MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 45-76 CEVAPLARI 2020

11.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2021-2022 

Bu yazımızda 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 1.Ünite Trigonometri Konusu Sayfa 45-76 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 352 sayfa ve 7 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Trigonometri Sayfa 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

9.ifadesinin x cinsinden değerini bulunuz.

10.Tanımlı olduğu aralıkta ifadesinin değerini bulunuz.

11. ifadesinin en sade hâlini bulunuz.

12. ifadesinin x cinsinden değerini bulunuz.

13. ifadesinin eşitini bulunuz.

14. ifadesinin değerini bulunuz.

15. ifadesinin en sade hâlini bulunuz.

16. olduğuna göre sinα, cosα ve cotα değerlerini bulunuz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

1. Şekildeki ABC üçgeninde
|AE| = |BD| = 2 birim, |AD| = 4 birim,
|ED| = 3 birim ve |EC| = 6 birim olduğuna göre |BC| = x uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz.

2. Bir ABC üçgeninin kenarları arasında c2 – b2 = a.c – a2 bağıntısı olduğuna göre B açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.

3. Şekildeki ABC üçgeninde |BD| = 4|DC|, |AB| = 6 birim, |AC| = 4 birim ve m(D\AC) = a olduğuna göre sinα nın değerini
bulunuz.

4. Yukarıdaki şekilde |AE| = |EC| = 2 birim,
|ED| = 10 birim, |EB| = 5 birim ve |AB| = 4 birim olduğuna göre |DC| = x uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz.

5. Kenar uzunlukları |BC| = a, |AC| = b, |AB| = c olan bir ABC üçgeninin kenarları arasında a2 + c2 – b2 = 10.cot (BU) bağıntısı ve a.c = 6 olduğuna göre sin(BU) değerini bulunuz.

6. Yukarıdaki ABC üçgeninde |AC| = 5 birim, |BC| = 7 birim, m(WA) = β, m(BU) = α ve β – α = 90° olduğuna göre cotα nın değerini bulunuz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

A) Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1. sin2x + cos2x = ……………. olur.

2. 0 x r2 ve cos x 3 1 < < = olduğunda tanx = ……………. olur.

3. Ölçüsü 5r 8 radyan olan açının bütünleri olan açı ……………. radyandır.

4. y = cos(3x + 2) fonksiyonunun periyodu ……………. olur.

5. arccosx fonksiyonunun değer kümesi ……………. aralığındadır.

6. x ekseni ile pozitif yönde α derecelik açı yapan ışının birim çemberi kestiği noktanın apsisi ……………. ile gösterilir.

B) Aşağıda verilen numaralandırılmış ifadeleri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

7. sin60° ( )

8. cos(2π – α) ( )

9. arcsin1 ( )

10. tan 2

11. cos(arcsinx) ( )

12. (1 – sinx).(1 + sinx) ( )

a) –cotα

b) cos2x

c) 5/2

ç) cosα

d) 2

e) 3/2

f) 1 – x2

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

C) Aşağıdaki soruların çözümlerini altlarındaki boşluklara yazınız.

13. Şekildeki birimçember üzerinde verilen  A noktasının apsisi 3/2 olduğuna göre bu noktanın ordinatını bulunuz.

14.Yandaki O merkezli birim çemberde m(C\BO) = 60° olduğunagöre tan(\AOB)değerini bulunuz.

15. Şekildeki O merkezli birim çemberde AK doğrusu K noktasında çembere teğettir. A, O ve B noktaları doğrusal olduğuna göre işleminin sonucunu x cinsinden bulunuz.

16. cos(2x – 1) + 2a = 7 eşitliğini sağlayan a tam sayılarının toplamını bulunuz.

17. Yukarıdaki şekilde ABCD dik yamuk, [AD]⊥[AB],
[AB]//[DC], lADl = 4 birim, lDCl = 3 birim ve lABl = 6 birim olduğuna göre tanx değerini bulunuz.

18.ifadesinin değerini bulunuz.

19. Ölçüsü radyan olan açının esas
ölçüsünün kaç radyan olduğunu bulunuz.

20.işleminin sonucunu bulunuz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

21.Yukarıdaki şekil birbirine eş altı kareden oluşmaktadır. Buna göre cosα değerini bulunuz.

22. ifadesinin en sade hâlini bulunuz.

23. Şekilde ABC eşkenar üçgen, 2|DC| = 3|BD| olduğuna göre tanx değerini bulunuz.

