İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 4.ÜNİTE CEVABI

12.Sınıf  MEB Yayınları  Count Me In İngilizce Çalışma  Kitabı 4.Ünite Cevapları 

Sevgili öğrenciler bu yazımızda “12. Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 28-32 Cevaplarını” resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

2021-2022 12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce çalışma  kitabı 10 Ünite ve 63 sayfadan oluşuyor. 12.Sınıf  İngilizce Count Me In çalışma kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1:MUSIC

UNIT 2:FRIENDSHIP

UNIT 3: HUMAN RIGHTS

UNIT 4 : COMING SOON

UNIT 5: PSYCHOLOGY

UNIT 6 : FAVORS

UNIT 7: NEW STORIES

UNIT 8 :ALTERNATİVE ENERGY

UNIT 9: TECHNOLOGY

UNIT 10: MANNERS

Hazırlamış olduğumuz 12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları (2021-2022) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 12.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 12.sınıf  çalışma kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.

12.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce  Çalışma Kitabı  Cevapları Count Me In 2021-2022

Sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 12.Sınıf Count Me In Yayınları İngilizce  çalışma kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

12.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı 4.Ünite Sayfa 28-29-30-31-32 Cevapları 

 

12.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 28 Cevabı

A.Read the dialogue and answer the questinons.

A.Diyaloğu okuyun ve soruları cevaplayın.

B.Reread the dialogue and write down the sentences that express predictions.

B.Diyaloğu tekrar okuyun ve tahminleri ifade eden cümleleri yazın.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 29 Cevabı

2.A.Fill in the blanks with will/won’t to create meaningful sentences.

2.A. Anlamlı cümleler oluşturmak için boşlukları irade/istek ile doldurun.

B.Asnwer the questions using the words in brackets.

B.Soruları parantez içindeki kelimeleri kullanarak cevaplayınız.

C.Complete the sentences will/won’t a suitable verb.

C.Cümleleri uygun bir fiil tamamlayın olacak/olmayacaktır.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 30 Cevabı

3.A.Read the sentences below and write when you are going to do something as in the example.

3.A.Aşağıdaki cümleleri okuyunuz ve ne zaman bir şey yapacağınızı örnekteki gibi yazınız.

B.Read the dialogue extracta below and fill in the blanks with will/be going to.

B.Aşağıdaki diyalog metnini okuyun ve boşlukları will/to olacak ile doldurun.

C.Complete these sentences using will/be going to.

C.Bu cümleleri will/to olacak kullanarak tamamlayınız.

12.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 31 Cevabı

A.Read the text and answer the questions.

A.Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Do people consider the disadvantages of being hacked seriously?

2. What are the listed types of cyber crimes in the text?

3. How many practical ways of reassuring digital security are listed in the text?

4. Which precaution is more applicable to you?

1. İnsanlar hacklenmenin dezavantajlarını ciddiye alıyor mu?

2. Metinde listelenen bilişim suçları türleri nelerdir?

3. Metinde dijital güvenliği sağlamanın kaç pratik yolu listelenmiştir?

4. Hangi önlem sizin için daha uygun?

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 32 Cevabı

B.Reread the text and guese the meanings of the words in boid.Then, match them to their definitions.

B. Metni tekrar okuyun ve boşluktaki kelimelerin anlamlarını tahmin edin. Ardından bunları tanımlarıyla eşleştirin.

5.Think about your favorite cyber game.Then, compose a cyber game acenarlo by using some of the verbs in the box.

5.En sevdiğiniz siber oyunu düşünün. Ardından kutudaki fiillerden bazılarını kullanarak bir siber oyun senaryosu oluşturun.

12.SINIF İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.