İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 58-66 CEVAPLARI

12.SINIF COUNT ME IN İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI MEB YAYINCILIK

Bu yazımızda 2020-2021 12.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 6.Ünite Sayfa 58-66 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 12.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 6.Ünite Sayfa 58-59-60-61-62-63-64-65-66 Cevapları

 

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

1A.For which of the following do you make requests more often in everyday life?

(Aşağıdakilerden hangileri için günlük hayatta daha sık talepte bulunuyorsunuz?)

Cevap : asking somebody to do a favor

(Birisinden bir iyilik yapmasını istemek.)

B.Listen and write the number of the dialogues in their boxes.

(Dinle ve diyalog sayısını kutularına yaz.)

C.Listen to the dialogues again and tick the expressions of reguest you hear.

(Diyalogları tekrar dinleyin ve duyduğunuz düzenleyici ifadeleri işaretleyin.)

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

2.A.Read the dialogues and find out how many different ways of making requests David uses to convince uneager Kevin to help with homework.

(Diyalogları okuyun ve Davut’un hoş olmayan Kevin’ı ev ödevlerine yardım etmeye ikna etmek için kaç farklı istekte bulunulduğunu öğrenin.)

B.Listen to the dialogue between Helen and Sarah and complete the missing parts.

(Helen ve Sarah arasındaki diyalogu dinleyin ve eksik kısımları tamamlayın).

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

3A.Look at the posters below and write down the purpose of each one.

(Aşağıdaki posterlere bakın ve her birinin amacını yazın.)

4.Read the announcements on posters and answer the following questions.

(Afişlerle ilgili duyuruları okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.)

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

C.Study the posters and tick the items they have in common.

(Posterleri inceleyin ve ortak noktaları işaretleyin.)

4B.Read the sentences and identify places where yod coalescence may occur.Then,listen and check.

(Cümleleri okuyun ve yod birleşmesinin meydana gelebileceği yerleri belirleyin, ardından dinleyin ve kontrol edin.)

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

5A.Discuss the following questions.

(Aşağıdaki soruları tartışınız)

C.Read the text above and answer the following questions.

(Yukarıdaki metni okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.)

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

D.Read the second part of the text in Part 5 B and fill in the blanks in the following sentences with the specific information required.

(Bölüm 5 B’deki metnin ikinci bölümünü okuyun ve aşağıdaki cümlelerde boşlukları gereken belirli bilgilerle doldurun.)

E.Reread the text above and quess the meanings of the words in bold.Then, match them to their definitions.

(Yukarıdaki metni tekrar okuyun ve kalın harflerle kelimelerin anlamlarını sorgulayın, ardından bunları tanımlarıyla eşleştirin.)

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

6A.Read the dialogue between Jennifer and Kate and find out what kind of a favor Kate ask Jennifer to do.

(Jennifer ve Kate arasındaki diyaloğu okuyun ve Kate’in Jennifer’dan ne yapmasını istediğini öğrenin.)

B.Work in pairs.Read the expressions of declining and accepting requests below and decide whether they are formal or informal.Write (I) for informal and (F) for formal, in the boxes.

B. İkili çalışın: Aşağıdaki istekleri reddetme ve kabul etme ifadelerini okuyun ve bunların resmi mi yoksa gayri resmi mi olduğuna karar verin. Kutulara (I) resmi olmayan ve (F) resmi için yazın.

C.Listen to three different dialogues about favors and decide whether the expresssions of accepting and refusing are formal on informal.(İyiliklerle ilgili üç farklı diyaloğu dinleyin ve kabul etme ve reddetme ifadelerinin gayri resmi üzerinde resmi olup olmadığına karar verin).

C. İyilikler hakkında üç farklı diyalog dinleyin ve kabul etme ve reddetme ifadelerinin gayri resmi olarak resmi olup olmadığına karar verin (İyiliklerle ilgili üç farklı diyaloğu ve kabul etme ve reddetme ifadelerinin gayri resmi üzerinde resmi olup olmadığına karar verin).

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

7A.Do you know how to support charity organizations?Read the campaign poster below and answer the questions.

7A. Hayır kurumlarını nasıl destekleyeceğinizi biliyor musunuz? Aşağıdaki kampanya afişini okuyun ve soruları yanıtlayın

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

C.Reread the application letter and study its organization.then, reorder the jumbled steps of writing an application letter for a scholarship.

(Başvuru mektubunu yeniden okuyun ve organizasyonunu inceleyin. Daha sonra burs için başvuru mektubu yazmanın karmaşık adımlarını yeniden sıralayın.)

 

12.SINIF MEB YAYINLARI  İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.