İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 11-21 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 12.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayfa 11-21 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite MUSIC cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022İngilizce 12.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite  MUSIC Sayfa 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 Cevapları

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  12 Cevabı (2021-2022)

A. Listen to the eight extracts of different music types and identify what sort of music they are. Write the numbers in the boxes.

Farklı müzik türlerinden sekiz alıntıyı dinleyin ve ne tür müzikler olduğunu belirleyin. Sayıları kutuya yazın.

B. Take a look at the music genres above and list the ones that appeal to you. Tell your friends about your choices and how they make you feel. Then, share your list with your
friends.

B. Yukarıdaki müzik türlerine bir göz atın ve size hitap edenleri listeleyin. Arkadaşlarınıza seçimlerinizden ve ne hissettirdiklerinden bahsedin. Ardından listenizi arkadaşlarınızla paylaşın.

C. Now, think about your favorite songs and decide which of the following factors attract you the most about them. Tick and share with your friends.

C. Şimdi, en sevdiğiniz şarkıları düşünün ve aşağıdaki faktörlerden hangilerinin sizi en çok etkilediğine karar verin. İşaretleyin ve arkadaşlarınız ile paylaşın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  13 Cevabı (2021-2022)

D. Read the dialogue and find out what impacts Alex and Luke’s choices in music.

Diyaloğu okuyun ve Alex ve Luke’un müzik seçimlerini nelerin etkilediğini öğrenin.

E. Which of the following can we infer about Alex and Luke’s music preferences? Read their ideas in the dialogue and put a tick or cross in the boxes.

E. Aşağıdakilerden hangisini Alex ve Luke’un müzik tercihlerini çıkarabiliriz? Diyalogdaki fikirlere okuyun tik veya çarpı atın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  14 Cevabı (2021-2022)

F. Fill in the table with the related expressions from the dialogue.

F. Diyalogdan ilgili ifadelerle tabloyu doldurun.

G. Where would the following expressions go in the table in Part 1 F? Discuss with your partners.

G. Kısım 1 F’deki tabloda aşağıdaki ifadeler nereye gider? Partnerinizle tartışın.

H. Circle the adjectives that describe your taste in music best.

H. Müzik zevkinizi en iyi tanımlayan sıfatları daire içine alın.

I. Work in pairs. Exchange your ideas about your music preferences in a dialogue as in the example and share them with your friends.

I. Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi bir diyalog içerisinde müzik tercihlerinizle ilgili fikirlerinizi paylaşın ve arkadaşlarınızla paylaşın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  15 Cevabı (2021-2022)

A. Work in pairs. Answer the following questions and share your answers with your friends. 

A. İkili çalışın. Aşağıdaki soruları cevapalyın ve cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşın.

B. Read the text and answer the questions. 

B. Metni oku ve soruları yanıtla.

C. You will listen to a song. Some clues about its story are embedded in the lyrics. Listen and put a tick in the boxes of the statements that you think are related to the story
behind.  . 

C. Bir şarkı dinleyeceksiniz. Hikayesi ile ilgili bazı ipuçları şarkıda gizlidir. Hikaye ile ilgili kutucukları işaretleyiniz.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  16 Cevabı (2021-2022)

A. Below are the answers of three interviewees to questions about music. Beside each answer, write the number from the box to show your level of agreeing. Then, share your answers with your friends and explain why. 

A. Aşağıda görüşülen üç kişinin müzikle ilgili sorulara verdikelri yanıtlar vardır. Kabul etme düzeyinizi göstermek için her cevabın yanına kutudaki sayıyı yazın. Ardından cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşın.

B. Below are statements related to the analysis of the interviews above. Fill in the blanks with a word from the box to make true sentences. 

B. Aşağıda, yukarıdaki görüşmelerin analizi ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Doğru cümleleri oluşturmak için boşlukları doldurun.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  18 Cevabı (2021-2022)

A. Take a look at the surveys with answers and answer the questions related to them.

A. Cevapalrla birlikte anketlere bakın ve soruları cevaplayın

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  19 Cevabı (2021-2022)

B. Below is a survey about music preferences. Walk around asking the questions to your friends and teacher. Write their answers on the answer sheet as in the example. Then, write up statements about the results of each question to create a survey report. Choose sentence patterns from the green example box.

Aşağıda müzik tercihleri ile ilgili bir anket var. Arkadaşalrınıza ve öğretmeninize soru sorarak dolaşın. Cevaplarını örnekteki gibi cevap kağıdına yazın. Ardından bir anket raporu oluşturmak için her sorunun sonuçları ile ilgili ifadeler yazın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  20 Cevabı (2021-2022)

A. Do you think concert posters, ads or promotional videos impact you? Discuss with friends.

A. Konser afişleri, reklamlar veya tanıtım videolarının sizi etkilediğini düşünüyor musunuz? Arkadaşlarınızla tartışın.


B. Which of the following do you think must exist on/in a concert poster, ad or promotional
video?

B. Bir konser afişinde, reklamında veya promosyonunda aşağıdakilerden hangisinin olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
video?

C. Listen to the advertisement of a concert. Which of the items in the box in Part 6 B does it cover? Put a tick in the boxes. Tapescript 1.5

C. Bir konserin reklamını dinleyin. Bölüm 6 B’deki kutudaki öğelerden hangileri kapsıyor mu? Kutulara bir işaret koyun. Teyp 1.5

D. Listen again and fill in the concert poster according to the advertisement. Tapescript 1.6

D. Tekrar dinleyin ve reklama göre konser afişini doldurun. Teyp 1.6.

E. Create your dream concert poster.E. Hayalinizdeki konser afişini yaratın.

12.SINIF MEB YAYINLARI  İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.