MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 51-84 CEVAPLARI 2020

11.SINIF BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 51-84 CEVAPLARI 2021-2022

Bu yazımızda 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı BİR YAY Yayıncılık 1.Ünite Trigonometri Konusu Sayfa 51-84 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 352 sayfa ve 7 üniteden oluşmaktadır.

Bir Yay Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 11.sınıf Ders Kitabı Bir Yay Yayınları 1.Ünite Trigonometri Sayfa 51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

Pekiştirelim

1. Yandaki ABC üçgeninde |AB| = 4 br ve |AC| = 6 br olarak veriliyor. Verilenlere göre sinB / sin C oranı kaçtır?

2. Yandaki DEF üçgeninde m(DEF ) = 60°, m(DFE ) = 45°,
|DF| = 12 br ve |DE| = x br dir. Verilenlere göre x kaçtır?

3. Yandaki KLM üçgeninde m(KML ) = 30°, |KM| = 8 br ve
|KL| = 4 br dir.Verilenlere göre m(KLM ) kaç derecedir?

Pekiştirelim

B, C, D doğrusal, A, C, E doğrusal,
[BD] ⊥ [DE], sin(ABC ) = 2/3 |AB| = 6 cm, |CE| = 5 cm, |CD| = 4 cm dir.
Verilenlere göre |AC| = x kaç cm dir?

5. Bir ABC üçgeninin çevre uzunluğu 24 cm ve IBCI / sinA = 10 olduğuna göre sin A + sin B + sin C toplamı kaçtır?

6.Şekildeki ABC üçgeninde IABI / IACI = 2/5 tir. Verilenlere göre Sin C / Sin B oranı kaçtır?

7.Bir ABC üçgeninde m(A ) = 30° ve |BC| = 6 cm olarak veriliyor.Verilenlere göre oranı kaçtır?

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

Pekistirelim

1. Aşağıdaki fonksiyonların periyotlarını bulunuz.

a. f(x) = tan5x

b. f(x) = 2 sin üzeri 6( √2 .x)

c. f(x) = –3cos üzeri 5(x – 1)

ç. f(x) = –2 cot (3x – 4)

d. f(x) = sinx

e. f(x) = –4cos2x + 1

f. f(x) = 2 sin3x – 1

g. f (x) 2tan² 2x/3 -1

2. Aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini (-π, π ) aralığında çiziniz.

a. f(x) = sinx

b. f(x) = 2cosx

c. f(x) = cos2x

ç. f(x) = –sin x /4 + 3

d. f(x) = cos2x – 1

e. f(x) = –4cosx + 1

f. f(x) = 2sin3x – 1

g. f(x) = 4sinx + 1.

3.Aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak çiziniz.

a. f(x) = cot4x

b. f(x) = –tan x / 4+ 1

c. f(x) = 1/3 cot (-x)

d. f(x) = 2tan3x

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı (2020-2021)

Pekiştirelim

1. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz.

a.arcsin (1/2)

b.arccos (-√2/2)

c.arcsin (√3/2)

ç.arcsin (-1)

d.arctan (√3/3)

e.arctan (-1)

Pekiştirelim

1. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz.

f.arctan(0)

g.arcsin (-1/2)

2. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz.

a.sin(arctan(-1))

b.cos (arc cos (√3/2))

c.tan (arcsin (3/5))

d.tan (arctan (1/2))

e.tan (π/2-arc sin 3/5)

3. arcsin 5/13 + arctan 12/5 değeri kaçtır?

4. arccos 7x/24= arcsinx olduğuna göre x in alabileceği değerleri bulunuz.

5. cos (arcsin 12/13) + sin (arccos 5/13)  toplamının değerini bulunuz.

6. f : [0, π] →[–1, 1], f(x) = cos √ x + 2)  fonksiyonunun ters fonksiyonunu bulunuz.

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı (2020-2021)

1. Alt Öğrenme Alanı Genel Değerlendirme Soruları

1. ABC bir dik üçgen olmak üzere
m(BAC)= 90° ve m(ABC) = 38d 42′
olduğuna göre m(ACB) yi bulunuz.

2. 15740° ölçüye sahip açının esas ölçüsü
kaç derecedir?

3. π / 6 radyanlık açının derece türünden eşitini
bulunuz.

