MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF TUTKU YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 99-172 CEVAPLARI

12.SINIF TUTKU YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 99-172 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Tutku Yayıncılık sayfa 99-172 cevaplarını çözümlü şekilde sizler için hazırladık.

12.Sınıf Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 305 sayfa ve 7 üniteden oluşmaktadır.

Tutku Yayıncılık 12.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2021-2022 12.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2021-2022 Matematik 12.sınıf Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa  99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı 

UYGULAYALIM

1. tan 75°nin değerini bulunuz.

2. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

3. Şekildeki ABCD dik dörtgeninde E ∈ [CD] DE = EC ,@ olduğuna göre tan a nın değerini bulunuz.

4.olduğuna göre cos²x kaçtır?

5.işleminin sonucunu bulunuz.

6. sin 18° = t olduğuna göre cos 36°nin t türünden yazılışını bulunuz.

7.işleminin sonucunu bulunuz.

8. cos (2arc cot1/2) ifadesinin değerini bulunuz.

9.ifadesini en sade biçimde yazınız.

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

1. sin x sin 4π / 3 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

2. tan 2x =- √3 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

3. sin2 x – 4 sin x +3 =0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

4. sin (3x -π/4 )=-cosx denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

5. cot 3x =-tan x denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

6.cos denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

7. cos x – √3 sin x = 2 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

8. sin x – cos x = 1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

9. sin x + √3 cos x = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

10.x∈ [0,2π] olmak üzere sin 3x + sin x = cos x denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

11. x∈ [0,2π] olmak üzere cos2 x- sin2 x- sin x 0 = denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

12. tan2 x -1 =0 denkleminin [0,2π] aralığındaki çözüm kümesini bulunuz.

13. √3 sin x + 3 cos x = 3 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

1. sin 20° · cos 10° + cos 20° · sin 10° ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

2. olduğuna göre cot (x+ π/4) kaçtır?

3. sinx- cos x = 1/2 olduğuna göre sin2x kaçtır?

4.tan0 = 3/4 olduğuna göre sina kaçtır?

5.denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

6. 3 – √2 sin x = 0 denkleminin (0, 2π) aralığındaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

7. 3 sin x + cos x = 0 denkleminin (0, 2π)  aralığındaki köklerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir.

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

8.cosx-√3sinx=0 denkleminin [π, 2π] aralığındaki kökü kaçtır?

9. cos 2x = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

10.eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

11. sin x + cos x = √2 denkleminin [0,π]aralığındaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

12.denkleminin [0 ,2π] aralığındaki kökü aşağıdakilerden hangisidir?

13. 4 sin2 x- 2 sin x cos x +3 cos2 x  =3 olduğuna göre cotx değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı 

1. Analitik düzlemde, A(-2, 3) noktasının aşağıdaki öteleme dönüşümleri altındaki görüntülerinin koordinatlarını bulunuz.

a) 2 br sağa, 1 br yukarı

b) 3 br sola, 2 br aşağı

c) 1 br aşağı, 4 br sola

ç) 3 br yukarı, 2 br sağa

d) 5 br sağa, 5 br aşağı

2. A(-2, 3) noktasının x ekseni boyunca pozitif yönde 6 br, y ekseni boyunca pozitif yönde 3 br ötelenmişi olan Al noktasının koordinatlarını bulunuz.

3. Bir A noktasının 4 br sağa, 2 br yukarıya ötelenmişi Al(-2, 2) noktası olduğuna göre A noktasının koordinatlarını bulunuz.

4. Analitik düzlemde bir B noktasının 4 br sağa ve 2 br yukarı ötelenmesi ile elde edilen görüntüsü Bl (-2, 3) noktası olduğuna göre B noktasının koordinatlarını bulunuz.

5. Analitik düzlemde, aşağıda verilen noktaların x eksenine göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerinin koordinatlarını bulunuz.

