İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 67-74 CEVAPLARI

12.SINIF COUNT ME IN İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI MEB YAYINCILIK

Bu yazımızda 2020-2021 12.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite Sayfa 67-74 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 12.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 7.Ünite Sayfa 67-68-69-70-71-72-73-74 Cevapları

 

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

A.What kind of patients are connected to a life support unit?

Yaşam destek birimine ne tür hastalar bağlı?

A.The patients who cannot supply their physical needs by themselves.

A.Fiziksel ihtiyaçlarını kendileri karşılayamayan hastalar.

B.Would you let doctors disconnect a beloved one from the life unit if they asked you to? Discuss with your friends.

Doktorların sizden istedikleri takdirde sevgili birinin yaşam birimiyle bağlantısını kesmesine izin verir misiniz? Arkadaşlarınızla tartışın.

No.It is imposible.

Hayır imkansız.

C.Below is a news story that was covered by a newspaper in the US.It ıs about a Turkısh woman.Read ıt and answer the questions.

Aşağıda ABD’de bir gazete tarafından ele alınan bir haber var, bu bir Türk kadın hakkında, soruları okuyup cevaplayın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

D.Below is a jumbled list of the events in the news story.Work in pairs and put them info the correct order.

Aşağıda haber hikayesindeki olayların bir listesi var. Çiftler halinde çalışın ve bilgileri doğru sıraya koyun.

E.The reporter who interviewed. Sultan to learn the details of the news paraphrased some statements for the nwespaper.Work in groups and decide on Sultan’s original statements.Refer to the news story and circle the better option in italics.

Mülakat yapan gazeteci. Sultan, haberlerin detaylarını öğrenmek için gazeteler için bazı ifadeleri yorumladı. Gruplar halinde çalışın ve Sultan’ın orijinal ifadelerine karar verin. Haberlere bakın ve italik olarak daha iyi seçeneği daire içine alın.

2.Below are some statements with their paraphrased forms.Work ın groups and study the pairs find out how paraphrasing was achieved.Write the change/s in brackets as in the examples.

Aşağıda başka kelimelerle yazılmış bazı ifadeler verilmiştir.Gruplar halinde çalışın ve çiftleri inceleyin, nasıl başka ifadelere ulaşıldığını öğrenin. Değişiklikleri örneklerde olduğu gibi parantez içinde yazın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

B.Imagine that you are a reporter and you have interviewed Oumar Hoidini, an earthquake survivor, for a story in your newspaper and below is what he told you about his experince.Paraphrase the story before submitting it to your editor.

Muhabir olduğunuzu ve depremden kurtulan Oumar Hoidini, gazetenizdeki bir hikaye için röportaj yaptığınızı ve aşağıda onun tecrübesi hakkında söylediği şey olduğunu hayal edin.Editörünüze göndermeden önce hikayeyi yorumlayın.Başka kelimelerle yeniden açıklayın.

C.Work in pairs.Find the answers to the questions in Oumar Houdini’s story.

Çiftler halinde çalışın Oumar Houdini’nin hikayesindeki soruların cevaplarını bulun.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

D.Write a news story or a past experience using the template below.Try to include answers to the questions in Part 2 C in your writing.Alternatively you can write an imaginary story.

Aşağıdaki şablonu kullanarak bir haber veya geçmiş bir deneyim yazın.Bölüm 2 C’deki soruların cevaplarını yazınıza dahil etmeye çalışın.Alternatif olarak, hayali bir hikaye yazabilirsiniz.

3.A.Why do you think Naim Süleymanoğlu was cailed “The Pocket Hercules”?

 Sence Naim Süleymanoğlu’na neden Cep Herkül’ü deniyor?

Because, He is short and strong.

B.Listen to the first part of a record about Naim Süleymanoğlu and list the main events with their sequences.

Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir kaydın ilk bölümünü dinleyin ve ana olayları dizileriyle listeleyin.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Listen to the second part of the record about Naim Süleymanoğlu and complete the text below with cohesive devices.

Kaydın Naim Süleymanoğlu ile ilgili ikinci bölümünü dinleyin ve aşağıdaki metni uyumlu cihazlarla tamamlayın.

A. Have you ever heard or experienced a drive under difficult weather conditions? If so, share it with your friends.

A. Zor hava koşullarında hiç sürüş duydunuz mu veya yaşadınız mı? Eğer öyleyse, arkadaşlarınızla paylaşın.

B. What kind of precautions can we take before we start a long journey by car to minimize risks?

B. Araçla uzun bir yolculuğa çıkmadan önce riskleri en aza indirmek için ne tür önlemler alabiliriz?

C. Read the text and answer the questions.

C. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı 

The table below has the three parts of the narrative you have read. Work in groups and fill in the table with a list of the characteristic, key words (sequencers, cohesive devices, verbs, etc.) special to each part of the story.

Aşağıdaki tablo, okuduğunuz anlatının üç bölümünü içermektedir. Gruplar halinde çalışın ve masayı hikayenin her bölümüne özel karakteristik, anahtar sözcükler (sıralayıcılar, birleşik aygıtlar, fiiller vb.)

The illustrations below tell a news story that took place in a village of Indonesia. Work in pairs and make a presentation based on the story. The expressions in the box may be of help.

Aşağıdaki resimler Endonezya’nın bir köyünde geçen bir haberi anlatmaktadır. Çiftler halinde çalışın ve hikayeye dayalı bir sunum yapın. Kutudaki ifadeler yardımcı olabilir. 

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

Study the notes about sentence stress.

Cümle vurgusu ile ilgili notları inceleyin.

Listen and focus on the sentence stress. Tapescript 7.3

Dinleyin ve cümle vurgusuna odaklanın.

Read the sentences and determine the stress of the sentences. Then, listen and check. –Tapescript 7.4. 

Cümleleri okuyun ve cümlelerin vurgusunu belirleyin. O zaman dinle ve kontrol et.

 

 

12.SINIF MEB YAYINLARI  İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.