4. 25π/3  radyanlık açının esas ölçüsünü bulunuz.

5.3sinx-cosx / 2cosx – sinx = 2 olduğuna göre x dar
açısının ölçüsü kaç derecedir?

6.cotx / 1-cosecx + tanx ifadesinin en sade biçimini
bulunuz.

7.İşleminin sonucu kaçtır?

8. ABC üçgeninde m(A) = 18c 13′ 27‘‘ ve m(B) = 83c 49‘56‘‘  ise m(C) değerini bulunuz.

9. x = sin138°

y = cos310°

z = tan205°

t = cot110°

Verilenlere göre x, y, z ve t sayılarının işaretlerini
bulunuz.

10.sinx / 1+cosx + cosx / sinx ifadesinin en sade biçimini
bulunuz.

11. 1+sin 40 / cos 40 – cos 40 / 1- sin 40 ifadesinin eşitini
bulunuz.

12. 1-sin²a / cota + 1-cos²a / tan a ifadesinin eşitini bulunuz.

13. a= sinπ/6 ve b= cosπ/6 olduğuna göre a üzeri 4 + 4a²b²+ b üzeri 4 ifadesinin değeri kaçtır?

14.ABC üçgen
[AH]⊥ [BC]
|AH| = 3 br

cot (ABC) + cot (ACB) = 6 olduğuna göre
A(ABC) kaç br² dir?

15.ABC üçgen

[CB] ⊥ [AB]

m(ACB)= y

m(ADB) = x

tanx = 1,5

tany = 0,5

Verilenlere göre ICDI / IDBI oranı kaçtır?

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı (2020-2021)

ABCD dikdörtgen,
[AE] // [FC], [EK] ⊥ [FC],

m(DAE)= a, |EC| = 3 br,

sina = 3/5 olduğuna göre |EK| kaç br dir?

17.ABC eşkenar üçgen

|DA| = 5.|BD|

Verilenlere göre cot (DCA) nın değeri kaçtır?

18. [AD] // [BC]

[BA] ⊥ [DA]

|AD| = 8 br

|DC| = 20 br
cos(BCD) = 4/5

Verilenlere göre ABCD yamuğunun alanı
kaç br²dir?

19. ABC üçgen

|AB| = |AC|

m(BAC)= a

m(ACB) = b

cota =4/3

Verilenlere göre tanb nın değeri kaçtır?

20. 1-cos üzeri 4 x -sin ²x / sin üzeri 4x .ifadesinin eşitini bulunuz.

21. ABC eşkenar üçgen

4.|DC| = |BD|

m(ADB) = t

Verilenlere göre cos t nın değeri kaçtır?

22. ABC üçgeninde a = 8 cm, b = 6 cm ve
sin(A) = 1/8  ise sin(B) kaçtır?

23. ABC üçgeninde a = 16 cm, b = 8 cm ve
sin(C) = 120° ise c kaç cm dir?

24. ABC üçgeninde a²= b² + c² – bc ise m(A) kaç derecedir?

25. ABC üçgeninde m(B) = 45°, m(C) = 30°
ve b=4 √2 cm ise c kaç cm dir?

26. 3 . sinx + 4a = 5 olduğuna göre a nın alabileceği değerler hangi aralıktadır?

27. a = sin 105° , b = cos280°, c = tan260° değerlerini
küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

28. cos (arctan 3/4) değerini hesaplayınız.

29. Aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini
[–2π, 2π] aralığında çiziniz.

a. f(x) = 2sin3x

b. f(x) = –cos3x

c. f(x) = -1/ 2 sinx 

ç. f(x) = 3cos2x

 

30. Aşağıdaki fonksiyonları bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanarak çiziniz.

a. f(x) = 3tan x/2

b. f(x) = –2cot3x

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı (2020-2021)

1. Alt Öğrenme Alanı Genel Değerlendirme Testi

a = sin185°
b = cos92°
c = tan176°
d = cos247°

Yukarıda verilenlerin trigonometrik değerlerinin
işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?

2. 2cosx+ sinx / 3sinx – cos x = 4/3 olduğuna göre
tanx değeri aşağıdakilerden hangisidir?

3. (sin20° + cos20°)² – 2sin20° . cos20° ifadesinin
eşiti kaçtır?

