İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 5.Ünite Sayfa 62- 73 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf CEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

11.Sınıf Cem Yayıncılık Sunshıne Englısh  İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 5.Ünite  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Cem Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 5.Ünite  Sayfa 49-50-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73 Cevapları

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

1.Look at the picture. What do you think happened to him? Write at least two predictions about what happened to him. Then, share your answers with your classmates.

1. Resme bakın. Sence ona ne oldu? Ona ne olduğu hakkında en az iki tahmin yazın. Ardından, yanıtlarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

2.Answer the questions.

2. Soruları cevaplayın.

3.Match the pictures with the descriptions below.

3. Resimleri aşağıdaki açıklamalarla eşleştirin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

8.Listen to the following statements. Then, fill in the blanks with “had”, “would”, “ ‘d”.

8. Aşağıdaki ifadeleri dinleyin. Ardından boşlukları “had”, “olur”, “” d “ile doldurun.

9.Work in pairs. Prepare a dialogue using the prompts and examples. Then, role-play.

9. Çiftler halinde çalışın. Bilgi istemlerini ve örnekleri kullanarak bir diyalog hazırlayın. Sonra rol yapma.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

10.Discussion Time

10. Tartışma Süresi

11.Read the diary entry and the reflection of Jennifer. Then, insert the
sentences.

11. Günlük girişini ve Jennifer’ın yansımasını okuyun. Ardından,
cümleler.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

12.Read the diary entry and the reflection of Jennifer again. Then, match the underlined vocabulary items with their definitions.

12. Günlük girişini ve Jennifer’ın yansımasını tekrar okuyun. Ardından altı çizili kelime ögelerini tanımlarıyla eşleştirin.

13.Answer the following questions about Jennifer.

13. Jennifer ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayın.

14.Write a diary entry expressing one of your regrets.

14. Pişmanlıklarınızdan birini ifade eden bir günlük girişi yazın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

Do a class survey and complete the information gap. Then,
comment on these regrets on your blog.

Bir sınıf araştırması yapın ve bilgi boşluğunu tamamlayın. Sonra,
blogunuzda bu pişmanlıklar hakkında yorum yapın.

15.Work in pairs. Look at the pictures. Match the pictures with the regrets. Then, ask and answer questions about these unreal past events.

15. Çiftler halinde çalışın. Resimlere bakmak. Resimleri pişmanlıklarla eşleştirin. Ardından, bu gerçek dışı geçmiş olaylar hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

16.Look at the picture. What does the writer mean? Explain and discuss in groups of four.

16. Resme bakın. Yazar ne demek? Dörtlü gruplar halinde açıklayın ve tartışın.

17.Listen to people talk about their past experiences on a radio show
and tick 4 the topics you hear.

17. İnsanların bir radyo programında geçmiş deneyimleri hakkında konuşmalarını dinleyin ve duyduğunuz 4 konuyu işaretleyin.

18. Listen again and complete the chart.

18. Tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

19. Listen again and match the regretful statements with the appropriate responses.

19. Tekrar dinleyin ve pişmanlık dolu ifadeleri uygun yanıtlarla eşleştirin.

Work in groups. Prepare an interview. Ask people about their regrets and what would have happened if they acted differently? Role-play the dialogue and make a video.

Gruplarla çalışmak. Bir röportaj hazırlayın. İnsanlara pişmanlıklarını sorun ve farklı davransalar ne olurdu? Diyaloğu canlandırın ve bir video yapın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

20. Match the pictures with the situations. Then, share your answers with your classmates.

20. Resimleri durumlarla eşleştirin. Ardından, yanıtlarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

21. Now, write what could have been different about the situations if the people in the pictures had acted differently. Share your answers with your classmates.

21. Şimdi, resimlerdeki insanlar farklı davranmış olsaydı, durumlar hakkında nelerin farklı olabileceğini yazın. Cevaplarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

22.Discussion Time

22. Tartışma Süresi

23. Read the texts about the regrets of the inventors and match the main ideas with the texts.

23. Mucitlerin pişmanlıklarıyla ilgili metinleri okuyun ve ana fikirleri metinlerle eşleştirin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

24. Match the underlined vocabulary items in the text with their definitions.

24. Metindeki altı çizili kelime ögelerini tanımlarıyla eşleştirin.

25.Answer the following questions.

25. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 

26.Imagine that you’re Oppenheimer. Talk about your regrets and wishes.

26. Oppenheimer olduğunuzu hayal edin. Pişmanlıklarınız ve dilekleriniz hakkında konuşun.

27. Work in groups of four. Ask and answer questions to discuss the following questions using the given prompts.

27. Dörtlü gruplar halinde çalışın. Verilen yönlendirmeleri kullanarak aşağıdaki soruları tartışmak için sorular sorun ve cevaplayın.

 

11.SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.