MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF TUTKU YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 46-98 CEVAPLARI

12.SINIF TUTKU YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 46-98 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 1.Ünite Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler  ve 2.Ünite Diziler Sayfa 46-99 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 305 sayfa ve 7 üniteden oluşmaktadır.

Tutku Yayıncılık 12.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 12.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 12.sınıf Ders Kitabı Tutku Yayınları 2.Ünite Diziler Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Uygulayalım

1. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

2. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

3. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

4. log2 [2 + 2 log3 (2x – 1)] = 1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz..

5. log8-2 log x = log x + lg 1/ x² denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

6. log3 x + log3 (3x + 2) = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

7. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz.

8. 0 < log2(x – 5) ≤ 4 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1.log √5. 5√25 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

2. log5 3 · log9 125 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

3. log2 [log5 (log2 32)9] ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

4. log2 3 · log3 4 · log4 5… log127 128 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

5.log2 [15+log5 (8-log3 27) ] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

6. log3 5 = m olduğuna göre log5 15 ifadesinin değeri nedir?

7. log (m + n) = logm + log n olduğuna göre m nin n türünden değeri nedir?

8. 1/ log2 8 + 1/ log 4 8 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

9.log5 (log5 x) = 2 olduğuna göre x kaçtır?

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

10. log (3x + 2)+ log x = 0 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

11. log2 (log3 (5x + 4)) = 1 olduğuna göre x kaçtır?

12.işleminin sonucu kaçtır?

13.log 3 (9. 3x+2) = 2x denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

14. 6e -x + e x – 5= 0denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

15. log2 x + log 2 x = log2 27 denkleminin kökü kaçtır?

16.işleminin sonucu kaçtır?

17.Yandaki grafik, ƒ(x) = loga x fonksiyonuna aittir. Buna göre ƒ(9)+ ƒ(27) nin değeri kaçtır?

18. ƒ: R ” R+ olmak üzere aşağıdaki üstel fonksiyonlardan hangisi azalandır?

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

19. ƒ: R ” R+ olmak üzere aşağıdaki üstel  fonksiyonlardan hangisi artandır?

20. Nüfusu 200 000 olan bir ilin nüfus artış yüzdesi ortalama %1 olarak belirlenmiştir. 8 yıl sonra bu ilin
nüfusu yaklaşık kaç olur?

21. Bir bakteri türü her saat sonunda 4 katına çıkmaktadır. Başlangıçtaki bakteri sayısı 200 olduğuna göre 10 saat sonra bu bakteri türünün sayısı kaç olur?

22. Bir radyoaktif maddenin bozulma hızı saatte %4 tür. 12 saat sonra bu maddenin yaklaşık yüzde kaçı kalır?

23. 2004 yılında Funda’nın bir bankada 4000 TL parası vardır. Paranın yıllık artış oranı %10 olduğuna göre 2016 yılında Funda’nın bankada yaklaşık kaç TL parası olur?

25. Bir kolonide bulunan bakteri sayısı B0 dır. t(sa.) zaman sonraki bakteri sayısı B(t) B · 2 üzeri 3t= formülü
ile veriliyor.

Buna göre başlangıçta 128 bakteri varsa 3 saat sonra bakteri sayısı kaç olur?

26. Bir radyoaktif madde bozunmaya uğrayarak t (ay) sonra kalan madde miktarı B(t) 30 · (1,2) 2t (g) formülü ile modellenirse 4 ay sonraki radyoaktif ölçümde madde miktarı yaklaşık olarak kaç g dır?

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

Uygulayalım

1. Aşağıdaki ifadelerden bir dizinin genel terimi olabileceklerin başına “✓” sembolü, olmayanların başına “x” sembolü koyunuz.

2. Bir (an) dizisinde,  için an+1 = an + 2 + ve a5 = 9 olduğuna göre a20 kaçtır?

3. Bir (an) dizisinde an = an-1+2n ve a3 = 6 ise a20 kaçtır?

4.Genel terimi an= 4n-1 / bn+5 olan dizi , bnin hangi değeri için sabittir?

5.dizilerinin eşit olduğunu gösteriniz.

6. (n²-2n-17 / n+1) dizisinin terimlerinden kaç tanesi tam sayıdır?

7. (6n-9 / n+2) dizisinin kaç terimi negatif sayıdır?

8.(n+57 / n+1)dizisinin kaç terimi 4 ten büyüktür?

9.an+1 / an = 20 olduğuna göre n kaçtır?

10. (an) = (n-8 / 4-2n) dizisinin kaç terimi pozitiftir?

11.için a 1 ve an+1 = 2an-1 olduğuna göre (an) dizisinin genel terimini bulunuz.

12. (an) = (n²-2n+5) dizisinin en küçük terimini bulunuz.

13. (an) = (n²-9n-16) dizisinin en büyük terimini bulunuz.

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

Uygulayalım

1. Aşağıda, ilk terimi ile ortak farkı verilen aritmetik dizilerin genel terimlerini bulunuz.

2. Aşağıda, iki terimi verilen aritmetik dizilerin 10. terimini bulunuz.

3. İlk terimi 10 – ve ortak farkı 1/2 olan bir aritmetik dizinin genel terimini bulunuz.

4. İlk terimi 8 ve ortak farkı -1/4  olan bir aritmetik dizinin genel terimini bulunuz.