4. sinx + cscx = 3/2 olduğuna göre sin²x + csc²x ifadesinin değeri kaçtır?

a = sina ve b = cosa olduğuna göre

a üzeri 4 + 2a² – b üzeri 4 + 2 – b² ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

6.secx – cosx / 1+sinx = a ise 1 + tanx in a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

7. ABC üçgen

[AD] açıortay

[BA] ⊥ [AC]

|BD| = 3 br

|DC| = 5 br
Verilenlere göre tan(ABC) nin değeri kaçtır?

8.ABC üçgen

[AH] ⊥ [BC]

|AH| = 4 br

cot (ABC) + cot (ACB) = 5

Verilenlere göre |BC| kaç br dir?

9. Bir ABC üçgeninde |AB| = |AC| ve cos(BAC)= 0,6 olduğuna göre cot (ABC) nin değeri kaçtır?

10.ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

11.ABCD yamuk

[DC] // [AB]

m(ABC)= x

|DC| = 2 br

|AB| = 7 br

|AD| = 5 br

|BC| = 6 br

Verilenlere göre sinx in değeri kaçtır?

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı (2020-2021)

12.x, I. bölgede bir açı ölçüsü ve tanx = 2 olduğuna
göre cos²x – cosx.sinx ifadesinin değeri kaçtır?

13.ABCDEF düzgün altıgen m(FAG) = a

|DG| = 3.|GC|

Verilenlere göre tana değeri kaçtır?

14.Verilenlere göre 1 /cotx in değeri kaçtır?

15.ABC üçgen

[AB] ⊥ [BC]

[BD] ⊥ [AC]

|AD| = 4 br

|DC| = 5 br

Verilenlere göre sin(ACB) değeri kaçtır?

16.ABCD kare

ADE eşkenar üçgen

m(ABE) = a

Verilenlere göre cota değeri kaçtır?

17. ABC üçgen B, C ve D noktaları
doğrusal m(BAC) = 2i

|AB| = |AC|
tani = 7/13
Verilenlere göre tan(ACD) değeri kaçtır?

18. tanx + cotx = 3 ise tanx – cotx ifadesinin
değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

19.ABC ikizkenar üçgen

[AD] ⊥[AB]
|AB| = |AC|

3.|DC| = |BD|

m(BCA)= t

Verilenlere göre sint değeri kaçtır?

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı (2020-2021)

ABCD yamuk

[AB] // [CD]

|AB| = 17 br

|BC| = 5 br

|CD| = 4 br

|AD| = 12 br
Verilenlere göre sin(DAB) değeri kaçtır?

21. 4sinx -3 / 7 kesrinin alabileceği en büyük
ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır?

22.a = sin(– 40°)

b = cos 228°

c = cos(–131°)

Verilenlere göre aşağıdaki sıralamalardan
hangisi doğrudur?

23.0 < x <π /2 için cot x = 3/4  olduğuna göre
sin (-17π/2+x)
 ifadesinin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

 

24.tan5° . tan6°… tan85° işleminin sonucu
kaçtır?

25. Aşağıdakilerden hangisi, cos130° değerine
eşit değildir?

26.ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

27.ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?

29. 1- cos 120 / cos 210 – tan 300 işleminin sonucu kaçtır?

30.İfadesinin sadeleştirilmiş
biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı (2020-2021)

31. sin(π+arctan 3/4)  ifadesinin değeri kaçtır?

32.A, C, D ve B, C, E doğrusaldır. Yukarıdaki şekilde cm cinsinden verilen kenar uzunluklarına göre x kaç cm dir?

33. ABC üçgen m(BAC) = 75° m(ABC) = 60°  |AB| = 6 cm
Verilenlere göre |AC| kaç cm dir?

34.tan(arccosx) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?

35. arccos(1/2)+ arcsin(-1/2)- arctan (-√3) işleminin sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?

36. f(x) = 2 . cos4(3x – 1) + 2 fonksiyonunun esas periyodu, aşağıdakileden hangisidir?

37. cos(arccos(2x – 2)) = 2y + 6 olduğuna göre
x sayısı, y den kaç fazladır?

[0, π] aralığındaki grafiği yukarıda verilen

y = f(x) fonksiyonunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

2020-2021 11.SINIF MEB VE BİR YAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.