İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-28 CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-28 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2021-2022 5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-28 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Hello cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 5.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

5.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 5.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 5.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite  Hello Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Cevapları

 

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı 

1. a) Read and repeat the countries and languages.

1. a) Ülkeleri ve dilleri okuyun ve tekrarlayın.

b) Look at the map. Where are the children from?

b) Haritaya bakın. Çocuklar nereli?

c) Look at the map above. Match the children with the languages they speak.

c) Yukarıdaki haritaya bakın. Çocukları konuştukları dillerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

2. Listen to the people and complete the speech bubbles.

2. İnsanları dinleyin ve konuşma balonlarını tamamlayın.

3. Complete the table and talk about it.

3. Tabloyu tamamlayın ve bunun hakkında konuşun.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı 

4. Listen to the recording and complete the missing letters.

4. Kaydı dinleyin ve eksik harfleri tamamlayın.

5. Find countries and nationalities.

5. Ülkeleri ve milliyetleri bulun.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

6. Read the picture story and make a similar dialogue with the questions on the puppets below.

6. Resimli hikayeyi okuyun ve aşağıdaki kuklalarla ilgili sorularla benzer bir diyalog kurun.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı 

7. Tick the classes you like.

7. Sevdiğiniz sınıfları işaretleyin.

8.Read the speech bubbles.Work in pairs and make similar dialogues.

8. Konuşma balonlarını okuyun. İkili çalışın ve benzer diyaloglar yapın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı 

9. a) Listen to the people and complete the table.

a) İnsanları dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

b) Talk about the people above.

b) Yukarıdaki insanlar hakkında konuşun.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

10. Walk around the classroom and ask your friends
about their favorite classes. Then talk about them.

10. Sınıfta dolaşın ve arkadaşlarınıza sorun
en sevdikleri dersler hakkında. O zaman onlar hakkında konuşun.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

11. a) Read the speech bubbles and tick the topics they are
talking about.

a) Konuşma balonlarını okuyun ve bulundukları konuları işaretleyin hakkında konuşun.

b) Read the speech bubbles again and complete the sentences.

b) Konuşma balonlarını tekrar okuyun ve
cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 

12. a) Answer the questions.

12. a) Soruları cevaplayın.

b) Listen to Nancy and complete her timetable.

b) Nancy’yi dinleyin ve programını tamamlayın.

13. Complete the sentences about yourself.

13. Kendinizle ilgili cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

Follow the route and say the favorite classes of the children below.

Rotayı takip edin ve aşağıdaki çocukların en sevdiği dersleri söyleyin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

a) Listen to the song and complete the lyrics.

a) Şarkıyı dinleyin ve sözlerini tamamlayın.

b) Listen to the song again and sing.

b) Şarkıyı tekrar dinleyin ve söyleyin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

Write your own dream timetable showing your class schedule.

Ders programınızı gösteren kendi rüya zaman çizelgenizi yazın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

Activity 1. Find the countries and nationalities. Listen and check.

Faaliyet 1. Ülkeleri ve milliyetleri bulun. Dinle ve kontrol et.

Activity 2. Listen and complete the dialogue. Then, make a smilar dialogue and act out.

Aktivite 2. Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın. Ardından, hoş bir diyalog kurun ve harekete geçin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

Activity 3. Match the objects with the classes.

Etkinlik 3. Nesneleri sınıflarla eşleştirin.

Activity 4. Complete the paragraph with the suitable words.

Etkinlik 4. Paragrafı uygun sözcüklerle tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

Activity 5. Order the conversations and act out.

Etkinlik 5. Konuşmaları düzenleyin ve harekete geçin.

Activity 6. Look at Tom’s timetable and answer the questions.

Etkinlik 6. Tom’un zaman çizelgesine bakın ve soruları yanıtlayın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

Activity 7. Look at the pictures and make sentences.

Etkinlik 7. Resimlere bakın ve cümleler kurun.

 

5.SINIF MEB ve BAŞARAN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.