İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF BAŞARAN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 50-71 CEVAPLARI

5.SINIF BAŞARAN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 50-71 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022  5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Başaran Yayınları 4.Ünite Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 4.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Başaran Yayıncılık 5.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

5.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 5.Sınıf  Başaran Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 5.sınıf Ders Kitabı Başaran Yayınları 4.Ünite Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 Cevapları

 

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

1a.Listen and order the pictures.

Dinleyin ve resimleri sıralayın.

1.I’m Larry. I come home every afternoon. I talk to my parents(1)
about my school day. I go online(2) and I brush my teeth(3) in the
evening.

1. ben Larry. Her öğleden sonra eve geliyorum. Ailemle konuşuyorum (1) okul günüm hakkında. İnternete giriyorum (2) ve dişlerimi (3) akşam.

2.Hi, I am Duygu. I get out of bed(1) at quarter past seven. I
brush my teeth(2) in the morning and at night. I get on the bus(3)
at eight every day.

2. Selam, ben Duygu. Yediyi çeyrek geçe yataktan (1) çıkıyorum. Dişlerimi (2) sabah ve gece fırçalarım. Her gün sekizde otobüse (3) biniyorum..

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

3.Hello, I am Giselle. I come home in the evening and I watch TV.(1) I call my friends(2) at quarter to eight. I comb my hair(3) at night.

Merhaba ben Giselle. Eve geliyorum akşam ve TV izliyorum. (1)
Arkadaşlarımı (2) sekize çeyrek kala arıyorum. Saçımı (3) geceleri tararım.

4.Hi. My name is Satoshi. I arrive at school(1) at eight. I talk to my friends in the morning. I listen to my teacher(2) at school and I play football(3) with my  friends at twelve.

4. selam Benim adım Satoshi. Okula (1) saat sekizde geliyorum. Sabah arkadaşlarımla konuşurum. Öğretmenimi (2) okulda dinliyorum ve on iki yaşında arkadaşlarımla futbol (3) oynuyorum.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

1b.Listen again and number the characters. 4.1

1b. Tekrar dinleyin ve karakterleri numaralandırın. 4.1

Every afternoon — Her öğleden sonra

In the evening  — akşam

At night — Geceleyin

In the morning — Sabah

At quarter to eight — Sekize çeyrek kala

At quarter past seven — Yediyi çeyrek geçe

At twelve — On ikide

At eight —Sekizde

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

1c.Label the names. Then, cut and stick the actions on page 167.

İsimleri etiketleyin. Ardından 167. sayfadaki eylemleri kesin ve yapıştırın.

call friends – get out of bed

ride the bus – brush teeth

1d.Listen and check.

Dinle ve kontrol et.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

2a.Listen and write.

Dinle ve yaz.

When do you come home, Larry?

Eve ne zaman geleceksin Larry?

I come home every afternoon.

And, when do you go online? 

Ve ne zaman çevrimiçi oluyorsunuz?

Oh, in the evening.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

3.What time do you arrive at school, Satoshi?

Okula saat kaçta varırsın Satoshi?

And what time do you play with your friends?

Ve saat kaçta arkadaşlarınla oyun oynarsın?

4.When do you call your friends, Giselle.

Arkadaşlarını ne zaman ararsın Giselle.

And, when do you comb your hair? 

Ve ne zaman saçını tararsın?

I comb my hair at the night.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

2b.Do and guess the action.

Eylemi yap ve tahmin et.

2c.Ask and answer questions about your daily routines. 

Günlük rutinleriniz hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

What time do you get off the bus?

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

3a.Listen and write the daily routines.

Günlük rutinleri dinleyin ve yazın.

1.Get out of bed- at quarter past seven.

2.I clomb my hair – at night.

4d.Listen again and write the time.

Tekrar dinleyin ve saati yazın.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

3b.Look at the pictures and correct the sentences.

