MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

4.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-32 CEVAPLARI

4.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-32 CEVAPLARI

Bu yazımızda 4.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılar  Konusu Sayfa 10-32 cevaplarını hazırladık.

4.Sınıf MEB  Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 303 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 4.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 4.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 4.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılarla İşlemler Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  17 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1.Tabloda sayıların okunuşları ve yazılışları ile ilgili eksik bırakılan bölümleri doldurunuz.
2.Aşağıda verilen satıları abaküs üzerinde gösteriniz.Üstte yer alan boşluklara sayıları rakamla yazınız.

3.Aşağıda verilen sayıları abaküs üstünde gösteriniz.Altta yer alan boşluklara sayıların okunuşlarını ve basamak isimlerini yazınız.

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  18 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

4.Aşağıda dört basamaklı sayıların okunuşları verilmiştir.Okunuşlarının karşısına doğru sayıyı yazınız.

Dört bin yüz yirmi = 4120    Yedi bin on beş = 7015     

İki bin elli sekiz = 2058  Sekiz bin = 8000   

Dokuz bin sekiz yüz elli iki = 9852   Altı bin otuz dokuz = 6039

Üç bin kırk altı = 3046 Beş bin dört yüz yirmi üç = 5423   Bin yedi yüz doksan dört = 1794

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  21-22 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1.Aşağıda verilen doğal sayılarla ilgili eksik bilgileri tamamlayınız.

2.Aşağıdaki tabloda verilen beş basamaklı okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik bilgileri tamamlayınız.

3.Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadeyi düzelterek alt satıra yazınız. 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  25 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1.Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.

2.Aşağıdaki çocukların akıllarına takılan soruları yanıtlamalarına yardımcı olunuz. 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  26 Cevabı (2020-2021)

3.Hayvanların tuttukları panolardaki rakamlarla aşağıda istenen sayıları oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayıların okunuşunu ve yazılışlarını boşluklara yazınız.

4.Birler bölüğünde 154, binler bölüğünde 648 olan 6 basamaklı sayıyı aşağıdaki kutuya yazınız.

5.Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki rakamları yazınız.

6.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

543 876 sayısının on binler basamağında ….4.……. rakamı vardır.

870 300 sayısının yüzler basamağında ….3…….. rakamı vardır.

180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri …..8.……

987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri ……9…….

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  27 Cevabı (2020-2021)

Aşağıdaki boşluklara çözümlemesi verilen sayıları yazınız.
a) 4 binlik + 5 yüzlük + 2 birlik + 6 onluk = …4562………..

b) 4 onluk + 1 yüzlük + 5 on binlik + 7 birlik=……50147……….

c) 9 yüz binlik + 4 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 1 birlik = …..943761………..

8.Aşağıda verilen balıklardaki sayıları çözümlemeleri ile eşleştirerek harfleri kutulara yazınız.

 

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  29 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1.Okulda sınıflar arası yapılan engelli koşu yarışında Mehmet, her 100 metrede bir engelin üzerinden atlıyor. Yarış içinde 5 engel atladığına göre engellerin bulunduğu mesafeleri noktaların üzerine yazınız.
2.Minik köpeğin gücünü koruyup kulübesine gidebilmesi için her 100 metrede 1 kemik yemesi gerekiyor. Aşağıdaki görsele göre kemikleri yiyerek kulübesine gidebilmesi için kaç metre gitmesi gerektiğini bulunuz.
3.Aşağıdaki şemaları artış kuralına uygun olacak şekilde tamamlayınız.

4.Okullar arası düzenlenen atık pil toplama kampanyasında, her 1000 pil toplandığında okul bir flama kazanmaktadır. Cumhuriyet İlkokulu, bu kampanyada 10 flama kazanmıştır. Biner biner sayarak Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilerin kaç pil topladığını bulunuz.

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa  30 Cevabı (2020-2021)

5. 1500 TL peşinatla beyaz eşya alan Ahmet BEY, 1000 TL’lik taksitlerle borcunu ödeyecektir. Ahmet Beyin ödeyecek 8 taksiti kalmıştır.Buna göre taksidini ödedikçe yapmış olacağı toplam ödemeyi tabloda gösteriniz.

6.Aşağıdaki şemayı artış kuralına uygun olacak şekilde tamamlayınız.

EĞLENELİM

Zıpla Tavşan! Aşağıdaki tavşanın bitişe ulaşmasına yardım ediniz. Bunun için her sıçrayışta 100 birim artan bir kareye geçmelisiniz. Yukarıya, yana ya da çapraz olarak ilerleyebilirsiniz.

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1.Aşağıdaki sayılar, hangi doğal sayıların en yakın onluğa yuvarlanmış hali olabilir? Örnekteki gibi yazınız.

2.Aşağıdaki tabloda verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

3.Günlük hayatta yuvarlamayı kullandığınız yerlerden örnekler yazınız.

 

2020-2021 4.SINIF MEB VE ATA YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.