2 olduğu

B) |AB| ve |BC| değerleri

C) ABC üçgeninin çevresinin kaç br olduğu

D) d1 ve d2 doğrularının eğimleri

E) |BC| değeri

19.Şekilde A noktasının d doğrusuna uzaklığı
kaç br dir?

20. ax -y= 6
4x+ (a+ 4)=y-6

denklemleriyle verilen doğrular paralel olduğuna göre a kaçtır.

21.Yukarıdaki analitik düzlemde A ve B noktaları bulunarak işaretlenmiştir. A noktasında bulunan bir karınca B noktasına en kısa yoldan ulaşmak isterse izlemesi gereken yolun denklemi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
(Eksen üzerindeki iki nokta arası 1 birimdir.)

A) y – 3x + 5 = 0

B) 2y – 3x + 4 = 0

C) y – x – 1 = 0

D) y + 3x – 5 = 0

E) y + 3x + 5 = 0

22.Şekilde d1 doğrusuyla d2 doğrusunun kesişim noktası A(x, y) olduğuna göre x + y kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

23. Yandaki şekilde 4x + 3y = 12 doğrusu üzerinde herhangi bir
P(a, b) noktası alınmıştır. Buna göre √a2 + b2 nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı 

24.Şekildeki ABC üçgeninin köşelerinin koordinatları A(2, 3), B(1, 2) ve C(4, 8) dir. DC = 2 . BD olduğuna göre AD kenarının uzunluğu kaç br dir?

25.Analitik düzlemde yukarıdaki gibi üç kare çizilmiştir. A(–17, 10) ve E(0, 3) olduğuna göre ortadaki karenin alanı kaç br2 dir?

A) 36 B) 25 C) 16 D) 4 E) 2

26.B(4, 7) ve D(1, 1) Verilenlere göre F noktasının koordinatları

aşağıdakilerden hangisidir?

A) (2, 6) B) (3, 6) C) (2, 7) D) (3, 5) E) (3, 3)

27. A(–1, 2) noktasından geçen ve 2x – 3y + 1 = 0 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x + 2y – 1 = 0

B) 3x + 2y + 1 = 0

C) 3x + 2y – 2 = 0

D) 2x + 3y + 5 = 0

E) 2x – y + 1 = 0

28.Analitik düzlemde A(0,5), B(2,2) ve C(12,0) noktaları veriliyor. Verilenlere göre A(AOCB) kaç br2 dir?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

29.Yukarıdaki analitik düzlemde iki kare çizilmiştir. Verilenlere göre B noktasının apsisi kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

30. x eksenini (4, 0) noktasında kesen doğru y = 2x – 4 doğrusuna dik ise bu doğrular ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç br2 dir?

2020-2021 11.SINIF MEB VE BİR YAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.