MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

4.SINIF ATA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-30 CEVAPLARI

4.SINIF ATA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-30 CEVAPLARI

Bu yazımızda 4.Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılar  Konusu Sayfa 10-30 cevaplarını hazırladık.

4.Sınıf ATA  Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 305 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

ATA Yayıncılık 4.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 4.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 4.sınıf Ders Kitabı ATA Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılarla İşlemler Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  13 Cevabı (2020-2021)

1.Bir matbaada, 75248 adet kitap basıldı. Matbaada basılan kitap sayısının kaç basamaklı bir doğal sayı olduğunu belirleyiniz. Doğal sayının okunuşunu yazınız.

2.Kutucuklarda bazı doğal sayılar verilmiştir. Altı basamaklı doğal sayıların bulunduğu kutucukları boyayınız.

18 304     986 002      143      5439    106 240

3.Engin Bey, beğendiği televizyonu aldı ve satıcıya ödeme yaptı.Yandaki görsele göre Engin Bey’in satıcıya ödediği paranın kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz.

4 basamaklı üç bin iki yüz elli.

4.Okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.

a) Elli bin iki

b) Üç yüz on üç bin iki yüz dört

c) Dokuz bin üç yüz kırk iki

ç) Beş yüz bin

d) Altmış üç bin sekiz yüz elli bir

e) İki bin altı yüz on sekiz

f) Yirmi yedi bin altmış iki

g) Altı yüz sekiz bin iki yüz bir

5.Doğal sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

a. 1386

b.5603

c. 86 312

ç.50 867

d. 500 269

e. 128 040 

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  16 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıda, bazı yüzler ve biner saymalar verilmiştir. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

2.Bir mağazada, her ay 1000 toka satılıyor. Mağazada 8 ay boyunca satılan aylık toka sayısının toplamını, biner ileriye doğru sayarak bulunuz.

1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000 = 36 000

3. Bir fabrikada, önceden 3700 bisiklet üretilmişti. Fabrikada her gün 100 bisiklet daha üretildiğine göre 1 hafta boyunca, her günün sonunda fabrikada üretilen toplam bisiklet sayılarını, yüzer ileriye doğru sayarak bulunuz.

3700+3800+3900+4000+4100+4200+4300 = 28 000

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  17 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

-Üç basamaklı bir doğal sayı yazalım.

Sayımız 160 olsun.

-Doğal sayının basamaklarını ve sayıdaki rakamların basamak değelerini yazalım.

1= Yüzler basamağı — Basamak değeri 100

6= Onlar basamağı — Basamak değeri 60

0= Birler basamağı — Basamak değeri 0

-Doğal sayıda bir rakam daha olsaydı sayı kaç basamaklı olurdu.

Cevap : 4 basamaklı olurdu.

-Doğal sayıdaki en büyük basamağa ne ad verilirdi? Nedenini açıklayınız.

En büyük basamağa binler basamağı denir.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  22 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Verilen basamak tablolarını tamamlayınız.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  23 Cevabı (2020-2021)

2.Belirtilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.

a.Binler bölüğünde 602  , birler bölüğünde 18 olan altı basamaklı doğal sayı ,

b. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 700, on  birler basamağında 9 rakamı olan beş basamaklı en küçük doğal sayı,

c. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 8000, birler bölüğünde 562 sayısı olan dört basamaklı doğal sayı,

3.Erdinç Bey, kendisine ait turizm şirketinden geçen yıl 75 900 TL kazanç elde etti.Erdinç Bey’in geçen yıl elde ettiği kazancın bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirleyiniz.

4.Verilen çözümlemelerdeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  26 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1. Serpil bu hafta 8633 saniye boyunca ödevlerini kontrol etti.Serpil’in ödevlerini kontrol ettiği süreyi, saniye biriminde  en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız.

2.Verilen doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız.

3. Verilen doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız.

a) 8209     b) 7650    c) 1748

ç) 6372    d) 5519    e) 4337

f) 2797    g )763      ğ) 9602

4.Şemadaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yolunu seçiniz.Kaçıncı çıkışa ulaştınız.

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  29 Cevabı (2020-2021)

ALIŞTIRMALAR

1.Selam Hanım, Melek Hanım, Kemal Bey ve Osman Bey, şirketlerinin yıllık kazançlarını hesapladılar. Selma Hanım, yıllık kazancının 86 340 TL , Melek Hanım 675 000 TL, Kemal Bey 240 000 TL ve Osman Bey 512 000 TL olduğunu gördü. Hesaplanan yıllık kazançları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

2.Sıralamalar doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız

3.Verilen doğal sayıları, küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

4. 42 603 < 348 410 < 326 300 < 186 240 < 960 007

Yukarıdaki sıralamada hangi iki doğal sayının yerleri değiştirildiğinde  sıralama doğru olur?

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı (2020-2021)

Etkinlik

1  —   5 —    9   —   13 —  Ο

-Yukarıdaki gibi bir sayı örüntüsü yazalım.

-Sayı örüntüsündeki ardışık sayılar arasındaki ilişkiyi belirleyelim.

  • Sayılar arasındaki ilişkiyi belirlerken nelere dikkat ettiniz?

Cevap : Sayılar arasındaki ilişkiyi belirlerken düzen içinde olan sayılar olmasına dikkat ederim.

  • Sayı örüntüsünün kuralını bulunuz.

Sayı örüntüsünün kuralı 4’er artan sayılardan oluşur.

  • Sayı örüntüsünün kuralını bulurken nelere dikkat ettiğinizi açıklayın.

Kuralı bulurken aralarındaki sayı miktarına dikkat ederiz.

2020-2021 4.SINIF MEB VE ATA YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.