İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA CEVAPLARI 

Bu yazımızda 11.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayfa 9-14 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Future Jobs cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  çalışma kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.Sınıf  MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Çalışma Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite  FUTURE JOBS Sayfa 9-10-11-12-13-14 Cevapları

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  9 Cevabı 

1.Choose the correct option.

1.Doğru seçeneği seçin.

2.Read the definitions and complete them with these words.

2.Tanımları okuyun ve bu kelimelerle tamamlayın.

3.Choose the correct alternative.

3.Choose the correct alternative.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  10 Cevabı 

4. Read the job ads and match them with the information below.

4. İş ilanlarını okuyun ve aşağıdaki bilgilerle eşleştirin.

5. Read the ads again. Tick the correct statements.

5. Reklamları tekrar okuyun. Doğru ifadeleri işaretleyin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  11 Cevabı 

6. Read Lily’s e-mail about her spring break plans. Choose the correct option.

6. Lily’nin bahar tatili planları hakkındaki e-postasını okuyun. Doğru seçeneği seçin.

7. Read the functions in brackets. Then fill in the blanks using the verbs with the correct future form.

7.Fonksiyonları parantez içinde okuyun. Ardından, fiilleri kullanarak boşlukları doğru gelecek formla doldurun.

8. Write sentences about yourself as in the Exercise 7.

8. 7. Alıştırmadaki gibi kendinizle ilgili cümleler yazın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  12 Cevabı 

1.Read the letter. Choose the correct option to complete it.

1.Mektubu oku. Tamamlamak için doğru seçeneği seçin.

2.Complete the statements using the correct words. One is extra.

2.Doğru kelimeleri kullanarak ifadeleri tamamlayın. Biri fazla.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  13 Cevabı 

3.Read the text and choose the correct option.

3.Metni okuyun ve doğru seçeneği seçin.

4.Read the statements below. Write the correct elements of the CV next to the statements.

4.Aşağıdaki ifadeleri okuyun. İfadelerin yanına CV’nin doğru öğelerini yazın.

5.These statements have false information. Read and correct them.

5. Bu ifadeler yanlış bilgi içeriyor. Bunları okuyun ve düzeltin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  14 Cevabı 

6.Brian is a businessman. Read the notes on his agenda. Then fill in the statements. Use will be+Ving, be going to or will.

6.Brian bir işadamıdır. Gündemindeki notları okuyun. Ardından ifadeleri doldurun. Kullanım + Ving olacak şekilde.

7.Fill in the blanks using the correct form of the verbs. Use will be+Ving, be going to or will.

7. Fiillerin doğru biçimini kullanarak boşlukları doldurun. Kullanım + Ving olacak, olacak veya olacak.

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.