İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 7.Ünite Sayfa 88-99 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf CEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

11.Sınıf Cem Yayıncılık Sunshıne Englısh  İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 7.Ünite  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Cem Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 11.SINIF İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 11.sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 7.Ünite  Sayfa 88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı 

1.Do you think you know Turkey? Take the quiz.

1. Türkiye’yi bildiğinizi düşünüyor musunuz? Sınav olmak..

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı 

2.Work in pairs. Write your three favorite things about Turkey. Then, share your answers with your classmates.

2. Çiftler halinde çalışın. Türkiye hakkında en sevdiğiniz üç şeyi yazın. Ardından, yanıtlarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

3.Discussion Time /// 3. Tartışma Zamanı

4.Match the pictures of monuments from Turkey with their names.

4. Türkiye’den gelen anıtların resimlerini isimleriyle eşleştirin.

5.Look at the monuments again. Which one(s) have you visited or would like to visit? Why? Share your answer with your classmates.

.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

6.Listen to a lecture from an architecture class and put the topics in chronological order.

6. Bir mimarlık sınıfından bir dersi dinleyin ve konuları kronolojik sıraya koyun.

7.Listen again and write T for true and F for false.

7. Tekrar dinleyin ve doğru için T ve yanlış için F yazın.

8.Work in groups of three. Choose your favorite monument and do a research on it. Then, prepare a poster and present it in class.

8. Üçlü gruplar halinde çalışın. En sevdiğiniz anıtı seçin ve üzerinde bir araştırma yapın. Ardından bir poster hazırlayın ve sınıfta sunun.

9.Discussion Time. /// 9. Tartışma Zamanı.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı 

10.Read the travel guide and match the pictures with the underlined places.

10. Seyahat rehberini okuyun ve resimleri altı çizili yerlerle eşleştirin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı 

11.Read the travel guide again and complete the chart.

11. Seyahat rehberini tekrar okuyun ve tabloyu tamamlayın.

12.Answer the following questions.

12. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı 

13.Work in pairs. Choose another touristic attraction from Turkey. Write a blog entry, describe the place in details and recommend it to the visitors.

13. Çiftler halinde çalışın. Türkiye’den başka bir turistik cazibe seçin. Bir blog girişi yazın, yeri ayrıntılı olarak açıklayın ve ziyaretçilere tavsiye edin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı 

E-Portfolio

Prepare a travel guide brochure for Turkey and share it on your blog.

Türkiye için bir seyahat rehberi broşürü hazırlayın ve blogunuzda paylaşın.

14.Work in pairs. One of you is a foreigner and asks about which historic sites to see in Turkey. The other one gives detailed information about the places.

14. Çiftler halinde çalışın. Biriniz yabancı ve Türkiye’de hangi tarihi yerleri görmeniz gerektiğini soruyor. Diğeri ise yerler hakkında detaylı bilgi veriyor.

15.Listen to a tourist talk to an agent at a tourist information desk in İstanbul and tick the names of the places you hear.

15. İstanbul’da bir turist danışma masasında bir acenteyle bir turist konuşmasını dinleyin ve duyduğunuz yerlerin isimlerini işaretleyin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 

16.Listen again and circle the correct alternative for the following
statements.

16. Tekrar dinleyin ve aşağıdakiler için doğru alternatifi daire içine alın
ifadeler.

17.Would you like to work at a tourist desk? Why / Why not? Share your answer with your classmates.

17. Turist masasında çalışmak ister misiniz? Neden / Neden olmasın? Cevabınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

18.Listen to the underlined words in the following sentences and
tick the correct box.

18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri dinleyin ve
doğru kutuyu işaretleyin.

19.Work in pairs. Listen to your friend and circle the sentence you hear.

19. Çiftler halinde çalışın. Arkadaşınızı dinleyin ve duyduğunuz cümleyi daire içine alın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı 

20.Work in pairs. Use the prompts and interview with your friend about the places he / she has visited to gain detailed information.

20. Çiftler halinde çalışın. Detaylı bilgi almak için istemleri kullanın ve ziyaret ettiği yerler hakkında arkadaşınızla görüşün.

21.Write a blog entry for the foreign people and suggest places to visit, things to do and Turkish dishes to try from your hometown.

21. Yabancılar için bir blog yazısı yazın ve memleketinizden deneyebileceğiniz yerler, yapılacak şeyler ve Türk yemekleri önerin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı 

22.Discussion Time /// 22. Tartışma Süresi

23. Read the text and insert the sentences.

23. Metni okuyun ve cümleleri ekleyin..

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 

24.Read the text again and complete the summary with ONE word from the
text.

24. Metni tekrar okuyun ve özeti tek kelime ile tamamlayın.
Metin.

25.Circle the correct answer.

25. Doğru cevabı daire içine alın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı 

26.Work in groups of three. Match the pictures of the historic sites from Turkey with their names. Then, share what you know about these places using the prompts.

26. Üçlü gruplar halinde çalışın. Türkiye’den tarihi yerlerin resimlerini isimleriyle eşleştirin. Ardından, istemleri kullanarak bu yerler hakkında bildiklerinizi paylaşın.

Video-Blog

Imagine you are a tour guide. Choose one of the places in exercise 26 and introduce the place to foreigners. Make a video and share it in class.

Bir tur rehberi olduğunuzu hayal edin. Egzersiz 26’daki yerlerden birini seçin ve yeri yabancılara tanıtın. Bir video yapın ve sınıfta paylaşın..

 

 

 

 

 

11.SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.