İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 13-16 CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 13-16 CEVAPLARI

Bu yazımızda 11.Sınıf Sunshıne İngilizce Çalışma Kitabı Cem Yayınları 2.Ünite Hobbıes and Skılls Sayfa 13-16 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları 2021-2022

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite Hobbıes and Skılls cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Cem Yayıncılık 11.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Cem Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf  Cem Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Çalışma Kitabı Cem Yayınları 2.Ünite Hobbiens and Skılls Sayfa 13-14-15-16 Cevapları

 

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

1.Look at the pictures describing people’s hobbies and skills. Write sentences using the prompts for each picture.

İnsanların hobilerini ve becerilerini anlatan resimlere bakın.Her resim için istemleri kullanarak cümleler yaz.

a.She enjoys taking photos.

Fotoğraf çekmekten hoşlanıyor

b.she is good at painting.

resim yapmakta iyidir

c.She likes pottery

Çömlek sever

d.He is gifted in playing the guitar

Gitar çalma konusunda yetenekli

e.She likes gardening 

Bahçe işlerini seviyor.

f.He is good at climbing.

Tırmanmada iyidir.

2.Complete the sentences about yourself. 

Kendinizle ilgili cümleleri tamamlayın.

I want to learn professional photography.

Profesyonel fotoğrafçılığı öğrenmek istiyorum.

I always enjoy playing football.

Her zaman futbol oynamaktan zevk alırım.

People say that I am gifted in football.

İnsanlar futbolda yetenekli olduğumu söylüyor.

My parents believe that I am good at every sport.

Ailem her sporda iyi olduğuma inanıyor.

I have never liked climbing.

Tırmanmayı hiç sevmedim.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 14 Cevabı 

3.Complete the paragraphs using the vocabulary items in the box.

Kutudaki kelime ögelerini kullanarak paragrafları tamamlayın.

a. Mahmut took up basketball professionally at the age of 12. Since then, he has participated in many basketball tournaments with his team. He is very talented and everybody knows that he is gifted in playing this game.

a. Mahmut, 12 yaşında profesyonel olarak basketbola başladı. O zamandan beri takımıyla birçok basketbol turnuvasına katıldı. O çok yetenekli ve herkes bu oyunu oynamakta yetenekli olduğunu biliyor.

b. Nowadays, most people have the craving to engage in different hobbies because they feel the need to satisfy their inner demand to reduce stress and enjoy life. This type of satisfaction relieves their psychological and physical pains.

b.Günümüzde çoğu insan, stresi azaltmak ve hayattan zevk almak için içsel taleplerini karşılama ihtiyacı hissettiği için farklı hobilerle uğraşmak için can atıyor. Bu tür bir memnuniyet, psikolojik ve fiziksel acılarını giderir.

c.Haluk always encourages Derin to do sports in order to have a healthy body. At Derin’s school, there are varied  sport branches which she can choose from, so she is very lucky!

c. Haluk, sağlıklı bir vücuda sahip olmak için Derin’i her zaman spor yapmaya teşvik eder. Derin’in okulunda seçebileceği çeşitli spor dalları var, bu yüzden çok şanslı!

participated – katıldı

satisfaction – memnuniyet

took up – aldı

satisfy – tahmin etmek

varied – çeşitli 

encourages – teşvik etmek

craving –özlem

4. Write a short paragraph about your best friend’s past and present abilities as in the examples.

En iyi arkadaşınızın geçmiş ve şimdiki yetenekleri hakkında kısa bir paragraf yazın örneklerde olduğu gibi.

Örneğin. En iyi arkadaşım çocukken uçurtma uçurabilirdi. En iyi arkadaşım lezzetli bir pasta yapabilir.

My best friend started playing volleyball when she was nine. She first saw volleyball n TV and she got really amazed. Then she decided to try playing it and realized that she is having a great fun playing it and also she is really girfted in volleyball. Starting that time, she trained herself everyday. She’d also invite me to train with her but I was not as gifted as her in the sport, but I really enjoy watching her play. She plays in a local club as a professional volleyball player and I go to see her matches whenever I have free time. I am very proud of my friend.

En iyi arkadaşım dokuz yaşında voleybol oynamaya başladı. Önce voleybolu televizyonda gördü ve çok şaşırdı. Daha sonra oynamayı denemeye karar verdi ve oynarken çok eğlendiğini ve aynı zamanda gerçekten voleybolla kaplı olduğunu fark etti. O zamandan itibaren her gün kendini eğitti. Beni onunla antrenman yapmaya davet etti ama sporda onun kadar yetenekli değildim, ama onun oyununu izlemekten gerçekten zevk alıyorum. Yerel bir kulüpte profesyonel voleybolcu olarak oynuyor ve ne zaman boş zamanım olsa maçlarını görmeye gidiyorum. Arkadaşımla çok gurur duyuyorum.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 15 Cevabı

5.Walk around the class and ask the following interview questions to your classmates. Then, write down your answers.

Sınıfta dolaşın ve aşağıdaki mülakat sorularını size sınıf arkadaşlarına sorun. Ardından cevaplarınızı yazın.

1.What is your favorite hobby? How long have you had this hobby?

En sevdiğiniz hobi nedir? Bu hobiniz ne zamandır var?

Playing video games, nearly nine years.

Yaklaşık 9 yıldır video oyunları oynarım.

2. Which hobbies are the cheapest and the most expensive?

Hangi hobiler en ucuz ve en pahalıdır?

Hobbies that are made inside are usually cheaper than the ones made outside.

İçeride yapılan hobiler, genellikle dışarıda yapılanlardan daha ucuzdur.

3.Which hobbies are the most popular in your country?

Ülkenizde en popüler hobiler hangileri?

Football, volleyball

Futbol, voleybol.

4.Which hobbies are the most popular with women in your country? With men?

Ülkenizde kadınlar arasında en popüler hobiler hangileri? Adamlarla?

Visiting each other’s houses and chatting.

Birbirlerinin evlerini ziyaret etmek ve sohbet etmek

5. Can you think of any hobbies which are popular with children and adults?

Çocuklar ve yetişkinler arasında popüler olan hobileriniz var mı?

Going for a walk or watching tv.

Yürüyüşe çıkmak veya televizyon seyretmek.

6. Are there any hobbies you would like to try?

Denemek istediğin hobiler var mı?

Bungee jumping and paintball.

Bungee jumping vepaintball

7.Which hobbies do you think are dangerous?

Hangi hobilerin tehlikeli olduğunu düşünüyorsun?

Climbing and other extreme sports.

Tırmanma ve diğer ekstrem sporlar.

8.Which hobbies do you think are the most difficult?

Sizce en zor hobiler hangileridir?

9.Your own question.

Kendi sorunuzu sorun

What activity do you think that every person must do at least once in their lives.

Her insanın hayatında en az bir kez yapması gereken hangi faaliyeti düşünüyorsunuz?

Bungee jumping.

Bungee jumping.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 16 Cevabı 

6.Work with a partner. First, ask the following questions to your partner and take notes. Then, write a short paragraph to introduce your partner’s hobbies and preferences. Read it aloud.

Ortakla çalışın. Önce aşağıdaki soruları partnerinize sorun ve notlar alın. Ardından, eşinizin konuşmasını tanıtmak için kısa bir paragraf yazın. hobiler ve tercihler. Yüksek sesle oku.

1. What do you do in your free time? After school? At
weekends?

Siz boş zamanlarında ne yaparsınız? Okuldan sonra? Haftasonları?

2. Would you rather spend time with friends than your parents?

2. Ailen yerine arkadaşlarla vakit geçirmeyi mi tercih edersin?

3. Do you do any sports? How often?

3. Herhangi bir sporla uğraşıyor musun? Ne sıklıkla?

4. Do you prefer studying to watching TV in the evenings?

4. Akşamları televizyon izlemeyi tercih ediyor musun?

5. Do you enjoy playing a musical instrument? When did you start playing it?

5. Bir müzik aleti çalmaktan hoşlanıyor musunuz? Ne zaman oynamaya başladın?

6. Which one do you want to try: parachuting or bungee jumping? Why?

6. Hangisini denemek istersiniz: paraşütle atlama veya bungee jumping? Neden?

My friend Eylül likes jogging and playing basketball in his/her free time. He prefers spending time with his friends. He likes playing basketball so much, he trains everday after school. He prefers studying in the evenings because he doesn’t like delaying his responsibilities. He doesn’t play any instruments but he really likes listening guitar. He prefers parachuting because he thinks it is a great opportunity to see the sight of the world above.

Arkadaşım Eylül boş zamanlarında koşu yapmayı ve basketbol oynamayı seviyor. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih ediyor. Basketbol oynamayı çok seviyor, her gün okuldan sonra antrenman yapıyor. Sorumluluklarını ertelemekten hoşlanmadığı için akşamları ders çalışmayı tercih ediyor. Enstrüman çalmıyor ama gitar dinlemeyi çok seviyor. Paraşütle atlamayı tercih ediyor çünkü yukarıdaki dünyayı görmek için harika bir fırsat olduğunu düşünüyor.

 

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.