İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 2.ÜNİTE CEVABI

12.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 16-20 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 12.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Sayfa 16-20 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları 2021-2022

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite FRIENDSHIP cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  çalışma kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını  Sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.sınıf Çalışma Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite FRIENDSHIP Sayfa 16-17-18-19-20 Cevapları

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 16 Cevabı 

1.A. Look at the pictures and guess their ages and jobs.

a. teacher in his/her fifties

b. architect in his/her twenties

c. doctor in his/her forties

d. waiter/waitress in his/her thirties

a. ellili yaşlarda öğretmen

b. yirmili yaşlarda mimar

c. kırklarında doktor

d.otuzlu yaşlarında garson/garson

B. Look at the expressions and tick the ones that can be used to describe the people above.

B. İfadelere bakın ve insanları tanımlamak için kullanılabilecek olanları işaretleyin üstünde.

C. Below is the description of Jeff. Look at his picture in Part 1 A and fill in the missing parts. For the parts that are not related to physical appearance, use your imagination.

C. Jeff’in açıklaması aşağıdadır. Bölüm 1 A’daki resmine bakın ve eksikleri doldurun parçalar. Fiziksel görünümle ilgisi olmayan kısımlar için hayal gücünüzü kullanın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 17 Cevabı 

D. Read the description of Jeff and underline the adverbs that make the adjectives stronger.

D. Jeff’in açıklamasını okuyun ve sıfatları oluşturan zarfların altını çizin Daha güçlü.

2.A. Match the two halves to create a meaningful collocation in the example. Use a dictionary if necessary.

2.A. Örnekte anlamlı bir eşdizim oluşturmak için iki yarıyı eşleştirin. Gerekirse bir sözlük kullanın.

B. Respond to the following questions with an opposite description.

B. Aşağıdaki soruları zıt bir tanımla yanıtlayın.

C. Write one sentence to describe each of these people. Give information about their hair, face, height, build and general appearance.

C. Bu kişilerin her birini tanımlamak için bir cümle yazın. Saçları hakkında bilgi vermek, yüz, boy, yapı ve genel görünüm.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

D. WANTED! Complete the gaps in these police posters according to the pictures.

ARANIYOR! Bu polis afişlerindeki boşlukları resimlere göre tamamlayınız.

A. Match the questions to their answers.

A. Soruları cevaplarıyla eşleştirin.

 

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 19 Cevabı 

B. Read the dialogue between Sue and Jane. Then, answer the questions.

B. Sue ve Jane arasındaki diyaloğu okuyun. Sonra soruları cevapla.

1. Who are the girls talking about?
2. What does Lucy look like?
3. How old is Sandra?
4. Does Sandra resemble her twin?
5. In what way is Sandra different from Donna?

1. Kızlar kimden bahsediyor?
2. Lucy neye benziyor?
3. Sandra kaç yaşında?
4. Sandra ikizine benziyor mu?
5. Sandra’nın Donna’dan farkı ne?

C. Complete the sentences about Donna and Sandra by filling in the blanks by stating reasons.

C. Donna ve Sandra ile ilgili cümleleri nedenlerini belirterek boşlukları doldurarak tamamlayınız.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 20 Cevabı 

 

A. Read the adjectives below and place them into the correct category.

A. Aşağıdaki sıfatları okuyun ve doğru kategoriye yerleştirin.

B. Circle the correct adjective that goes best in each sentence.

B. Her cümlede en uygun olan doğru sıfatı daire içine alın.

1. My friend never gets angry. She’s always aggressive/good-tempered.
2. Our teacher is very cheerful/talkative. He tries to make us happy all the time.
3. Jane can do anything for you. She’s the most selfish/self-sacrificing person I’ve ever met.
4. Jim isn’t sensible/sensitive at all. He always reacts with his emotions.
5. That singer is very sympathetic/popular. He has a great number of followers on social media.
6. Suzy lacks generosity. She is so mean/thoughtful.
7. I have a helpful/stingy friend. She’s there whenever I need her.
8. Our neighbors are so tolerant/annoying. They don’t mind when we make noise at home.

1. Arkadaşım asla kızmaz. Her zaman agresif/iyi huyludur.

2. Öğretmenimiz çok neşeli/konuşkandır. Bizi her zaman mutlu etmeye çalışır.

3. Jane sizin için her şeyi yapabilir. O tanıdığım en bencil/fedakar insan.

4. Jim hiç mantıklı/hassas değil. Her zaman duygularıyla tepki verir.

5. O şarkıcı çok sempatik/popüler. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi var.

6. Suzy cömertlikten yoksundur. O çok kaba/düşünceli.

7. Yardımsever/cimri bir arkadaşım var. Ona ne zaman ihtiyacım olsa orada.

8. Komşularımız çok hoşgörülü/rahatsız edici. Evde gürültü yaptığımızda umurlarında değil.

Choose one of the people from Part 1 A and describe him/her including his/her age, job, and appearance

Bölüm 1 A’daki kişilerden birini seçin ve onu yaşı, işi ve görünümü dahil olmak üzere tanımlayın.

 

12.SINIF İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.