MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

4.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 33-50 CEVAPLARI 2020

4.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 33-50 CEVAPLARI

Bu yazımızda 4.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılar  Konusu Sayfa 33-50 cevaplarını hazırladık.

4.Sınıf MEB  Yayınları Matematik Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 303 sayfa ve 6 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 4.Sınıf Matematik ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 4.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 4.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Doğal Sayılarla İşlemler Sayfa 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 33-34 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1.Bazı illerimize ait nüfus sonuçları listelenmiştir.Belirtilen nüfus verilerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

2.Ülkemizde bulunan dağların yükseklikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Dağların yüksekliklerini küçükten büyüğe sıralayınız.

3.Aşağıda verilen hayvanların kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

4.Yukarıda araçların gittiği yolların uzunluğu verilmiştir. Verilen yol uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
5.Aşağıda verilen tabloyu yönergeye uygun şekilde doldurunuz.

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

6.Aşağıda üç grup balon verilmiştir. Verilen balonlardan her gruptaki en küçük sayının yazılı olduğu balonu bulup boyayınız.

7.Aşağıdaki sayıları yönergelere göre sıralayarak yanlarında verilen boşluklara yazınız.
Rakamları farklı en büyük 5 basamaklı sayı 98753
Rakamları farklı en küçük 5 basamaklı sayı 13578
Rakamları farklı en büyük 6 basamaklı sayı 987 531
Rakamları farklı en küçük 6 basamaklı sayı 135 789

Yukarıda bulduğunuz tüm sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

987 531 > 135 789 > 98 753 > 13 578

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1.Aşağıda verilen örüntüdeki boş yerleri örüntüye uygun olarak tamamlayınız.

2.Aşağıdaki balonların üzerinde verilen sayıları örüntüye uygun olacak şekilde tamamlayın.Örüntünün kuralını verilen kutucuk içine yazınız.

3.Aşağıdaki örüntüleri takip ederek boş kalan yerleri uygun biçimde tamamlayınız.

4.Aşağıdaki örüntülerde verilen boşlukları örüntü kuralına göre doldurunuz.

5.Aşağıda verilen örüntüyü takip ederek harflere karşılık gelecek sayıları bulunuz.Adım sayılarını takip ederek şifreyi oluşturunuz.

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

6.Cemil, elindeki kibritlerle aşağıdaki gibi şekiller oluşturuyor. Cemil’in 1 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için dört, 2 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için yedi, 3 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için on kibrite ihtiyacı vardır. Cemil, örüntünün her bir şeklini oluşturmak için her defasında aynı kuralı kullanıyor.

7.Aşağıda verilen örüntüyü tamamlayınız.

EĞLENELİM

Aşağıdaki resimde örüntü 1-4-7 – … şeklinde devam etmektedir.Örüntüyü takip ederek resmi tamamlayınız.Tamamladığınız resmi boyayınız.

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1.Bir okul kantini birinci gün 4765 TL, ikinci gün 2719 TL kazanmıştır. Okul kantini iki günde ne kadar kazanmıştır?

2.Bir dağcı tüm güvenlik ekipmanları ile yola çıkmıştır. İlk gün 1568 metre, ikinci gün 2674 metre ve üçüncü gün 1309 metre tırmanmıştır. Bu dağcı toplam kaç metre tırmanış yapmıştır?

 

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

3.Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.

4.Aşağıdaki tabloda yer alan sayılar, kendinden bir önceki sayı ile toplanarak ilerlemektedir. Buna göre boş kutulardaki sayıları bulun.

EĞLENELİM

  • Toplama işlemlerini tamamlayınız.
  • Bulduğunuz sonuçları bulmacada işaretleyiniz.
  • Bulmacada işaretlenmeden kalan rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
  • Bulduğunuz sayıyı yandaki panoya yazınız.

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1.Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde farkları bulunuz.

2.Bir çıkarma işleminde eksilen 7205 , çıkan 2971’dir. Fark kaçtır?

