MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

2.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 1.ÜNİTE SAYFA 12-40 CEVAPLARI

2.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 2 1.ÜNİTE SAYFA 12-40 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayılar ve İşlemler Konusu Sayfa 12-40 cevaplarını hazırladık.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

2.Sınıf MEB  Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 288 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 2.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 2.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 2.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayılar ve İşlemler Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı (2020-2021)

ÖĞRENELİM

Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız.

Arıların yaptığı petekleri sayarak boyayınız.

Kaç tane petek saydığınızı söyleyiniz..

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-15 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1) Aşağıdaki nesneleri sayınız. Nesne sayılarını altlarındaki kutulara yazınız.

2) Aşağıdaki topları renklerine göre ayrı ayrı sayıp yazınız.
Kırmızı Top Sayısı : …………………………
Mavi Top Sayısı : …………………………
Sarı Top Sayısı : …………………………
Mor Top Sayısı : …………………………

3) Aşağıdaki görselde aynı renk kutulardan kaçar tane olduğunu sayınız. Noktalı yerlere yazınız.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı (2020-2021)

ACABA ÖĞRENDİK Mİ

Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız.

Portakal ağacında ……………………. tane portakal vardır.

Armut ağacında ……………………. tane armut vardır.

Elma ağacında ……………………. tane elma vardır..

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı (2020-2021)

ÖĞRENELİM

Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız.

Park alanında kaç tane çocuk vardır? Sayınız.

10 tane çocuk sayıp daire içine alınız.

Daire dışında kaç çocuk kaldı söyleyiniz..

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1) Aşağıdaki nesneleri sayılarına göre uygun kartla eşleştiriniz.

2) Aşağıdaki yıldızları sayınız. Her kutudaki yıldızların sayısını bir düzine olacak şekilde çizerek tamamlayınız.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı (2020-2021)

3) Görseldeki şekilleri renklerine göre sayınız. Bulduğunuz sayıların kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu göstererek tabloyu doldurunuz.

…………….. Bu sayı ……………………. onluk, ……………………. birlikten oluşur.
…………….. Bu sayı ……………………. onluk, ……………………. birlikten oluşur.
…………….. Bu sayı ……………………. onluk, ……………………. birlikten oluşur..

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı (2020-2021)

4) Aşağıdaki tabloları örnekteki gibi tamamlayınız.

5) Aşağıda verilen sayıları örnekteki gibi abaküs üzerinde gösteriniz.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı (2020-2021)

6) Aşağıda 1’den 100’e kadar sayılar verilmiştir. Yönergelere uygun sayıları bulunuz. Belirtilen renge boyayınız.

MORA BOYAYALIM

1 onluk, 2 birlikten oluşan sayı
3 birlik, 1 onluktan oluşan sayı
1 onluk, 4 birlikten oluşan sayı
1 onluk, 7 birlikten oluşan sayı
8 birlik, 1 onluktan oluşan sayı
1 onluk, 9 birlikten oluşan sayı

KIRMIZIYA BOYAYALIM

7 onluk, 3 birlikten oluşan sayı
8 onluk, 4 birlikten oluşan sayı
5 birlik, 8 onluktan oluşan sayı
8 onluk, 6 birlikten oluşan sayı
7 birlik, 8 onluktan oluşan sayı
7 onluk, 8 birlikten oluşan sayı

MAVİYE BOYAYALIM

5 birlik, 5 onluktan oluşan sayı
5 onluk, 6 birlikten oluşan sayı

YEŞİLE BOYAYALIM

3 onluk, 3 birlikten oluşan sayı
8 birlik, 3 onluktan oluşan sayı.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı (2020-2021)

ACABA ÖĞRENDİK Mİ

1) Aşağıda verilen bilgileri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış
olanların başına “Y” yazınız.
( ) 37 sayısında 3 onluk vardır.
( ) Bir düzinede aynı türden 12 varlık vardır.
( ) 14 sayısı 4 onluk, 1 birlikten oluşur.
( ) 12 silgi, 1 deste oluşturur.

2) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

7 – deste – 10 – düzine

a) Aynı türden 10 nesne ………………….. oluşturur.

b) Aynı türden 12 nesne …………………… oluşturur.

c) 76 sayısında …………………… onluk vardır

d) 1 deste çiçek ………………….. tanedir.

3) Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 onluk, 8 birlikten oluşmuştur?

A) 86 B) 83 C) 68

4) Aşağıdaki sayılardan hangisinin onluk ve birlikleri doğru gösterilmiştir?

A) 65 = 6 onluk, 5 birlik

B) 72 = 2 onluk, 7 birlik

C) 94 = 90 onluk, 4 birlik

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 11 çilek 1 düzinedir.

B) 8 elma 1 destedir.

C) 12 muz 1 düzinedir.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1) Aşağıdaki boşlukları görsele göre doldurunuz.

a) Tavşan Uzunkulak, havuçlara ulaşmak için kaç kez zıplamış olabilir?

b) Tavşan Uzunkulak’ın kaç zıplayış yaptığını sayıp gerçek sonucu yazınız. 

c) Tahmininiz ile gerçek sonucu karşılaştırınız.