5. –10 ve 45 arasına 10 tane sayı yerleştirilerek bir aritmetik dizi elde ediliyor. Bu dizinin 8. terimini bulunuz.

6. 11 ve 38 sayıları arasına 8 tane sayı yerleştirilerek bir aritmetik dizi elde ediliyor. Bu dizinin 5. terimini bulunuz.

7.Bir (an) aritmetik dizisinde a1 = 6 ve için a n+1 = a n+4 olduğuna göre dizinin ilk 12 teriminin toplamını bulunuz.

8. Bir (an) aritmetik dizisinde a3 = 3 ve a11 = 18 olduğuna göre dizinin ilk 20 teriminin toplamını bulunuz.

9. İlk n teriminin toplamı, Sn=3n² +4n olan bir aritmetik dizinin 2. terimini bulunuz.

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 

1. Aşağıda verilenlerden hangileri bir geometrik dizinin genel terimi olabilir?

2. Aşağıdaki tabloda ilk terimi ve ortak çarpanı verilen geometrik dizilerin genel terimlerini bularak uygun yerlere yazınız?

3. Aşağıda iki terimi verilen geometrik dizilerin 10. terimlerini bulunuz.

4. Bir (an) geometrik dizisinde a9 = 5 ve a11 = 45 olduğuna göre a20 kaçtır?

5. Bir (an) h geometrik dizisinde a5 1/2  = ve a12 1/32 = ise ortak çarpanı bulunuz.

6. 1/27 x, y, z, 27, t sayıları bir geometrik dizinin ardışık altı terimi ise x ·y ·z ·t kaçtır?

7. Ortak çarpanı 2 ve beşinci terimi 32 olan bir geometrik dizinin ilk 10 teriminin toplamını bulunuz.

8. 10 yıl önce yılda 5000 TL ile işe giren bir kişinin ücreti her yıl %10 artmıştır. Bu kişinin 10 yıl boyunca aldığı toplam ücreti bulunuz.

9. 27 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her değdiğinde bir önceki yüksekliğinin 1/3 ü kadar yükseliyor.
Top 5 kere yere çarpıp yükseldiğinde kaç metre yol almıştır?

10.Bir bakteri çeşidinin nüfusu uygun bir ortamda her 30 dakikada bir ikiye katlanmaktadır. Başlangıçta ortamda 400 bakteri olduğuna göre 4 saat sonra ortamda kaç bakteri olur?

11. Arkadaşından aldığı 3720 TL borcu birinci ay 200 TL, ikinci ay 220 TL, üçüncü ay 240 TL gibi artırarak ödemeyi planlayan bir kişinin borcunun bitmesi kaç ay sürer?

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı 

2.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir reel sayı dizisi değildir?

2. (an) = (6a-n / 2n+5) dizisinin sabit dizi olabilmesi için a kaç olmalıdır?

3. Bir dizinin genel terimi an= (6-n/n).an-1 dir. a1 = 2 olduğuna göre a5 kaçtır?

4. (an)= (2n+8/n) dizisinin kaç tane terimi tam sayıdır?

5. Bir (an) dizisinde, için  a n+1 = an +2 ve a2 = 8 olduğuna göre a10 kaçtır?

6. Bir aritmetik dizinin 8. terimi a olduğuna göre 1. ve 15. terimlerin toplamı nedir?

 

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

7.Genel terimi an = 2 / (n+1).(n+3) olan dizinin ilk 7 teriminin toplamı kaçtır?

8.Bir dizinin genel terimi an= 8-n /n. an-1 dir. a1 =1 olduğuna göre a6 kaçtır?

9. Bir (an) aritmetik dizisinde, a5 = 12 ve a15 = 32 olduğuna göre a4 kaçtır?

10.Bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı, Sn=n²-2n olduğuna göre dizinin 4. terimi kaçtır?.

11.11. Bir (an) geometrik dizisinde, a2 = 2 ve a6 = 32 olduğuna göre a4 kaçtır?

12. Bir geometrik dizinin 1. terim 3/2,  2. terimi 3 olduğuna göre 6. terimi kaçtır?

13. Bir geometrik dizinin ardışık üç terimi sırasıyla, x – 2, x + 1, x + 5 olduğuna göre x kaçtır?

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 

14. Yaşlarının toplamı 48 olan 4 kardeşin yaşları bir aritmetik dizi oluşturmaktadır. En küçük kardeş 6 yaşında olduğuna göre en büyük kardeş kaç yaşındadır?

A) 10 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24

15. Genel terimi an olan dizide, a1=1 ve an+1=n² · an olduğuna göre a4 kaçtır?

A) 12    B) 16    C) 24     D) 36     E) 48

16. dizisi veriliyor. Buna göre a4/a3 oranı kaçtır?

17. Genel terimi olan dizi sabit dizi olduğuna göre a kaçtır?

18. sekiz terimden oluşan aritmetik dizide x2 + x3 + x4 + x5 toplamı kaçtır?

19. Genel terimi an=5 , n çift sayı ise, 2 , n tek sayı ise olan bir dizi veriliyor. a1+a2 toplamı kaçtır?

2021-2022 12.SINIF MEB VE TUTKU YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

10 Replies to “12.SINIF TUTKU YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 46-98 CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.