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

3.Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz.

4.Bir çıkarma işleminde eksilen 3000 azaltılırsa fark nasıl  değişir?

EĞLENELİM

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini tamamlayarak şifreyi bulunuz.

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

1.Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapınız.Sonuçları aynı kutuları aynı renge boyayınız.

2.Bir fırıncı, 570 ekmeğin 400 tanesini sattı. Geri kalanını sokak hayvanları için bağışladı. Fırıncının kaç ekmek bağışladığını zihinden bulunuz. Cevabınızı kutuya yazınız.

3.Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yaparak tabloyu doldurunuz.

4.Semih , 160 sayfalık kitabın 50 sayfasını okudu. Geriye okunmamış kaç sayfa kaldığını zihinden bulunuz.

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı (2020-2021)

1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

A.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

1.Aşağıdaki tabloda verilen sayının basamak adlarını, basamak değerlerini ve bölüklerini gösterip okunuşlarını yazınız.

2.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Rakamları aynı olan beş basamaklı en küçük doğal sayı 11111
b) 5, 7, 0, 9, 3, 6 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı altı basamaklı en büyük doğal sayı 94 208 
c) 49 208 sayısında, on binler basamağındaki rakamla binler basamağındaki rakam değişince oluşacak yeni sayı 976 530 
d) Binler basamağında 0 olan altı basamaklı en büyük doğal sayı 990 999

B.Aşağıdaki işlemleri yapınız.

3.Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini  yapınız.

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

C. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını ilgili bölüme yazınız.

4.   3 , 5  ,  8 , 1  Yandaki rakamlar ile yazılabilecek rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayının farkını bulunuz.

5.Aşağıda verilen örüntüde kuralı bozan bir sayı vardır. Kuralı bozan sayıyı bulunuz. Örüntünün doğrusunu aşağıda verilen boşluğa yazınız.

6.1410 + 2712 + 3178 = ……..7300……. Toplama işleminde …………… yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz.

7. 654 doğal sayısını Nazlı en yakın onluğa, Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlamıştır. Bu iki arkadaşın bulduğu sonuçların toplamını bulunuz.

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

8.Yukarıda verilen sıralamada “?” ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

9.Aşağıdaki örüntüye göre A ile B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır?

10. Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlıştır?

11.Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar ve on binler basamağında aynı rakam yer almaktadır?
12.174 582 doğal sayısındaki 7 rakamının basamak değeri ile 8 rakamının basamak değeri toplamı kaçtır?

13.“Sekiz yüz sekiz bin altı yüz on bir” doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

14.939 672 doğal sayısında aynı rakamın bulunduğu basamakların isimleri hangi seçenekte bulunmaktadır?

 

4.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı (2020-2021)

ÇALIŞALIM

15.Aşağıdaki yüzer ritmik saymaların hangisi yanlıştır?

16. 2750 metre yürüdükten sonra her 1000 metrede durup su molası veren bir yürüyüş ekibi, 7 su molasında kaç metre yürümüş olur?

17.200 000 + 50 000 + 4000 + 800 + 90 + 4 = ……254 894……şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

1. 2860 – 500 = 2360

2. 4715 – 900 = 3815

3. 8042 – 700 = 8742

4. 6084 – 1000  = 5084
Yukarıdaki işlemlerden kaç numaralı işlemde yanlışlık vardır?

19.Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yuvarlandığı yüzlükle yanlış eşleştirilmiştir?

20.Melike, 250 sayfalık hikâye kitabının 70 sayfasını okudu. Geriye okunmamış kaç sayfa kalmıştır? Zihinden işlem yaparak bulunuz.

21.Altı basamaklı bir doğal sayının birler bölüğünde rakamları farklı en büyük doğal sayı vardır. Binler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük doğal sayı vardır. Bu doğal sayı kaçtır?.

2020-2021 4.SINIF MEB VE ATA YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.