6. P(2,5), R(-3, 4), S (1, 2) noktalarının y = x doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerini bulunuz.

7. Analitik düzlemde bir P noktasının A(3,12) noktasına göre yansıması Pl (1,- 5) noktasıdır. Buna göre P noktasının koordinatlarını bulunuz.

8. A(-5,- 6 )noktasının B(2, 4) noktasına göre yansımasını bulunuz.

9. Analitik düzlemde, M(-2, 4)noktasının orijine göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulunuz.

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

10. A(–2,- 4) noktasının orijin etrafında pozitif yönde, 30° döndürülmesi sonucu oluşan Al noktasının koordinatlarını bulunuz.

11. A(4, 4) noktasının;

a. B(-2, 4) noktasına göre

b. x eksenine göre

c. y eksenine göre

ç. x = 2 doğrusuna göre

d. y =-2 doğrusuna göre

e. d:3x – 5y + 6 = 0 doğrusuna göre yansıması olan noktaların koordinatlarını bulunuz.

12. A^-4,- 6h noktasının d:6x – 8y + 12 = 0 doğrusuna göre yansıması olan nokta Al olmak üzere AAl nun kaç birim olduğunu bulunuz.

 13. Analitik düzlemde, A^2, 6h noktasının orijin etrafında pozitif yönde 30° döndürülmesi dönüşümü sonucunda elde edilen görüntünün koordinatlarını bulunuz

14. B^-4,- 2h noktasının orijin etrafında, sırası ile pozitif yönde, 90°, 180°, 270° ve 360° döndürülmesi ile elde edilen görüntünün koordinatlarını bulunuz.

15. Yandaki analitik düzlemde verilen şeklin orijin etrafında
saat yönünün tersine 270°lik dönme hareketiyle elde edilen
şeklini çiziniz.

16. Analitik düzlemde verilen noktalara, dönüşüm hareketleri uygulanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı 

1. Analitik düzlemde ^2,- 5h noktasının y eksenine göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

2. Analitik düzlemde ^4,- 2h noktasının x = 2 doğrusuna göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

3. ^2, 4h noktasının orijin etrafında, saat yönünün tersine 30° döndürülmesi ile elde edilen nokta aşağıdakilerden hangisidir?

4.A^3,0h noktasının 3x – 2y – 4 = 0 doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

5. Analitik düzlemde ^-1,- 3h noktasının ^2,- 4h noktasına göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

6. ^4, – 3h noktasının y =-x doğrusuna göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı 

7. Analitik düzlemde bir A^x, yh noktası orijin etrafında, saat yönünün tersine 90° döndürülerek Al^3, 2h noktası elde ediliyor. Buna göre noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

8. Şekildeki dönme dolabın 1. oturağına bir müşteri bindikten sonra dönme dolabı yavaş yavaş hareket ettirilerek müşteri alınmaya devam ediliyor. Dönme dolabı saat yönünün tersine 120° döndürülüp durdurulduğunda kaçıncı müşteri alınmış olur?

9. Şekildeki ABC üçgeni 1 birim sağa, 2 birim aşağıya ötelenip üçgenin x eksenine yansıması alınırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir?

10.noktası orijin etrafında 45° döndürüldükten sonra x ekseni boyunca negatif yönde2 br, y ekseni boyunca negatif yönde 3 br öteleniyor. Elde edilen noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

12.Sınıf Tutku Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 171-172 Cevabı 

1.f(x) = x/2 fonksiyonunda x değişkeni 2 sayısına sağdan yaklaşırken f(x) fonksiyonunun kaça yaklaştığını bulunuz?

2.Aşağıdaki tabloda boş bırakılan alanları hesap makinesi yardımıyla doldurarak lim 4x 1 x 2  değerini bulunuz.

4. ƒ: R R, ƒ x x ” 2 ^ h = fonksiyonunun x = 3 noktasındaki limitini bulunuz.

2021-2022 12.SINIF MEB VE TUTKU YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.