İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 3.ÜNİTE CEVABI

12.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 22-26 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 12.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları  3.Ünite Sayfa 22-23-24-25-26 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları 2021-2022

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite FRIENDSHIP cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  çalışma kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını  Sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.sınıf Çalışma Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 22-23-24-25-26 Cevapları

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

1A.Look at the pictures and write what they are associadet with freedom equality justice peace.

1A.Resimlere bakın ve özgürlük, eşitlik, adalet, barış ile ilişkilendirildiklerini yazın.

1.fredom   2.justice   3.peace   4.equality

1.özgürlük   2.adalet   3.barış   4.eşitlik

B.Read the short stories below and find and which of the human rights above they violate. More than one option is possible.

B.Aşağıdaki kısa hikayeleri okuyun ve yukarıdaki insan haklarından hangilerini ihlal ettiklerini bulun. Birden fazla seçenek mümkündür.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

C.Reread the short stories in Part 1 B and answer the questions.

C.Bölüm 1 B’deki kısa öyküleri tekrar okuyun ve soruları yanıtlayın.

2A.Look at the words in the box and match them to their meanings.Use your dictionaries if necessary.

2A.Kutudaki kelimelere bakın ve anlamlarıyla eşleştirin. Gerekirse sözlüklerinizi kullanın.

B.Read rhe sentences and fill in the blanks with an appropriate word from part 2A.

B.Cümleleri okuyun ve boşlukları bölüm 2A’dan uygun bir kelimeyle doldurun.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

3A.Look at the photos of Sandra and write down what she can do do as a disabled woman.

3A.Sandra’nın fotoğraflarına bakın ve engelli bir kadın olarak neler yapabileceğini yazın.

B.Look at her photos again and think about her life.Tick the correct sentences for her.

B.Fotoğraflarına tekrar bakın ve hayatını düşünün.Onun için doğru cümleleri işaretleyin.

C.Take a quick look at the text and check your answers.

C.Metne hızlıca bakın ve cevaplarınızı kontrol edin.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 25 Cevabı

D.Read the text and answer the questions.

D.Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevabı

4A.Look at the pictures and match the given problems to the correct pictures.

4A.Resimlere bakın ve verilen problemleri doğru resimlerle eşleştirin.

B.Read the rules and suggestions given below.Then,match them to the related problem in Part 4A.More than one option is possible.

B.Aşağıda verilen kuralları ve önerileri okuyunuz.Daha sonra bunları Kısım 4A’daki ilgili problemle eşleştiriniz.Birden fazla seçenek mümkündür.

C.Now write down two more suggestions to the problems in Part 4A.

C. Şimdi Kısım 4A’daki sorunlara iki öneri daha yazın.

12.SINIF İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir