İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 50-60 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 50-60 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 4.Ünite What A Lıfe cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite What A Lıfe Sayfa 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 Cevapları

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

Listening & Speaking

Dinleme ve Konuşma

1.Tick the childhood dreams you wished when you were a child and add two more. Then give your reasons.

Dilediğin çocukluk hayallerini işaretle bir çocuk ve iki tane daha ekleyin. O halde nedenlerinizi söyleyin.

2 Read and talk about the childhood dreams of the celebrities below. Then, match them with their photos.

2.Aşağıdaki ünlülerin çocukluk hayallerini okuyun ve konuşun. Sonra onları eşleştirin fotoğrafları.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

3 Work in pairs. Fill in the blanks with the words below to make true statements about Sunay Akın.

3 İkili çalışın. Pazar Akın’la ilgili doğru açıklamalarda bulunmak için boşlukları aşağıdaki kelimelerle doldurun.

4 Track 22 Listen to the conversation with Sunay Akın and choose the correct option.

4.Kayıt 22 Sunay Akın ile konuşmayı dinleyin ve doğru seçeneği seçin.

5 Match the underlined words with their substitutes.

5 Altı çizili kelimeleri yedekleriyle eşleştirin. 

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

1 Look at the museum types. Which one(s) do you prefer visiting? Explain why.

1 Müze türlerine bakın. Hangilerini ziyaret etmeyi tercih edersiniz? Sebebini açıkla.

2  Track 23 Listen to Andy and answer the questions.

2 Parça 23 Andy’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

3.Look at Andy’s webpage and the pictures. Choose an appropriate heading for each text. One is extra.

Andy’nin web sayfasına ve resimlerine bakın. Her metin için uygun bir başlık seçin. Biri ekstra.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

4.Read the webpage and the statements below. Write true (T) or false (F). Correct the false ones.

4 .Web sayfasını ve aşağıdaki ifadeleri okuyun. Doğru (T) veya yanlış (F) yazın. Yanlış olanları düzelt.

5.Read the webpage again. Decide the owner of the statements. Write Bao, Hilary or Horge.

Web sayfasını tekrar okuyun. İfadelerin sahibine karar verin. Bao, Hillary veya Gorge yazın.

6.Fill in the blanks with the highlighted words in the texts.

Boşlukları metinlerde vurgulanan sözcüklerle doldurun. 

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

a. Guess the jobs of the people in the photos and write the correct number next to their jobs.

a. Fotoğraflardaki kişilerin işlerini tahmin edin ve işlerinin yanına doğru numarayı yazın.

Choose one of the Turkish figures given below. Search the Net and write an essay about him / her.

Aşağıda verilen Türkçe rakamlardan birini seçin. İnternet’te arama yapın ve hakkında bir makale yazın ona.

Listen and practise. Notice the pronunciation of -ed

Dinle ve çalış. -Ed’nin telaffuzuna dikkat edin

B. Track 25 Listen and write the following verbs under the correct sound.

• claimed • waited • kissed • raised • selected • talked

B. 25. Parça Aşağıdaki fiilleri doğru sesle dinleyin ve yazın.

• iddia edildi • bekledi • öptü • kaldırdı • seçildi • konuştu.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

A. Do you know the creators of these world-famous masterpieces? Complete the descriptions of them with the names of the artists given.

A. Bu dünyaca ünlü şaheserlerin yaratıcılarını tanıyor musunuz? Bunların açıklamalarını verilen sanatçıların isimleri ile tamamlayınız.

B. Read about the famous artworks. Which one is your favourite? Explain why.

B. Ünlü sanat eserleri hakkında okuyun. Senin favorin hangisi? Sebebini açıkla.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

1.Talk about the photos and answer the questions.

1.Fotoğraflar hakkında konuşun ve soruları cevaplayın.

1. What were these people’s jobs?

2. Where did they work?

3. What happened in 1986?

1. Bu insanların işleri nelerdi?

2. Nerede çalıştılar?

3. 1986’da ne oldu?

2  Track 26 You are going to listen to a dialogue about the Challenger disaster. Guess and tick the words you might hear. Then listen and check your answers.

2 Parça 26 Challenger felaketi ile ilgili bir diyalog dinleyeceksiniz. Tahmin et ve duyabileceğiniz kelimeleri işaretleyin. Ve sonra dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

3.Track 27 Listen to the dialogue again and match the events.

3 Parça 27 Diyaloğu tekrar dinleyin ve olayları eşleştirin. 

 

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

4 a. Track 28 Listen again and put the statements in the correct order.

4 a. Parça 28 Tekrar dinleyin ve ifadeleri doğru sıraya koyun.

b. Now, write the letters of the statements above in the correct column of the chart.

b. Şimdi, yukarıdaki ifadelerin harflerini grafiğin doğru sütununa yazın.

5.Look at the photos and talk about what these people are looking at and what happened.

Fotoğraflara bakın ve bu insanların neye baktığı ve ne olduğu hakkında konuşun.

Work in pairs. Take the roles. Continue the dialogue below to talk about the details of the Challenger disaster. Use the question words given.

İkili çalışın. Rolleri alın. Ayrıntılar hakkında konuşmak için aşağıdaki diyaloğa devam edin.Challenger felaketi. Verilen soru kelimelerini kullanın.

b. Now, record your interview and share it with your classmates.

b. Şimdi, röportajınızı kaydedin ve sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

1.Read the news on Magazine cover and fill in the blanks.

1. Dergi kapağındaki haberleri okuyun ve boşlukları doldurun.

2.Read the text quickly. Match the words to describe McAuliffe as in the example.

Metni hızlıca okuyun. Açıklamak için kelimeleri eşleştirin McAuliffe örnekteki gibi.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

3.Read the text and complete the text with the sentences below.

Metni okuyun ve aşağıdaki cümlelerle metni tamamlayın.

4.Read the text again. Answer the questions.

Metni tekrar okuyup sorulara cevap verin.

5 Match the highlighted sentences in the text with their similar ones given.

5 Metinde vurgulanan cümleleri verilen benzerleriyle eşleştirin. 

 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.