İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 97-108 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 8.Ünite Sayfa 97-108 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 8.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 11.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 8.Ünite Sayfa 97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108 Cevapları

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 

1.Look at the photos. Match the sportspeople with their sports.

1.Fotoğraflara bak. Sporcuları sporlarıyla eşleştirin.

2.Fill in the blanks to make true statements about yourself.

2.Kendinizle ilgili doğru ifadelerde bulunmak için boşlukları doldurun.

3.Read the sentences and guess the meanings of the underlined idioms.

3.Cümleleri okuyun ve altı çizili deyimlerin anlamlarını tahmin edin..

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı 

4.Listen to the interview with Kobe Bryant and write the years next to the events.

4. Kobe Bryant ile röportajı dinleyin ve olayların yanındaki yılları yazın.

5.Listen to the interview again and order the events.

5. Röportajı tekrar dinleyin ve olayları sıralayın.

6.Listen again and decide true (T), false (F) or not stated (NS).

6.Tekrar dinleyin ve doğru (T), yanlış (F) veya belirtilmemiş (NS) olarak karar verin..

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı 

1.Look at the photos of the tournaments and match them with their names.

1.Turnuvaların fotoğraflarına bakın ve isimleriyle eşleştirin.

2.Work in pairs. Ask and answer questions about the tournaments in exercise 1.

2.İkili çalışın. Alıştırmada turnuvalar hakkında sorular sorun ve cevaplayın 1..

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı 

4.Read the news again and choose the correct option.

4.Haberleri tekrar okuyun ve doğru seçeneği seçin.

5.Mach the highlighted words / phrases from the text with the definitions below.

5.Metinden vurgulanan kelimeleri / cümleleri aşağıdaki tanımlarla birleştirin.

6. Work in groups of three. Choose one of the news and give brief information about it to your partners.

Üçlü gruplar halinde çalışın. Haberlerden birini seçin ve ortaklarınıza onun hakkında kısa bilgi verin..

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı 

7.Work in pairs. Choose one of the tournaments and talk to your partner using the prompts.

7. Çiftler halinde çalışın. Turnuvalardan birini seçin ve istemleri kullanarak partnerinizle konuşun.

8.a. Work in groups. Find information about a tournament in your country or abroad. Prepare a presentation of it.

8.a. Gruplarla çalışmak. Ülkenizdeki veya yurt dışındaki bir turnuva hakkında bilgi edinin. Bunun bir sunumunu hazırlayın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı 

What do you know about sports? Check yourself!

Spor hakkında ne biliyorsun? Kendini kontrol et!.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 

1.a.Match the extreme sports with their pictures.

1.a. Ekstrem sporları resimleri ile eşleştirin.

b.Look at the bubbles below, choose the one that suits you most. Share your opinions in the class.

b. Aşağıdaki baloncuklara bakın, size en uygun olanı seçin. Görüşlerinizi sınıfta paylaşın.

2.Match the words with the sentences below.

2. Kelimeleri aşağıdaki cümlelerle eşleştirin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı 

3.Listen to a radio programme about bungee jumping. Tick the words you hear.

3. bungee jumping hakkında bir radyo programı dinleyin. Duyduğunuz kelimeleri işaretleyin.

4.Listen to the radio programme again and choose the correct option.

4. Radyo programını tekrar dinleyin ve doğru seçeneği seçin.

5.Listen again and write true (T), false (F) or Not Stated (NS).

5. Tekrar dinleyin ve true (T), false (F) veya Not Stated (NS) yazın.

6.Work in pairs. Make a dialogue as in the example.

6. Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi bir diyalog yapın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı 

1.Match the people with the race photos given below.

1. İnsanları aşağıda verilen yarış fotoğrafları ile eşleştirin.

2.Look at the highlighted words in the text and match them with their definitions below.

2. Metinde vurgulanan kelimelere bakın ve bunları aşağıdaki tanımlarıyla eşleştirin.

3.Read the page on the sports magazine “X-treme” and number the scrambled paragraphs in the right order.

3. “X-treme” spor dergisindeki sayfayı okuyun ve karıştırılmış paragrafları doğru sırada numaralandırın..

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı 

4.Read the page again and answer the questions.

4. Sayfayı tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

5. Tick the extreme sports mentioned in the text. If you had a chance, which one would you try?

5. Metinde bahsedilen ekstrem sporları işaretleyin. Fırsatın olsaydı hangisini denerdin?.

. 

 

 

11.SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.