İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF COUNT ME IN İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI MEB YAYINCILIK

12.SINIF COUNT ME IN İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI MEB YAYINCILIK

Bu yazımızda 2021-2022 12.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 32-40 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite Human Rights cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Human Rights Sayfa 32-33-34-35-36-37-38-39-40 Cevapları

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

A. Discuss the following questions.

A. Aşağıdaki soruları tartışın.

B. Take a quick look at the text and find out which of the phrases in the box are dealt with in each paragraph. Write the number of the paragraph beside each phrase. More than one option is possible.

B. Metne hızlıca bir göz atın ve kutudaki ifadelerden hangisinin her paragraf. Her cümlenin yanına paragrafın numarasını yazın. Birden fazla seçenek mümkündür.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

C. Read the text and answer the questions.

C. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

A. Below is an extract from a simplified form of Oliver Twist by Charles Dickens. It is about the first moments of Oliver just after his birth. Read it and discuss the following questions with your classmates.

A. Aşağıda, Charles Dickens tarafından yazılan basitleştirilmiş bir Oliver Twist formundan bir alıntı bulunmaktadır. Bu hakkında Oliver’ın doğumundan hemen sonraki ilk anları. Okuyun ve aşağıdakileri tartışın
sınıf arkadaşlarınızla sorular.

B. Look at the pictures below and discuss which ones display disadvantages and what these disadvantages are.

B. Aşağıdaki resimlere bakın ve hangilerinin dezavantajlı olduğunu ve hangilerinin bu dezavantajlar.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

D. Reread the text and answer the questions.

D. Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

E. Work in pairs. Discuss everyday lives of the disadvantaged in the world and make a list of the problems you think they suffer. Then, share them with your friends.

E. İkili çalışın. Dünyadaki dezavantajlı kişilerin günlük yaşamlarını tartışın ve bir liste yapın yaşadıklarını düşündüğünüz sorunlardan. Sonra bunları arkadaşlarınızla paylaşın.

A. Below are newspaper headlines related to human rights. What do you think about them? Discuss why they may be good examples.

C. Aşağıda insan haklarıyla ilgili gazete manşetleri bulunmaktadır. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?
Neden iyi örnekler olabileceğini tartışın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

B. Read the text and find out other good examples of human rights.

B. Metni okuyun ve diğer iyi insan hakları örneklerini bulun.

C. Read the text and answer the questions.

C. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

D. Study the text. One bold sentence in each paragraph is the topic sentence and the other two bold sentences are the supporting ideas. Write ‘T’ for topic sentences and ‘S’ for supporting ideas in the boxes.

D. Metni inceleyin. Her paragrafta bir kalın cümle konu cümlesi ve diğer iki cesur cümle destekleyici fikirlerdir. Konu cümleleri için “T” ve “S” yazın kutulardaki fikirleri desteklemek için.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

B. Imagine that you are members of the university human rights club. The president Mrs. Merits requests you to create mottos and slogans about human rights in addition to the ones below, already existing in the club’s official website. Work in groups to create new mottos and slogans.

B. Üniversite insan hakları kulübünün üyeleri olduğunuzu hayal edin. Başkan Mrs. Merits sizden insan haklarıyla ilgili  sloganlar yaratmanızı ister.
Aşağıdakiler, kulübün resmi web sitesinde zaten mevcut. Yeni oluşturmak için gruplar halinde çalışın sloganlar.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

C. Here are some of the common complaints and problems on campus. Mrs. Merits asks you to make suggestions for the solutions to these problems. What would your suggestions be?

C. Kampüsteki yaygın şikayet ve sorunlardan bazıları. Bayan Merits sorar
bu sorunların çözümü için önerilerde bulunmalısınız. Ne yapardın öneriler olabilir mi?

A. Study the essay and circle the better choice to complete the sentences about it correctly.

A. Makaleyi inceleyin ve konuyla ilgili cümleleri doğru bir şekilde tamamlamak için daha iyi olanı daire içine alın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

B. Below are some categories of disadvantaged groups and some solutions to their problems. Match the solutions to the categories.

B. Aşağıda dezavantajlı grupların bazı kategorileri ve onların
sorunlar. Çözümleri kategorilerle eşleştirin.

C. Write a variation of the essay in Part 5 A using the template below. Take one or more disadvantaged group/s. Think about their problems and offer solutions. You can refer to Part 5 A.

C. Aşağıdaki şablonu kullanarak Bölüm 5 A’daki makalenin bir varyasyonunu yazın. Bir veya daha fazlasını al dezavantajlı gruplar. Sorunlarını düşünün ve çözümler önerin. Bölüm 5 A ya başvurabilirsin.

 

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

6.A. Below are some articles of the Universal Declaration of Human Rights and statements of some human rights’ abuses victims. Which article do you think is related to each of the statements? Write the article number beside each statement. More than one option is possible.

A. Aşağıda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin bazı maddeleri ve
bazı insan hakları ihlallerinin kurbanları. Hangi makalenin her biriyle ilgili olduğunu düşünüyorsunuz? Her ifadenin yanına makale numarasını yazın. Birden fazla seçenek mümkün.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

B. You will hear some people. In their statements, each has positive and negative expressions related to human rights. Listen and make a list of their positive and negative expressions as in the example. Then, compare your answers. Tapescript 3.2

B. Bazı insanları duyacaksınız. İfadelerinde her biri olumlu ve olumsuz
insan haklarıyla ilgili ifadeler. Dinleyin ve olumlu ve olumsuzlarının bir listesini yapın Örnekteki gibi ifadeler. Ardından cevaplarınızı karşılaştırın. Bant 3.2

A. Study and listen to the notes. Tapescript 3.3

A. Notları inceleyin ve dinleyin. Kayıt 3.3.

B. Read and determine the stress patterns of the words. Then, listen and check. Tapescript 3.4

B. Kelimelerin vurgu modellerini okuyun ve belirleyin. O zaman dinle ve kontrol et. Kayıt 3.4.

 

12.SINIF MEB YAYINLARI  İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.