İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 15-22 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 11.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Sayfa 15-22 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite HOBBIES AND SKILLS cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  çalışma kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.Sınıf  MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Çalışma Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite  HOBBIES AND SKILLS Sayfa 15-16-17-18-19-20-21-22 Cevapları

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  15 Cevabı 

1.a. Find the words in the puzzle and then search for the hidden message.

1.a.Bulmacadaki kelimeleri bulun ve ardından gizli mesajı arayın.

b. Fill in the blanks using the correct words in the puzzle.

b. Bulmacadaki doğru kelimeleri kullanarak boşlukları doldurun.

2.Read the situations given below and fill in the blanks using the correct expression.

2. Aşağıda verilen durumları okuyun ve doğru ifadeyi kullanarak boşlukları doldurun.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  16 Cevabı 

3. Read the text quickly and circle the correct option.

3.Metni hızlıca okuyun ve doğru seçeneği daire içine alın.

4. Read the text and put the sentences in the right place.

4. Metni okuyun ve cümleleri doğru yere yerleştirin.

5. Read the text again and decide if the statements are true (T) or false (F)

5. Metni tekrar okuyun ve ifadelerin doğru (T) veya yanlış (F) olduğuna karar verin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  17 Cevabı 

6.Put the verbs in brackets into the correct form.

6.Fiilleri parantez içine doğru şekilde yerleştirin.

7.Choose the correct option.

7.Doğru seçeneği seçin

8.Fill in the blanks with would rather, prefer, would prefer.

8.Boşlukları ile doldurmayı tercih ederim, tercih ederim, tercih ederim.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  18 Cevabı 

1. Unscramble each of the clue words.

1.İpucu kelimelerinin her birini çözün.

2. Fill in the blanks using the words in exercise 1.

2.Egzersiz 1’deki kelimeleri kullanarak boşlukları doldurun.

3. Fill in the blanks using the correct form of the words in the box.

3.Kutudaki kelimelerin doğru biçimini kullanarak boşlukları doldurun.

4. Fill in the blanks with the given word groups.

4. Boşlukları verilen kelime grupları ile doldurun.

the odd man: gruptan farklı kişi

half-heartedly: isteksiz

flair for:yetenekli

good commond: bir konuda bilgili olmak.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  19 Cevabı 

5.Look at the photo and guess the correct option.

5.Fotoğrafa bakın ve doğru seçeneği tahmin edin.

6.Read the text and choose the correct answer.

6.Metni okuyun ve doğru cevabı seçin.

7.Read the text again and answer the questions.

7. Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  20 Cevabı 

8. Complete the sentences with although, since, if, or when.

8. Cümleleri while, since, if veya when ile tamamlayın.

9. Fill in the blanks with can, can’t, could, or couldn’t.

9. Boşlukları can, can, could veya could not ile doldurun.

10. Read the interview with Orlando Bloom. Complete the dialogue with the sentences below.

10. Orlando Bloom ile röportajı okuyun. Diyaloğu aşağıdaki cümlelerle tamamlayın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  21 Cevabı

A. Complete the paragraph using the correct form of the word groups below.

A. Aşağıdaki kelime gruplarının doğru biçimini kullanarak paragrafı tamamlayın.

B. Choose the correct option.

B. Doğru seçeneği seçin.

C. Fill in the blanks with the words given.

C. Boşlukları verilen sözcüklerle doldurun.

D. Complete the sentences using the correct future form of the verbs in brackets.

D. Fiillerin gelecekteki doğru biçimini parantez içinde kullanarak cümleleri tamamlayın.

E. Correct the sentences.

E.Cümleleri düzelt.

F. Fill in the correct forms of the verbs in brackets.

F. Fiillerin doğru biçimlerini parantez içine yazın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  22 Cevabı

G. Choose the correct alternative for the blanks.

G. Boşluklar için doğru alternatifi seçin.

H. Fill in the blanks with the correct form of the words given.

H. Boşlukları verilen kelimelerin doğru biçimiyle doldurun.

I. Rewrite the sentences using the words in brackets.

I. Parantez içindeki kelimeleri kullanarak cümleleri yeniden yazın.

J. Circle the correct option.

J. Doğru seçeneği daire içine alın.

K. Choose the correct option.

K. Doğru seçeneği seçin.

 

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.