MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF TOP YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2020

11.SINIF TOP YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Top Yayıncılık 1.Ünite Trigonometri Konusu Sayfa 12-50 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Top Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

11.Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 352 sayfa ve 7 üniteden oluşmaktadır.

Top Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 11.sınıf Ders Kitabı Top Yayınları 1.Ünite Trigonometri Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

11.Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı (2020-2021)

Alt Öğrenme Alanı Ön Değerlendirme Soruları

1.Yukarıda ABC dik üçgeninde verilenlere göre aşağıdakileri bulunuz.

2.Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz.

3.25 x²-y² cebirsel ifadesini çarpanlarına ayırınız.

4.1+1÷x= 5 ise 1-1/x ifadesinin değeri kaçtır?

5.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.

6.Gerçek sayılarda tanımlı f(x)= 3x-1/5 fonksiyonunun tersini bulunuz.

7.Bugün günlerden pazartesi olduğuna göre 200 gün sonra takvim hangi günü gösterir?

8.Şekilde A, B, C, D, E doğrusal [AB]// [ED] dir. Buna göre a+b toplamını bulunuz.

11.Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı (2020-2021)

Keşfedelim

1.Şekildeki dairesel pistin A noktasında bulunan bir koşucu, 1 ve 2 yönlerinde bu pistin çevresi üzerinde hareket edecektir. Saatin dönme yönü negatif yön olarak kabul edildiğinde koşucunun hangi yöndeki hareketi pozitif, hangi yöndeki hareketi negatif olarak adlandırılır? Tartışınız.

2. Buna göre bir musluğun açma ve kapama yönünü nasıl adlandırırsınız?

 Yönü belirlemede kullanılan terimlerin önemini tartışınız.

11.Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı (2020-2021)

1) a=25º 48′ 11″ ve b=102º 33′ 48″ ise 2a+b değeri ile 5a-b değerini bulunuz.

2) Bir ABC üçgeninde m(A) = 71º 31′ ve m(B) = 45º 29′ ise m(C)= @ kaç derecedir?

3.2840 dakikalık açıyı derece cinsinden ifade ediniz.

4.Aşağıda derece cinsinde verilen açıların ölçülerini radyan cinsinden bulunuz.

6.Aşağıda ölçüleri verilen yönlü yayların bitim kenarlarını birim çemberde gösteriniz.

 

5.Aşağıda radyan cinsinden verilen açıların ölçülerini derece cinsinden bulunuz.

7.Bir bilgisayardaki fan , 5400 rpm hızına sahiptir.10 saniyelik bir sürede fanın üzerinde bulunan kaç derece döndüğünü ve bu açını esas ölçüsünü bulunuz.

8.Aşağıda ölçüleri verilen açıların esas ölçülerini bulunuz.

a.928º      b.1375º     c.2048º    ç.3545º d.4210º e.9636º

 

8.Aşağıda ölçüleri verilen açıların esas ölçülerini bulunuz.

f.-128º   g.-725º    h.-1218º     ı.-1500º    i.-3540º j.-7260º

 

8.Aşağıda ölçüleri verilen açıların esas ölçülerini bulunuz.

k.17Π/3   l.29Π/2      m.108Π/5  n.220Π/9   o.118Π/7 ö.293Π/9

p.-Π/3  r. -19Π/4   s.-57Π/3   t.-69Π/5 u. -72Π/13 ü.-117Π/4

11.Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı (2020-2021)

Birim çemberde P(x, y) noktası ile eşlenen açının
ölçüsü m (AOP) = α olsun.
1. P noktasının y eksenine göre simetriğini alıp P’noktasını bulunuz. P’ noktasının α açısına bağlı koordinatlarını sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını kullanarak yazınız.
2. Buna göre OAP ’ nın ölçüsü, α cinsinden ne olur?

3. OAP ’ nın ölçüsünün sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerini ifade ediniz.

4. P noktasının orijine göre simetriğini alıp P’’ noktasını belirleyiniz. Buna göre OAP’’ nın ölçüsünü α cinsinden yazınız.

5. Buradan P’’ noktasının koordinatlarını sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını kullanarak bulunuz.
6. OAP’ nın ölçüsünün sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerini belirleyiniz.
7. Birim çemberde 2π – α açısını oluşturmak için ne yapmanız gerektiğini belirleyerek bu açının
sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerini α dar açısı cinsinden bulunuz.
f Açı ölçüsü 90° den büyük olan açıların trigonometrik değerlerinin α dar açısının trigonometrik değerlerinden yararlanarak nasıl hesaplanması gerektiğini açıklayınız.

11.Sınıf Top Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı (2020-2021)

1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz:
2. 0 < x < 90d olmak üzere sinx = 0, 6 ise cotx değerini bulunuz.
3. 0 < x < 90d olmak üzere tanx = 6 ise cosx değerini bulunuz.
4. 0 < x < 90d olmak üzere tanx-cotx/ tanx-2cotx=3/4 ise tanx değerini bulunuz.

5. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.

6.Aşağıdaki ifadelerin en sade halini bulunuz.

7.tanx+cotx=2 ise tan²x+cot²x ifadesinin eşiti kaçtır?

8.Aşağıdaki trigonometrik ifadelerin işaretlerini bulunuz.

 

10.Aşağıda ölçüleri verilen açıların trigonometrik değerlerini bulunuz.

a.150º     b.225º     c.240º     ç. 300º     d.330º 

11.Sin240º -cosº  120/ 2 tan135º  .cos120º -tan 150º  ifadesinin değerini bulunuz.

12.Toplamını sadeleştiriniz.

13.x = sin160d, y = cot320d, z = cos170d, t = tan240d, n = cos560d ve m = cot(–260d) değerlerini sıralayınız.

14.Π/2<x< 3Π / 2 ve sinx=-3/5  ise tanx değerini bulunuz.

 

2020-2021 11.SINIF MEB VE TOP YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir