MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 163-204 CEVAPLARI

11.SINIF BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 163-204 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Bir Yay Yayıncılık 3.Ünite Sayfa 163-204 cevabını resimli ve çözümlü şekilde sizler için hazırladık.

11.Sınıf BirYay Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 352 sayfa ve 7 üniteden oluşmaktadır.

BİR YAY Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 11.sınıf Ders Kitabı Bir Yay Yayınları  Sayfa 163,164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 , 179, 180 ,181, 182, 183 , 184, 185 , 186 , 187, 188, 189, 190, 191, 192 ,193, 194, 195, 196 , 197, 198, 199 , 200 ,201 , 202, 203 ,204, Cevabı

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı 

Pekiştirelim

1. Bir golf topuna belli bir m/sn. hızla vurulduğunda topun zamana (t) bağlı çıktığı yüksekliği (h) veren fonksiyon, h(t) = –16t2 + 160t ile veriliyor. Topa vuran kişinin bulunduğu yer ile topun düştüğü yer arasındaki uzaklık kaç m dir? Top, yerden en fazla kaç m yükseğe çıkar?

2. İki bisikletli şekildeki O noktasından A ve B yönlerine doğru hareket
ederek dik biçimde birbirinden uzaklaşmaktadır. B yönüne giden bisikletli, A yönüne gidenden saatte 2 km daha hızlı gitmektedir. 4 saat sonra aralarındaki uzaklık 40 km olduğuna göre her bir bisikletlinin
hızını bulunuz.

3. Çocukları çok seven ve onların mutluluğunu düşünen bir hayırsever, mahallesindeki okulun bahçesine basketbol sahası yaptıracaktır. Saha, kenar uzunlukları x + 3 ve x + 8 olan okulun bahçesindeki dikdörtgen şeklindeki araziye taban alanı 234 m2 olacak şekilde yapılacaktır. Basketbol
sahasının kenar uzunlukları kaç m olur?

4. Bir arabanın V hızıyla gideceği yolu (s) veren ilişki s(V) biçiminde tanımlanmaktadır. Verilenlere göre bu yolculuktaki s nin en büyük değeri için V ne olmalıdır?

5. Bir su fıskıyesi sürekli olarak yandaki gibi su akıtmaktadır.Bu su fıskiyesinde suyun çıktığı yükseklik (h) ve zaman t olmak üzere, suyun gittiği yolu m/sn. cinsinden veren ilişki h(t) = – 16t2+ 48t + 6 olduğuna göre suyun çıktığı maksimum yükseklik kaç m dir?

6. Bir bilgisayar satışında; x bilgisayar sayısını ve G bilgisayar satışından kazanılan geliri göstermek üzere bilgisayar sayısına bağlı geliri gösteren ilişki, G x( ) x x 500 20 2 =- + olduğuna göre kaç bilgisayar satıldığında gelirin en fazla olacağını bulunuz.

7. Yandaki gibi bir pencerenin üst kısmı parabol şeklindedir. Analitik düzlem şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Pencerenin genişliği 90 cm, yüksekliği en fazla 150 cm dir. Pencerenin üst kısmına dikey biçimde dekorasyon amaçlı, eşit aralıklı 5 tane tahta yerleştirilecektir. Bu tahtaların uzunlukları kaçar cm olmalıdır?

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı 

Pekiştirelim

1. y = f (x) = x6 fonksiyonunun grafiği yanda verilmiştir. Bu grafiği kullanarak aşağıdaki fonksiyonların kurallarını oluşturup grafiklerini çiziniz.

a . y = f (x) + 3

b. y = f (x) – 2

c . y = f (x – 3)

ç. y = f (x + 2)

d . y = 2 . f (x)

e. y = f (3x)

f . y = – f (x)

g. y = –f (–x)

2. y f(x ) =1/x 7 fonksiyonunun grafiği yanda çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki fonksiyonların kurallarını oluşturarak grafiklerini çiziniz.

a . y = f (x) – 1

b. y = f (x) + 2

c . y = f (x + 1)

ç. y = f (x – 3)

d . y 1/2= f(x)

e. y  f(1/3x)

f . y = – f (2x)

g. y = 3f (–x)

3. Yanda y = f (x) = x3 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre
diğer grafiklere ait fonksiyonların denklemlerini yazınız.

4. Aşağıda verilen fonksiyonların çift, tek ya da ne tek ne çift olduğuna karar veriniz.

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı 

3. Alt Öğrenme Alanı Genel Değerlendirme Soruları

1. Yale Üniversitesinden araştırmacılar, hırs ve sorumluluğun zamanın bir fonksiyonu olduğunu ileri sürmüşlerdir.

a. Aşağıda verilen gra kleri incelediğinizde hangi gra ğin hırsa, hangi grafiğin sorumluluğa ait olduğunu düşünürsünüz? Neden böyle düşündüğünüzü açıklayınız. Grafiklerin maksimum ve minumum noktaları, sizce neye karşılık gelmektedir? Grafiğin artan ve azalan olduğu durumlar hakkında hırs ve sorumlulukla ilgili yorum yapınız.

b. Siz de sevgi, üzüntü, öfke vb. duygularınız için grafikler çiziniz. Yatay eksen zaman, düşey eksen düzey olsun. Negatif sayıları da kullanabilirsiniz (Blitzer, 2003: 356)

2.Yukarıdaki şekilde bir ip cambazının gösterisini yapacağı düzenek yer almaktadır. İki boru arası 20 m dir. Ancak ipin uzun boruya bağlanacağı P noktası henüz belirlenmemiştir.

a. İpin uzunluğunu P noktasının yerden uzaklığının bir fonksiyonu olarak yazınız.

b. Cambazın yürüyeceği toplam ip uzunluğu 25 m ise bağlantı noktası olan P nin yerden yüksekliğini (x) bulunuz (Swokowski, 1990: 75).

3.Yukarıdaki grafik bir aracın zamana bağlı hızını göstermektedir.

a. Aracın hızının arttığı zaman aralığını belirleyiniz.

b. Aracın hızının azaldığı zaman aralığını belirleyiniz.

c. Aracın en hızlı olduğu zamanı belirleyiniz.

ç. Aracın 4 ile 5. dakikalar arası ortalama değişim hızını bulunuz.

 

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı 

4. Aşağıdaki tablo bir deneydeki bakteri sayısının zamana göre değişimini göstermektedir. Verilenlere göre

a. Bakteri sayısını zamana bağlı veren fonksiyonu yazınız.

b. Bakteri sayısının 41 olduğu zamanı, yazdığınız fonksiyonun ters fonksiyonunu kullanarak bulunuz.

c. [2,6] dakikalar arasındaki bakteri sayısındaki ortalama değişim hızını bulunuz

5. f(x) = x2 + (a – 1).x + b + 1 ile g(x) = (a – 3).x2 – x + 4 parabollerinin tepe
noktaları aynı ise a kaçtır?

6. f(x) = (x – 3.a)2 + a + 1 parabolünün tepe noktası x ekseninin altında olduğuna göre a nın en büyük tam sayı değeri kaçtır?

7. Analitik düzlemde verilen parabollere göre a, b ve c arasındaki sıralamayı bulunuz.

8. f(x) = x2 – 6x + m – 2 fonksiyonu yatay ekseni kesmediğine göre bu fonksiyonun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

9.Analitik düzlemde tepe noktası T(– 1, 6) olup orijinden geçen parabolün denklemini bulunuz.

10.Analitik düzlemde f(x) = m . x2 + (m2 – 4) . x + m – n fonksiyonunun grafiği verilmiştir.T(0, 4) parabolün tepe noktası olduğuna göre f(2) nin değeri kaçtır?

11.Analitik düzlemde denklemi y = –x2 + 8x – 2m – 4 olan fonksiyonunun
grafiği verilmiştir. |OL| = 3.|OK| olduğuna göre m kaçtır?

 

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı 

12.Analitik düzlemde grafiği k y = a.x2 + b.x + c fonksiyonunun grafiği olduğuna göre a, b ve c katsayılarının işaretlerini bulunuz.

13. y = f(x) = x2 + 5x + 6 fonksiyonunun minumum değeri kaçtır?