24. olduğuna göre x değerini bulunuz.

25. çarpımının sonucunu bulunuz.

26.ifadesinin değerini bulunuz.

27.Bir köprünün çelik halatlarını yenileyecek bir mühendis bu işlem için aşağıdaki ölçümleri yapmıştır. Köprünün birinci ayağının sol tarafındaki halat, köprü ile 55° lik, sağ tarafındaki halat 35° lik açı oluşturmaktadır. Köprünün ikinci ayağının sol tarafındaki halat, köprü ile 35° lik, sağ tarafındaki halat 55°lik açı oluşturmaktadır. Halatların köprüye tutunduğu ardışık iki nokta arasındaki uzaklık 120 metredir.
Buna göre yenileme işlemi için kaç metre çelik
halatın kullanılacağını bulunuz.
(sin55° = 0,8 ve sin35° = 0,6 alınız.)

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

28. Bir lunaparkta bulunan dönme dolabın kabin
sayısı 12, yarıçapı 18 metredir. Ahmet Bey ve çocukları, dönme dolabın yerden 3 metre yüksekteki kabinine biniyor.

a) Dönme dolap saat yönünün tersinde 240° döndüğünde Ahmet Bey ve çocuklarının içinde bulunduğu kabinin yerden yüksekliğinin kaç metre olacağını bulunuz.

b) Dönme dolabın saat yönünde 300° döndüğü varsayıldığında Ahmet Bey ve çocuklarının içinde bulunduğu kabinin yerden yüksekliğinin kaç metre olacağını bulunuz.

29. İstanbul’da bulunan Ayasofya Müzesi ile Trabzon’da bulunan Ayasofya Camisi’nin enlem (E) ve boylam (B) bilgileri şekilde verilmiştir.

Bu iki yapının

a) Enlemleri arasındaki farkı,

b) Boylamları arasındaki farkı derece, dakika, saniye cinsinden bulunuz.

30. V0 hızıyla atılan ve yatayda yaptığı açı α olan bir
cismin düşeyde aldığı yol yatayda aldığı yol x = v0.cosα.t formülü ile hesaplanır [t: Harekete başladıktan sonra cismin havada kaldığı süre (sn.)].

Yukarıdaki görselde bir tekerlekli sandalye basketbolcusu, topu 1,25 metre yükseklikten yatayda 37° lik açı ile potaya atıyor. Potanın yüksekliği 3,05 metre olduğuna göre topun çemberden geçebilmesi için elden çıkış hızının kaç m/sn. olması gerektiğini bulunuz. (g = 10 m/sn2., sin37° = 0,6 ve cos37° = 0,8 alınız.)

31. Bir mühendis, teleferik tesisi için çizdiği projede teleferiğin başlangıç noktasını A, çelik halatın yatayda yaptığı açıyı 23° olarak alıyor. Öte yandan Anıtlar Yüksek Kurulu, kültürel mirasın tahrip olabileceği gerekçesiyle mühendisten projeyi değiştirmesini istiyor. Bunun üzerine projeyi değiştiren mühendis, A noktasını
şekildeki gibi 60 metre sağa kaydırıp çelik halatın yatayda yaptığı açıyı bu defa 30° olarak alıyor. Mühendisin yaptığı değişikliğin ardından teleferiğin izleyeceği yolun kaç metre kısaldığını bulunuz. (sin7° = 0,12 ve sin23° = 0,39 alınız.)

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 

32. Oryantiring (yönbul), her türlü arazide harita ve
pusula yardımı ile katılımcıların denetim noktalarını
bulmaya çalıştığı bir doğa sporudur. Yukarıda Zeynep ve Melike’nin bir arazide oryantiring yaparken kullandıkları harita verilmiştir. Zeynep A noktasını V1 = 120 m/dk. hız ile geçiyor. Bir dakika sonra aynı noktayı Melike
V2 = 100 m/dk. hız ve 37° lik bir sapma ile geçiyor. Buna göre Melike’nin A noktasını geçtiği andan 4 dakika sonra iki sporcu arasında oluşacak mesafenin kaç metre olacağını bulunuz. (cos37°= 0,8 alınız.)

