İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE CEVABI

12.SINIF COUNT ME IN İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI MEB YAYINCILIK

Bu yazımızda 2020-2021 12.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 8.Ünite Sayfa 75-84 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 8.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 12.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 8.Ünite Sayfa 75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 Cevapları

 

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı 

A.Have you heard of vampire power?

B.What does the diagram below tell you about waste of energy? Discuss with friends.

C.Work in pairs. Match the definitions to the phrases.

D.Listen to the dialogue and note down the solutions to the given problems of excessive energy consumption. Tapescript 8.1

A. Vampir gücünü duydun mu?

B. Aşağıdaki diyagram size enerji israfı hakkında ne anlatıyor? Arkadaşlarla tartışın.

C. İkili çalışın. Tanımları ifadelerle eşleştirin.

D. Diyaloğu dinleyin ve verilen aşırı sorunların çözümlerini not edin.
enerji tüketimi. Bant Çizelgesi 8.1 

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

A.Do you know any celebrities who (have) dedicated their lives to environmental solutions?

B. How important do you think electric cars and solar panels are for the future of our planet?

C.Read the text and answer the questions.

A. Hayatlarını çevresel çözümlere adamış (olan) herhangi bir ünlü tanıyor musunuz?

B. Gezegenimizin geleceği için elektrikli arabaların ve güneş panellerinin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

C. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı 

A.Read the complaint letter and decide which part of it the colors show.

B.Work in pairs and put the jumbled letter of complaint into the correct order. Write numbers in the boxes.

A. Şikayet mektubunu okuyun ve renklerin hangi kısmının gösterileceğine karar verin.

B. İkili çalışın ve karışık şikayet mektubunu doğru sıraya koyun. Kutulara sayılar yazın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı 

C.Write a letter of complaint about an environmental problem to a local or national authority and suggest solutions in your letter.

C. Yerel veya ulusal bir makama bir çevre sorunu hakkında bir şikayet mektubu yazın ve mektubunuzda çözümler önerin.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

A.Below are solutions offered by authorities after receiving complaints. Work in pairs and decide which solution is related to which complaint.

B.Work in pairs. Look at the banners below and decide whether they express complaints or solutions. Some banners are acceptable for both.

A. Aşağıda, şikayetler aldıktan sonra yetkililer tarafından sunulan çözümler yer almaktadır. İkili çalışın ve hangi çözümün hangi şikayetle ilgili olduğuna karar verin.

B. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki afişlere bakın ve şikayetleri veya çözümleri ifade edip etmediklerine karar verin. Bazı afişler her ikisi için de kabul edilebilir.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı 

Study the statements below from the dialogue above and circle the best choices to complete the sentences about them.

Yukarıdaki diyalogdan aşağıdaki ifadeleri inceleyin ve bunlarla ilgili cümleleri tamamlamak için en iyi seçimleri daire içine alın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

C.Below is the script of an informal debate about alternative energy on TV. Complete its missing parts with statements from the box.

C.Below is the script of an informal debate about alternative energy on TV. Complete its missing parts with statements from the box.

12.SINIF MEB YAYINLARI  İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.