MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 187-188 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022  11.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 4. Ünite Denklem ve Eşitsizlikler Konusu Sayfa 187-188 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 352 sayfa ve 7 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 187-188 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı 

14. Bir avcı bir hedefe art arda iki atış yapıyor. Avcının hedefi vurma olasılığı t olsun. Avcının iki atışta hedefi vuramama olasılığı, iki atışta da hedefi vurma olasılığının 1/4 inden azdır.

a) Bu durumu ifade eden eşitsizlik sistemini yazınız.

b) t nin çözüm aralığını bulunuz.

15. Dünyada her yıl meydana gelen trafik kazalarının ortalama %13 ü özellikle aşırı hızdan ve hız kurallarını ihlalden kaynaklanmaktadır. Hız arttıkça durma mesafesi uzamakta, direksiyon hâkimiyeti azalmaktadır. Buna bağlı olarak sollama hataları ve çarpışma şiddetleri artmaktadır.
V (m/sn.) hızıyla hareket eden bir aracın durma mesafesi (m) X(v) — v + v2/5 denklemi ile ifade edilmektedir. Buna göre yaya geçidine yaklaşan bir aracın 60 metreden kısa mesafede durabilmesi için hızının hangi aralıkta olması gerektiğini bulunuz.

16. Bir kontrol noktasından saatte 1800 den fazla araç geçtiğinde trafiğin bu noktada yoğun olduğu kabul edilir. Bir trafik polisi 13:00 ile 18:00 saatleri  arasında kontrol noktasından geçen araç sayısını zamana (sa.) bağlı olarak y — f(x) — —2x2 + 17x + 1765 fonksiyonu ile modellemiştir. Buna göre hangi saatler arasında trafik yoğun olmaktadır?

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

17. 2x2 — x — 6 > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

18. f(x) — —2x2 + x + m — 1 fonksiyonu her x ∈ R için f(x) < 0 olduğuna göre m nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) —2

B) —1

C) 0

D) 1

E) 2

19. x2 — 2xy — 8, 2x + y — 3 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

20. eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tam sayı değeri vardır?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

21. … eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (—1,2]

B) (—4, 1)

C) (—4, 2]

D) [—1,2]

E) (—2, 3)

22. (2x — 3)2.(—x + 2) > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı 

23. —x2 +9—18/ x2+1 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (3, 8)

B) (3, 2]

C) [3, 6]

D) [2, 9]

E) [—2, 9]

24. x2 + (m + 1)x + 1 — 0 denkleminin reel kökü olmadığına göre m nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

A) 16

B) 11

C) —2

D) 0

E) —3

25. Ahmet Bey işe gitmek için farklı iki yol kullanmaktadır. 1. yolun uzunluğu (x2 + 4x + 10) metre, 2. yolun uzunluğu (3x + 166) metredir. Birinci yol ikinci yoldan kısa olduğuna göre x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

A) —20

B) —16

C) —13

D) —12

E) —10

26. x + 1 ≥ 12/x eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (—4, 3)

B) [—4, 1) U [3, ∞)

C) (12, ∞)

D) (—∞, —4) U (0, 3]

E) [ —4,0) U [3, ∞)

27. Yanda verilen y — f(x) fonksiyonunun grafiğine göre (2 — x).f(x) < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (—1, 1)

B) (—1, 2)

C) (—2, —1)

D) (1, ∞)

E) (1, 2)

28. Yukarıdaki şekilde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. f fonksiyonunun grafiği x eksenini (—2, 0) ve (2, 0) noktalarında, g fonksiyonunun grafiği x eksenini (1, 0) noktasında kesmektedir. f (x)/g(x) ≤ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) [—2,1) U [2,∞)

B) (—m,1) u [2,∞)

C) (—2,2)

D) [—2,2]

E) (—∞,—2] U (1,2]

11.SINIF MEB ve ANKA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.