Resimlere bakın ve cümleleri düzeltin.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

Dişlerini ne zaman fırçalarsın?

Öğleden sonra.

Ve ne zaman televizyon izlersin?

3c.Listen and compare your answers.

Dinleyin ve cevaplarınızı karşılaştırın.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

4a.Draw and describe your family members and friends.

Aile üyelerinizi ve arkadaşlarınızı çizin ve tarif edin.

4b.Ask and answer questions about your family.

Aileniz hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

Example — Örnek

What time does your sister arrive at school?

Kız kardeşin okula ne zaman geliyor?

She arrives at school at eight.

Okula sekizde geliyor.

When does your friend call you?

Arkadaşın seni ne zaman arar?

In the evening.

Akşam.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

5a.Complete the numbers.

Numaraları tamamlayın.

5b.Follow the instructions below.

Aşağıdaki talimatları inceleyin.

Student A, write the numbers on the board.

Öğrenci A, sayıları tahtaya yazın.

Student B, say and write the numbers.

Öğrenci B, sayıları söyle ve yaz.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

6a. Listen and read.

Dinle ve oku.

What time is it?

Saat kaç?

It’s half past ten.

On buçuk.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

3.What time is it?

Saat kaç?

It’s eleven.

On bir.

Excuse me. What time is it?

Affedersiniz.Saat kaç?

It’s quarter to one.

Bire çeyrek var.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

6b. Listen, draw and write.

Dinle, çiz ve yaz.

4.It’s quarter past nine.

5.It’s quarter to three

6.It’s ten.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

6c.Follow the directions. Work on page 169.

Yönergeleri izleyin. Sayfa 169’da çalışın.

1.Open page 169 and cut the picture of the clock.

169. sayfayı açın ve saatin resmini kesin.

2.Put it on your desk and arrange your clock.

Masanıza koyun ve saatinizi ayarlayın

Ask and answer questions using your clock.

Saatinizi kullanarak soru sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

7a.Read and choose.

Oku ve işaretle.

Hi! My name is Larry. I am a student and I get out of bed / go online.

Selam! Benim adım Larry. Ben öğrenciyim ve yataktan kalkıyorum / internete giriyorum.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

Project

Interview your family or friends and stick their photos.

Aileniz veya arkadaşlarınızla röportaj yapın ve fotoğraflarını yapıştırın.

My dad gets  upin the morning.  He brushes his teeth at eight.

Exapmle

What time do you get out of bed, Dad?

Yataktan ne zaman çıkıyorsun baba?

When do you comb your hair, Mum?

Saçını ne zaman tarayacaksın anne?

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

1.Use the phrases below and label the pictures. Then, listen
and check.

Aşağıdaki cümleleri kullanın ve resimleri etiketleyin. O zaman dinle ve kontrol edin.

play with friends     go online    talk to friends

comb my hair    brush my teeth    get out of bed

listen to the teacher    go to school    ride the bus

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

2.Complete the sentences about Helena with the correct form of
the words below.

Helena ile ilgili cümleleri doğru biçimde tamamlayın
aşağıdaki kelimeler.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

3.Read about Helena’s Day and answer the questions below.

Helena’nın Günü hakkındaki bilgileri okuyun ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.

1.She gets up at.

2.She brushes her teethin the bathroom

3.She arrives at school at quarter to nine.

4.Read about Helena’s Day again and correct the sentences below.

Helena’s Day’i tekrar okuyun ve aşağıdaki cümleleri düzeltin.

5.Now, talk about your day with your friends like Helena’s Day.

Şimdi arkadaşlarınızla Helena’s Day gibi gününüz hakkında konuşun.

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

6.Order the words to make sentences.

Cümleyi oluşturmak için kelimeleri sıralayın.

7.Match the times with the clocks.

7 Zamanları saatlerle eşleştirin.

1. It’s quarter to four.

1. Dörde çeyrek var.

5.SINIF MEB-BAŞARAN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.