İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 3.ÜNİTE CEVABI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 23-28 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 11.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 23-24-25-26-27-28 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  çalışma kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.Sınıf  MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Çalışma Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 23-24-25-26-27-28 Cevapları

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

1 Complete the sentences with the correct phrasal verbs. Make necessary changes.

1 Cümleleri doğru öbek fiillerle tamamlayın. Gerekli değişiklikleri yapın.

2 Fill in the blanks with the correct words.

2 Boşlukları doğru sözcüklerle doldurunuz.

3 Match the situations with the idioms.

3 Durumları deyimlerle eşleştirin.

4 Replace the underlined words with the ones in the box. Make necessary changes.

4 Altı çizili kelimeleri kutudakilerle değiştirin. Gerekli değişiklikleri yapın.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

5 Guess and tick the correct information about Stephen King.

5 Stephen King hakkında doğru bilgiyi tahmin edin ve işaretleyin.

6 Read the text and write true (T), false (F) or not stated (NS).

6 Metni okuyun ve doğru (T), yanlış (F) veya belirtilmemiş (NS) yazın.

7 Read the text again and answer the following questions.

7 Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 25  Cevabı 

8 Choose the correct option which has the similar meaning.

8 Benzer anlama gelen doğru seçeneği işaretleyiniz.

9 Complete the sentences with the correct form of the verbs.

9. Cümleleri fiillerin doğru formuyla tamamlayın.

10 Write full sentences using the words in brackets without changing the meaning.

10 Parantez içindeki kelimeleri anlamlarını değiştirmeden tam cümleler yazın.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

1 Fill in the blanks with the correct words.

1 Boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz.

2 Read the dialogue between Mike and the counsellor, Mr Spector. Complete the sentences with the correct idioms. Make necessary changes.

2 Mike ve danışman Bay Spector arasındaki diyaloğu okuyun. Cümleleri doğru deyimlerle tamamlayın. Gerekli değişiklikleri yapın.

3 Do the puzzle.

3 Bulmacayı yapın.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

4 Read the embarrassing anecdotes written for a website. Match the headings with the paragraphs.

4 Bir web sitesi için yazılmış utanç verici anekdotları okuyun. Başlıkları paragraflarla eşleştirin.

5 Read again and answer the following questions.

5 Tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

6 Look at the highlighted words and find out what they refer to.

6 Vurgulanan kelimelere bakın ve ne anlama geldiklerini öğrenin.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

7 Fill in the blanks with the correct form of the verbs in brackets.

7 Boşlukları parantez içindeki fiillerin doğru biçimleriyle doldurun.

8 Rewrite the sentences with used to if possible.

8 Cümleleri mümkünse alışılmış olarak yeniden yazın.

9 Choose the correct options.

9 Doğru seçenekleri seçin.

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI  CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.