14. A = 2m2 – 4m + 6 ve B = – m2 + 2m – 1 ise A nın minumum değeri, B nin maksimum değerinden kaç fazladır?

15. Gerçek sayılarda tanımlı y = f(x) = x2– 3x + 5 fonksiyonunun simetri eksenini bularak grafiğini çiziniz.

16.Analitik düzlemde f fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. f(5) değeri kaçtır?

17. y = f(x) = (x + 3)2 ve y = g(x) = y = x2 – 9 parabollerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç br dir?

18.Analitik düzlemde tepe noktası (– 2, 0) olup (0, – 2) noktasından geçen parabolün grafiği verilmiştir. Buna göre parabolün denklemini bulunuz.

19. Analitik düzlemde x eksenine (3,0) noktasında teğet olup y eksenini (0,3) noktasında kesen y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. OABC kare ve B parabol üzerinde olduğuna göre A(OABC) kaç br2 dir?

20. Gerçek sayılarda tanımlı y = f(x) = x2 fonksiyonunun grafiğini çizerek aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini elde ediniz.

a. f (x + 3)

b. f(x) – 3

c. f(x + 1)

ç. f (x) – 3

d. 2 . f(x)

e. .f x( )

f. f (–x)

g. –f(x) h. – f(–x)

21. R – {0} “R – {0} tanımlanan  fonksiyonunun grafiğini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak çiziniz. Buna göre aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerini çiziniz. Çiziminizi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kontrol ediniz.

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı 

1.Analitik düzlemde x eksenini yalnız 4 noktada kesen y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f(x) > 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

A) – 13 B) – 10 C) – 3 D) – 2 E) 2

2.Analitik düzlemde verilen y = f(x) = x2 grafiğine göre g(x) ve h(x) in eşitleri aşağıdakilerden hangisidir?

3. y = f(x) = x2 – ax – 2x + 4a + 1 fonksiyonunun grafiği x eksenine pozitif tarafta teğet olduğuna göre a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 0 B) 4 C) 9 D) 12 E) 15

4. f(x) = x2 + (a – 6) . x + 4b + 1
g(x) = –x2 + (a – 2) . x – 3b

parabolleri x eksenini aynı noktalarda kestiğine göre a + b nin değeri kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

5.Analitik düzlemde grafiği verilen y = f(x) parabolünün tepe noktasının (1, 4) ve y eksenini (0, –3) kestiği bilinmektedir.
Buna göre parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

6. a pozitif bir gerçel sayı olmak üzere bir kenarı 2a br ve bu kenara ait yüksekliği (4 – a) br olan bir üçgenin alanı en çok kaç br 2 dir?

 

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı 

7..Analitik düzlemde grafiği verilen y = f(x) parabolü, x eksenini (x1, 0) ve (x2 , 0) noktalarında kesmektedir. Buna göre x1 + x2 kaçtır?

A) –2 B) –1 C) 1 D) 2 E) 3

8.Analitik düzlemde verilen parabollere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) c < a < b B) b < c < a C) a < b < c

D) b < a < c E) c < b < a

9. y = f(x) = (5 – m) . x2 + 2 . (m – 5) . x + 2 eğrisinin tepe noktasının apsisi ordinatına eşit olduğuna göre m kaçtır?

A) 4 B) 2 C) 0 D) – 2 E) – 6

10. 2x + 3 = 0 doğrusu y = f(x) = –3×2 + ax – 5 parabolünün simetri ekseni olduğuna göre y = f(x) fonksiyonunun en büyük değeri kaçtır?

11. Analitik düzlemde gra ği verilen y = f(x) parabolünün tepe noktası, (1, –2) olup y eksenini (0, –1) noktasında kesmektedir. Buna göre parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

12.Analitik düzlemde verilen parabollere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) c < a < b  B b < c < a C) a < b < c

D) b < a < c E) c < b < a

13.Tepe noktası T(2, –18) olup y eksenini A(0, –10) noktasında kesen parabolün denklemi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) f(x) = 2×2 – 8x – 10

B) f(x) = x2 – 4x – 10

C) f(x) = x2 – 4x – 5

D) f(x) = 2×2 + 8x – 10

E) f(x) = 3×2 – 10x – 10 

2020-2021 11.SINIF MEB VE BİR YAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.