İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 49-57 CEVAPLARI

12.SINIF COUNT ME IN İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI MEB YAYINCILIK

Bu yazımızda 2020-2021 12.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite Sayfa 49-57 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 5.Ünite PSYCHOLOGY cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 12.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite PSYCHOLOGY Sayfa 49-50-51-52-53-54-55-56-57 Cevapları

 

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

A.Below are words related to moods, mood tones.Work in groups and classify them as positive or negative.Use dictionaries if necessary.

(Aşağıda ruh halleri, ruh hali tonları ile ilgili kelimeler vardır.Gruplar halinde çalışın ve bunları pozitif veya negatif olarak sınıflandırın. Gerekirse sözlükleri kullanın.)

B.Look at the flashcards below and describe the moods as in the exapmles.

(Aşağıdaki bilgi kartlarına bakın ve örneklerde olduğu gibi ruh halini tanımlayın.)

2.A.What kind of things do you do for a change when there is a negative mood in your class?Discuss with your friends.

(Sınıfınızda olumsuz bir ruh hali olduğunda değişim için ne tür şeyler yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışın.)

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

B.Read the dialogue and find out what Mr.Timmons and his students do to change the negative mood.

(Diyaloğu okuyun ve Mr.Timmons ve öğrencilerinin olumsuz ruh halini değiştirmek için neler yaptığını öğrenin.)

C.How do you think Mr.Timmons dealt with the problem? Discuss with your friends.

(Sizce Mr.Timmons bu sorunu nasıl çözdü? Arkadaşlarınızla tartışın.)

D.Below are some of the dialogues Mr.Timmons had with some students to change.

(Mr.Timmons’ın değiştirmek için bazı öğrencilerle yaptığı diyaloglardan bazıları aşağıdadır.)

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

3.A.Below are expressions with negative moods and suggestions for each of them.Match the situations to suggestions.

(Aşağıda her biri için olumsuz ruh halleri ve önerileri olan ifadeler bulunmaktadır.Durumları önerilerle eşleştirin.)

B.Now,listen to Mrs.Caimer, talking to different clients and make a list of the suggestions she makes to change the negative moods of her clients.

(Şimdi, BayanCaimer’ı dinleyin, farklı müşterilerle konuşun ve müşterilerinin olumsuz ruh hallerini değiştirmek için yaptığı önerilerin bir listesini yapın.)

C.Work in pairs.Look at the role cards below and role-play a school counselor and a student after creating your dialogue.

(Aşağıdaki rol kartlarına bakın ve diyalogunuzu oluşturduktan sonra bir okul danışmanı ve bir öğrenciyi oynayın.)

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

4.A.Below are statements by different people about their moods.Read them and decide which of the items in the box on the left they depend on.More than one option is possible.

(Aşağıda farklı insanların ruh halleri ile ilgili ifadeleri bulunmaktadır.Onları okuyun ve soldaki kutudaki öğelerin hangilerine bağlı olduklarına karar verin. Birden fazla seçenek mümkündür.)

B.Describe your mood based on the following song lyrisc or picture through a plece of writing.Use sentences like those in Part 4A.

(Aşağıdaki şarkı sözü ya da resme göre ruh halinizi bir yazı yazarak açıklayın. Bölüm 4A’daki gibi cümleler kullanın.)

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

5.A.Below is an anonymous poem in pairs, read it and discuss what kind of a mood tone ıt leads to.Once you have decided,read it aloud to your friends by reflecting its tone and ask for their comments.

(Aşağıda çiftler halinde anonim bir şiir, okuyun ve ne tür bir ruh hali tonuna yol açtığını tartışın.Bir kez karar verdikten sonra, tonunu yansıtarak arkadaşlarınıza yüksek sesle okuyun ve yorum isteyin.)

B.Listen to the people speaking and try to guess their moods.Circle the words that describe their moods, tones.More than one option is possible.

(Konuşan insanları dinleyin ve ruh hallerini tahmin etmeye çalışın. Ruh hallerini, tonlarını tanımlayan kelimeleri çevirin. Birden fazla seçenek mümkündür.)

6.A.Discuss the impacts of songs,paintings,photographs,films,etc,on people’s moods.Give exapmles from your own life.

(Şarkıların, resimlerin, fotoğrafların, filmlerin vb. İnsanların ruh halleri üzerindeki etkilerini tartışın.Kendi hayatınızdan örnekler verin.)

B.How do the following impact your mood? Write the number representing the amount beside each.

(Aşağıdakiler ruh halinizi nasıl etkiler? Her birinin yanındaki miktarı temsil eden sayıyı yazın.)

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

C.Read the text find out whether you are aware of the factors impacting your moods.

(Ruh halinizi etkileyen faktörlerin farkında olup olmadığınızı öğrenmek için metni okuyun.)

D.Below are some people with their problems.Read the text and write the reasons underiying beside each statement.More than one option is possible.

(Aşağıda sorunları olan bazı insanlar var: Metni okuyun ve her ifadenin yanındaki nedenleri yazın. Birden fazla seçenek mümkündür)

12.SINIF MEB YAYINLARI  İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.