İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 6.Ünite Sayfa 74-88 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf CEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

11.Sınıf Cem Yayıncılık Sunshıne Englısh  İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Cem Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 11.SINIF İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 11.sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 6.Ünite  Sayfa 75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86 Cevapları

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 

1.Work in pairs. Ask and answer: Have you complained about anything
lately? What was it about? How did you solve it?

İkili çalışın. Sor ve cevapla: Herhangi bir şey hakkında şikayet ettin mi
son zamanlarda? Bu ne hakkındaydi? Bunu nasıl çözdün?

2.Match the following pictures with the complaints. Compare your answers
with your classmates.

Aşağıdaki resimleri şikayetlerle eşleştirin. Cevaplarını karşılaştır
sınıf arkadaşlarınızla.

3.Match the appropriate response with each complaint in the pictures.

Resimlerdeki her şikayet ile uygun yanıtı eşleştirin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı 

4.Work in pairs and match critisim with the situations.

4. İkili çalışın ve durumlarla eleştiriyi eşleştirin.

5.Read the situations under each picture and write sentences as in the example:

5. Her resmin altındaki durumları okuyun ve örnekteki gibi cümleler yazın:

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

6.Listen to the following dialogue between a student and his advisor
teacher and underline the correct word or phrases.

6. Bir öğrenci ve danışmanı arasındaki aşağıdaki diyaloğu dinleyin
öğretmen ve doğru kelime veya cümlelerin altını çizin.

7.Listen again and answer the following questions.

Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

8.Work in pairs. Discuss and criticize Mike’s behavior as in the example.
Then, write at least three criticisms.

İkili çalışın. Mike’ın davranışını örnekteki gibi tartışın ve eleştirin.
Ardından en az üç eleştiri yazın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı 

9.Listen to the following sentences from exercise 6 and repeat.

6. alıştırmadan aşağıdaki cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.

10.Listen to the statements and circle the one you hear.

İfadeleri dinleyin ve duyduklarınızı daire içine alın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı 

11.Read the lines of a dialogue between a call center agent and a customer
and put them in the correct order.

Bir çağrı merkezi temsilcisi ile müşteri arasındaki diyaloğun satırlarını okuyun ve onları doğru sıraya koyun.

12.Work in groups of four. Imagine that there is a call center, 118, for
complaints about any subject. Two of you are the agents in the call center
who will give advice and the others call the center for a complaint. Then,
change the roles and role-play.

Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. 118 numaralı çağrı merkezi olduğunu düşünün. herhangi bir konuyla ilgili şikayetler. İkiniz çağrı merkezindeki ajansınız kim tavsiye verecek ve diğerleri şikayet için merkezi arayacak. Sonra, rolleri ve rol oynamayı değiştirin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı 

1.Have you ever read an advice column? What was written in it?

Hiç bir tavsiye köşesi okudunuz mu? İçinde ne yazıyordu?

2.Why should we be kind to the people we first met?

İlk tanıştığımız insanlara neden nazik davranmalıyız?

3.What is the importance of patience when you have to adapt to a new environment?

Yeni bir ortama uyum sağlamanız gerektiğinde sabrın önemi nedir?

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı 

15.Now, read the reply of Advice Guru and insert the sentences.

15. Şimdi, Advice Guru’nun yanıtını okuyun ve cümleleri ekleyin.

16.Answer the following questions.

Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı 

17.Work in groups of four and criticize the attitude of Desperately Lonely
using the prompts.

Dörtlü gruplar halinde çalışın ve Umutsuz Yalnız’ın tavrını eleştirin
Istemleri kullanarak

18.Complete the sentences to express the possible results of Desperstely Lonel’y beheviors.

18. Desperstely Lonel’y ​​davranışlarının olası sonuçlarını ifade etmek için cümleleri tamamlayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı 

1.What kind of quities do you think police detectives should have?

1. Polis dedektiflerinin ne tür soruları olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

2.Would you like to be a detective? Why / Why not?

2. Bir dedektif olmak ister misiniz? Neden / Neden olmasın?

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

21.Listen and correct the wrong word or words in each statement below.

21. Aşağıdaki her ifadede yanlış kelime veya kelimeleri dinleyin ve düzeltin.

22.Listen again and fill in the blanks with the objects in the picture in exercise 20.

22. Egzersiz 20’de tekrar dinleyin ve boşlukları resimdeki nesnelerle doldurun.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı 

1.Do you read interesting mysterlous starles? Why / Why not?

1. İlginç gizemli yıldızları okuyor musunuz? Neden / Neden olmasın?

2.Why  do you think there are mysterlous past events and answer the following questions.

2. Neden geçmişte gizemli olaylar olduğunu düşünüyorsunuz ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 

26.Match the underlined vocebulary items with their definitions.

26. Altı çizili sesli öğeleri tanımlarıyla eşleştirin.

27.Work with a partner and answer the following questions.

27. Bir partnerle çalışın ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.