İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA CEVAPLARI 

Bu yazımızda 12.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-14 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları 2021-2022

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Music cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  çalışma kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.sınıf Çalışma Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite  MUSIC Sayfa 10-11-12-13-14 Cevapları

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  10 Cevabı 

1. Match the instruments to the types of music given. More than one option is possible.

1. Enstrümanları verilen müzik türleriyle eşleştirin. Birden fazla seçenek mümkündür.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  11 Cevabı 

2 A. Fill in the blanks with the suitable form of the verbs.

2A Boşlukları, fiilerin uygun biçimi ile doldurun.

B. Look at the pictures and express your preferences by adding your personal opinion as in the example.

B. Resimlere bakın ve örnekteki gibi kişisel fikrinizi ekleyerek tercihlerinizi ifade edin.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  12 Cevabı 

A. Read the dialogue and underline the expressions used to express opinion, agreement or disagreement.

A. Diyaloğu okuyun ve fikir, anlaşma veya anlaşmazlığı ifade etmek için kullanılan ifadelerin altını çizin.

B. Read the dialogue again and fill in the chart with the expressions in Part 3 A.

B. Diyaloğu tekrar okuyun ve grafiği Bölüm 3A ‘daki ifadelerle doldurun.

C. Read the expressions and categorize them.

C. İfadeleri okuyun ve kategorilere ayırın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  13 Cevabı 

4 Rewrite the sentences by expressing your opinion.

4. Fikrinizi ifade ederek cümleleri yeniden yazın.

5. Read the dialogue and answer the questions.

5. Diyaloğu okuyun ve soruları cevaplayın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa  14 Cevabı 

6. Analyze the questionnaires with answers on them and fill in the blanks with an appropriate word given in the box.

6. Üzerinde cevapları olan anketleri analiz edin ve boşlukları kutuya uygun bir kelime ile doldurun.

minority – azınlık 

majority – çoğunluk

two – iki

none – yok

three – üç 

one – bir

 

12.SINIF İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.