2) Aşağıdaki balıkların sayısını tahmin ediniz. Daha sonra balıkları sayarak tahmininizi kontrol ediniz. Sonuçları tabloya yazınız.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı (2020-2021)

3) Aşağıdaki uğur böceklerinin sayısını tahmin ediniz. Daha sonra uğur böceklerini sayarak tahmininizi kontrol ediniz. Sonuçları tabloya yazınız.

ACABA ÖĞRENDİK Mİ ?

Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız.

Yeşil ördeklerin sayısını tahmin ediniz. Daha sonra yeşil ördekleri sayarak tahmininizi kontrol ediniz. Sonuçları tabloya yazınız.

Beyaz ördeklerin sayısını tahmin ediniz. Daha sonra beyaz ördekleri sayarak tahmininizi kontrol ediniz. Sonuçları tabloya yazınız.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı (2020-2021)

ÖĞRENELİM

Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız.

Kovanların önündeki arıları sayınız.

Her bir kovanın önünde kaçar tane arı vardır?

Kovan sayısı ile arı sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 29-30 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1) Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

2) Aşağıdaki nesneleri sayınız. Tablolardaki boşlukları doldurunuz.

3) Tablolarda verilen sayıların basamak değerlerini yazınız.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı (2020-2021)

3) Tablolarda verilen sayıların basamak değerlerini yazınız.

4) Aşağıdaki sayıların basamak değerlerini yazınız.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı (2020-2021)

5) Aşağıda basamak değerleri verilen sayıları yazınız.

ACABA ÖĞRENDİK Mİ?

1, 2 ve 3. soruların cevaplarını yanlarındaki boşluklara yazınız.

1) 53 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? …………

2) 80 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? …………

3) 7 birlik, 6 onluktan oluşan sayı kaçtır? ………..

4) Aşağıda verilen iki basamaklı sayıların basamak değerlerini yazınız.

5) Aşağıda verilen iki basamaklı sayıların basamak adlarını yazınız.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1) Aşağıda verilen sayılardan başlayarak ileriye doğru ikişer ritmik sayınız. Boşluklara yazınız.

2) 27’den başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayınız.Tırtılın üzerindeki boşluklara yazınız.

3) 40’tan başlayarak geriye doğru dörder sayınız. Boş bırakılan şekillerin üzerine yazınız

4) 15’ten başlayarak ileriye doğru beşer sayınız. Boş bırakılan şekillerin üzerine yazınız.

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı (2020-2021)

5) Emre ve Ezgi’nin sorularını cevaplayarak aşağıdaki boşluklara yazınız.

Ezgi’nin söylediği altıncı sayıyı yazınız. …………………..

Emre’nin söylediği beşinci sayıyı yazınız. …………………..

6) Aşağıdaki soruları 100’lük tabloya göre cevaplayınız. Bulduğunuz sayılarınolduğu kutucukları boyayınız.

12’den başlayıp ileriye doğru üçer ritmik sayarken altıncı sayı ………..

16’dan başlayıp ileriye doğru dörder ritmik sayarken dördüncü sayı ………..

28’den başlayıp ileriye doğru ikişer ritmik sayarken üçüncü sayı ………..

45’ten başlayıp ileriye doğru beşer sayarken yedinci sayı ………..

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı (2020-2021)

7) Aşağıdaki soruları 100’lük tabloya göre cevaplayınız. Bulduğunuz sayıların olduğu kutucukları boyayınız.

68’den başlayıp geriye doğru ikişer sayarken dördüncü sayı ……………..
90’dan başlayıp geriye doğru onar sayarken altıncı sayı ……………..
65’ten başlayıp geriye doğru beşer sayarken üçüncü sayı ……………..
40’tan başlayıp geriye doğru dörder sayarken yedinci sayı ……………..

ACABA ÖĞRENDİK Mİ

1) 23 – 25 – 27 – 29 – …………. – 33 – …………… – 37

Yukarıdaki ritmik saymada hangi sayılar verilmemiştir?

A) 30 ve 35     B) 31 ve 35     C) 32 ve 36

2) 30’dan başlayarak geriye doğru üçer sayma yapan bir öğrenci 18’den önce hangi sayıyı söyler?

A) 27     B) 24     C) 21

2.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı (2020-2021)

3) 75’ten başlayarak geriye doğru beşer sayma yaparken söylediğimiz altıncı sayı kaçtır?

A) 50     B) 55      C) 60

4) 40’tan başlayarak geriye doğru dörder ritmik sayıp boşlukları doldurunuz.

Örüntü Oluşturalım

ÖĞRENELİM

Aşağıdaki soruyu görsele göre cevaplayınız.

2 TL     5 TL     8 TL     11 TL    14 TL

Kalem fiyatlarında nasıl bir değişim olduğunu söyleyiniz.

2020-2021 2.SINIF MEB 1-2 VE TEKNO ARTI YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.