İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 8.Ünite Sayfa 100-112 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf CEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

11.Sınıf Cem Yayıncılık Sunshıne Englısh  İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 8.Ünite  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Cem Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 11.SINIF İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 11.sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 8.Ünite  Sayfa 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112 Cevapları

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı 

1.Match the pictures with the names of the extreme sports.

Resimleri doğa sporlarının isimleriyle eşleştirin.

2.Which extreme sports would you like to try? Why? Discuss with your
partner.

2. Hangi ekstrem sporları denemek istersiniz? Neden? Partnerinizle tartışın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı 

3.Work in pairs. One of you is an extreme sportsperson and the other is an interviewer. Make an interview.

3. Çiftler halinde çalışın. Biriniz ekstrem sporcu ve diğeriniz bir röportajcı. Bir röportaj yapın.

4. Discussion Time

4. Tartışma Süresi

5. Listen to the interviews with Hamza Yerlikaya and Yasemin Dalkılıç and match the important dates you hear with the events.

5. Hamza Yerlikaya ve Yasemin Dalkılıç ile yapılan röportajları dinleyin ve duyduğunuz önemli tarihleri ​​olaylarla eşleştirin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı 

6.Listen again and answer the following questions.

6. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

7.Listen to the questions from the interviews in exercise 5 and circle the correct intonation.

7. 5. alıştırmada röportajlardan gelen soruları dinleyin ve doğru tonlamayı daire içine alın.

8.Read the questions aloud. Be careful with the underlined words. Write the correct intonation under. Then, listen and check.

8. Soruları yüksek sesle okuyun. Altı çizili kelimelere dikkat edin. Doğru tonlamayı altına yazın. O zaman dinle ve kontrol et.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 

Role-play an interview. One of you will be the interviewer reporting news and the other will be a famous sportsperson. Make an interview and record it. Put the video on your blog.

Bir röportajı canlandırın. Biriniz haber veren röportajcı olacak ve diğeriniz ünlü bir sporcu olacaksınız. Bir röportaj yapın ve kaydedin. Videoyu blogunuza koyun.

Read the report of the interview conducted with Yasemin Dalkılıç. Then, write a similar report about the interview you have made in the previous exercise and put it on your blog.

Yasemin Dalkılıç ile yapılan röportajın raporunu okuyun. Ardından, önceki alıştırmada yaptığınız röportajla ilgili benzer bir rapor yazın ve blogunuza koyun.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı 

9.Work in groups of three. Discuss the following characteristics of sports people.

9.Üçlü gruplar halinde çalışın. Sporun aşağıdaki özelliklerini tartışın
insanlar.

10.Choose one of the sports from the pictures and talk about them.

10.Resimlerdeki sporlardan birini seçin ve onlar hakkında konuşun.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı 

11.Discussion Time

11.Tartışma Süresi

12.Read the information about extreme sports and insert the sentences.

12. Ekstrem sporlarla ilgili bilgileri okuyun ve cümleleri ekleyin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı 

13.Read again and complete the information chart.

13.Tekrar okuyun ve bilgi tablosunu doldurun.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı 

14.Read again and match the underlined vocabulary items with their definitions.

14. Tekrar okuyun ve altı çizili kelime ögelerini tanımlarıyla eşleştirin.

15. Work in groups of four. Choose four different extreme sports and talk about them using the following prompts.

15.Dört kişilik gruplar halinde çalışın. Dört farklı ekstrem spor seçin ve aşağıdaki yönlendirmeleri kullanarak bunlar hakkında konuşun.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı 

17.Listen to the news excerpts about sports and tick the topics you hear.

17.Sporla ilgili haber alıntılarını dinleyin ve duyduğunuz konuları işaretleyin.

18.Listen again and circle the correct alternative to complete the following statements.

18. Aşağıdaki ifadeleri tamamlamak için tekrar dinleyin ve doğru alternatifi daire içine alın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı 

19.Work in pairs. Choose one of the news you heard in exercise 17 and report the news to each other.

19. Çiftler halinde çalışın. 17. alıştırmada duyduğunuz haberlerden birini seçin ve haberleri birbirinize bildirin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı 

21.Read the news excerpt and match the topics with each paragraph.

21. Haber alıntılarını okuyun ve konuları her paragrafla eşleştirin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı 

22.Read again and answer the following questions..

22. Tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

 

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.