33. İdeal tansiyonun (kan basıncı) üst değeri 120 mmHg (milimetre cıva), alt değeri 80 mmHg olarak kabul edilir. Bu değerler f(t) = 100 + 20.sin2πt biçiminde hesaplanır.
t, geçen süre (sn.) olmak üzere

a) t = 0, t = 0,25, t = 0,5, t = 0,75 ve t = 1 için tansiyon değerlerini bularak t ∈ [0, 1] nda tansiyon grafiğini oluşturunuz.

b) Oluşturduğunuz grafiği yorumlayarak hangi t değerleri için tansiyonun maksimum ve minimum olduğunu bulunuz.

34. Somali’nin başkenti Mogadişu ve oraya yakın bir şehir olan Baydabo’da tedaviye muhtaç çocuklar için hastanelerde gönüllü olarak görev yapacak bir doktor, bu ülkeye ilk kez gidecektir.
Görev yapacağı şehirlerin sıcaklık değerlerini merak eden doktor, araştırması sonucunda bu değerleri gösteren yukarıdaki grafiğe ulaşıyor ve sıcaklık değerlerinin tekrarlayan bir davranış sergilediğini fark ediyor.
Mogadişu şehrinin sıcaklığı Baydabo şehrinin sıcaklığı ile ifade edildiğine göre

a) İki şehrin 15. aydaki sıcaklık farkını bulunuz.

b) İki şehrin en yüksek sıcaklığa hangi aylarda ulaştığını bulunuz.
( 3 = 1,7 alınız.)

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı 

35. Şekildeki O merkezli birim çemberde [AB]⊥[AC] ve m(\ACB) = 30° olduğuna göre B noktasının
koordinatları toplamı kaçtır?

36. olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

37. olduğuna göre 5. cos x – tan x ifadesinin değeri kaçtır?

38.olduğuna göre cotx değeri kaçtır?

39. Yukarıdaki şekilde ABCD dik yamuk, [AB]⊥[AC],
[AB]//[DC] |AB|= 10 birim, |DC| = |AD| = 6 birim olduğuna göre sin(CV) kaçtır?

40. aşağıdakilerden hangisine eşittir?

41. ABCD kare, [DB] köşegen, |DE| = 3|EB| olduğuna
göre tan(D\EA) kaçtır?

42.Şekildeki birim çemberde |KB| = a birim ve |AK| = b birim olduğuna göre sinα + cosα aşağıdakilerden hangisine eşittir?

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

43. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

44. Yukarıdaki şekilde ABCD dörtgen, m(WA) = 120°,
|AB|= 4 birim, |AD| = 3 birim, |CD| = 5 birim, |BC|= 6 birim olduğuna göre cos(CV) kaçtır?

45. Şekilde ABC dik üçgen, [AB]⊥[AC], m(CV) = 45°,
|BD| = |DC| ve m(D\AC) = x olduğuna göre cotx değeri kaçtır?

46. ifadesinin sonucu kaçtır?

47. olduğuna göre sinx değeri kaçtır?

48. Yandaki birim çemberde gösterilen α açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

49. Şekildeki O merkezli birim çemberde m(\AOB) = α, B noktasının x eksenine göre simetriği C, y eksenine göre simetriği D, orijine göre simetriği E olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

50. Şekilde ABCD dikdörtgen, [AE]⊥[ED], |BE| = 9 birim ve |EC| = 4 birim olduğuna göre cos(E\DA) değeri kaçtır?

51. Şekildeki ABC üçgeninde |AB|= |AD| = 6 birim,
|DC| = 3 birim ve |BD| = 8 birim olduğuna göre tan(CV) değeri kaçtır?

52. sin (arctan 5/2) ifadesinin değeri kaçtır?

53. fonksiyonunun tanım kümesinde x in alabileceği tam sayılar toplamı kaçtır?

54. ABC üçgeninde |AC| = 7 birim, |AD| = 5 birim, |DC| = 6 birim, |BD| = 2 birim olduğuna göre |AB| = x kaç birimdir?

55. Yukarıdaki birim çemberde |AD| = a birim, |BC| = b birim ve m(\AOC) =  olduğuna göre tanα + cotα toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

56. Aralarındaki mesafe 900 m olan iki yelkenli, aynı adaya ulaşmak için A ve B noktalarından doğrusal hareket ediyor. Yapılan modellemede m(B\AC) = 40° ve m(C\BA) = 70° olduğuna göre B noktasından hareket eden yelkenlinin adaya ulaşmak için katedeceği mesafe kaç metredir?
(sin40° = 0,6 ve sin70° = 0,9 alınız.)

 

11.SINIF MEB ve ANKA-AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.