İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

4.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 53-66 CEVABI

4.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 53-66 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 4.Sınıf İngilizce Ders Kitabı CEM Yayınları 4.Ünite Sayfa 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

4.Sınıf CEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022

4.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite Cartoon Characters cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

CEM Yayıncılık 4.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

4.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları CEM Yayıncılık 2021-2022 ;

cevapları sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 4.Sınıf CEM Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 4.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 4.Ünite  CARTOON CHARACTERS Sayfa 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66 Cevapları

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

1.Circle the activities you like. Cross the activites you dislike.

1.Beğendiğiniz aktiviteleri daire içine alın. Sevmediğiniz aktiviteleri çaprazlayın.

2.Talk about the activities above.

Yukarıdaki faaliyetler hakkında konuşun.

I like playing table tennis.

Masa tenisi oynamayı severim.

I dislike riding a bike.

Bisiklete binmeyi sevmem.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

3.Listen. Put a tick or a cross.

Dinlemek. Bir tik  veya çarpı koyun. 

4.Find Matt’s room. Room A or Room B?

4. Matt’in odasını bulun. A Odası mı, B Odası mı?

5. Imagine that the other one is your room. Talk about your hobbies.

5. Diğerinin sizin odanız olduğunu hayal edin. Hobileriniz hakkında konuşun.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

6.Listen and tick the activities you hear.

Dinleyin ve duyduğunuz etkinlikleri işaretleyin.

7.Listen again and find : Which is Tom’s favorite hobby?

7. Tekrar dinleyin ve bulun: Tom’un en sevdiği hobisi hangisidir?

8.Play a game. Lip-read and guess.

Oyun oyna. Dudak oku ve tahmin et.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

10.Look at the pictures. Work in pairs. Ask and answer.

10.Resimlere bakın. Çiftler halinde çalışın. Sor ve cevapla.

I like listening to music. Can you give
me the CDs?

Pardon me?

Give me the CDs, please.

Here you are.

Ben müzik dinlemeyi seviyorum. Verebilir misin
CD’ler bana mı?

Afedersiniz?

CD’leri bana ver lütfen.

İşte buradasın.

11.Find the words. Then ask and answer.

Kelimeleri bulmak. O zaman sor ve cevapla.

Add new words to your picture dictionary.

 Resim sözlüğünüze yeni kelimeler ekleyin.

 

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

12.Work in groups of three.

Hobinizi buraya kodlayın!

A: Code your favorite hobby and ask about it.

C: En sevdiğin hobini kodla ve sor.

B and C : Decode it and answer.

B ve C : Deşifre edin ve cevaplayın.

Code your hobby here!

Hobinizi buraya kodlayın!

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

13.Match the parts and say.

Parçaları eşleştir ve söyle.

14.Work in pairs. Make true sentesces and say.

14.Çiftler halinde çalışın. Doğru cümleler kurun ve söyleyin.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

15.Work in pairs. Role play. Ask and answer.

15.Çiftler halinde çalışın. Rol yapma. Sor ve cevapla.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Prepare a questionnaire. Find three students who likes … .

Bir anket hazırlayın. Beğenen üç öğrenci bulun … .

Assigment : Prepara a chart. Show the most popular free time activities and hobbies in the classroom.

Ödev : Bir çizelge hazırlayın. Sınıftaki en popüler boş zaman aktivitelerini ve hobileri gösterin.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Look at the pictures below. Which of them are good manners? Tick the boxes.

Aşağıdaki resimlere bakın. Hangisi güzel ahlaktır? Kutuları işaretle.

Mike loses the game. He is very sad, but he celebrates his friend, Dean.

Mike oyunu kaybeder. Çok üzgün ama arkadaşı Dean’i kutluyor.

Derek waits for his turn. He respects his friend.

Derek sırasını bekler. Arkadaşına saygı duyar.

Mitch loses the game and cries. He hits the chess piece. The teacher says: “You lose the match, Mitch. Control your feelings.”

Mitch oyunu kaybeder ve ağlar. Satranç taşına vurur. Öğretmen der ki: “Maçı kaybedersin Mitch. Duygularını kontrol et.”

Read and write the names.

a. … is very patient.
b. … can control his feelings.
c. …  can’t control his feelings.
d. … and … are good friends.
e. … respects his friend.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

1.Let’s play a game! Work in pair.Throw a dice. Look at the color of the box. Ask the question to your partner.

1.Hadi bir oyun oynayalım! Çift olarak çalışın. Bir zar atın. Kutunun rengine bakın. Soruyu partnerinize sorun.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

2.Read the text.

Metni okuyun.

Hello, my name is Melody. I’m from . I live in Lon don.
I like and . I have 65 music .
My is . I don’t like ,
or . My favorite free time activity is . I like
ver y much. I like wate ring them. Doing
is my favorite activity, too.
What are your free time activities? Can you about them?

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

3.Let’s play a game! Work in pairs. Choose a card. Ask questions and find your partner’s card.

Hadi oyun oynayalım! Çiftler halinde çalışın. Bir kart seçin. Sorular sorun ve eşinizin kartını bulun.

4.SINIF CEM -MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.