İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 29-43 CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 29-43 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Sayfa 29-43 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite My Town cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 5.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

5.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 5.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 5.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite  My Town Sayfa 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 Cevapları

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

1. Read and repeat the names of the places below.

1. Aşağıdaki yerlerin adlarını okuyun ve tekrarlayın.

pharmacy – eczane

library –kütüphane

cafe – kafe

cinema – sinema

bank – banka

hospital – hastane

bakery – fırın

2. Work in pairs. Read the dialogue and make similar dialogues. 

2. İkili çalışın. Diyaloğu okuyun ve benzer diyaloglar yapın.

home / barber – ev/ berber

shop/bakery – dükkan / fırın

bus stop / school – otobüs durağı / okul

library / cinema – kütüphane sinema

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

3. Look at the pictures and complete the sentences.

3. Resimlere bakın ve cümleleri tamamlayın.

between – arasında 

in front of – önünde

opposite – karşısında 

next to -bitişiğinde

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

4.a) Answer the questions.

a) Soruları cevaplayın.

b) Listen to the dialogue and complete the sentences.

b) Diyaloğu dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

c) Listen to the dialogue again and write the names
of the students.

c) Diyaloğu tekrar dinleyin ve öğrencilerin isimleri yazın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

5. Read the dialogue and find the library on the map.

5. Diyaloğu okuyun ve harita üzerinde kitaplığı bulun.

George : Excuse me, how can I get to the
library?
Kate : The library?
George : Yes, the library.
Kate : Well, go straight ahead. Turn right.
It is next to the café.
George : Thanks a lot.
Kate : You are welcome.

George: Affedersiniz, kütüphaneye nasıl gidebilirim ?
Kate: Kütüphane mi?
George: Evet, kütüphane.
Kate: Dümdüz gidin. Sağa dönün. Kafenin yanında.
George: Çok teşekkürler.
Kate: Rica ederim.

6. Look at the signs and write the directions.

6. İşaretlere bakın ve talimatları yazın.

Take the first right. – İlk sağa dön.

It’s on your right. – Senin sağında.

Turn right. – sağa dön

Take the second right. – İkinci sağdan dönün.

Take the first left. – İlk sola dönün.

Go straight ahead. – Dümdüz git.

Turn left. – sola dön

Take the second left. – İkinci sola dönün.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

7. a) Listen to the people and match them with the
places they want to go. Be careful about the
intonation.

a) İnsanları dinleyin ve onları gitmek istedikleri yerlere götürün. Dikkatli ol.

b) Listen to the recording again and write the names of the
places on the map.

b) Kaydı tekrar dinleyin ve haritadaki yerlerin isimlerini yazın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı 

8. Look at the map and complete the dialogues with
suitable words.

8. Haritaya bakın ve diyalogları uygun kelimeler ile eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

10. Answer the questions and then match with pictures.

10. Soruları yanıtlayın ve ardından resimlerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı 

Listen and sing the song. 

Dinle ve şarkıyı söyle.

Tell me the way.
It is far away.
Up and down,
Walk around the town.
Go straight ahead.
Oh! The light is red.
Hey! Stop and wait .
Count until eight.

Bana yolu söyle.
Uzakta.
Yukarı ve aşağı,
Kasabanın etrafında yürüyün.
Dümdüz git.
Oh! Işık kırmızı.
Hey! Dur ve bekle.
Sekize kadar sayın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

Make your imaginary town map. Tell it to your friends

Hayali şehir haritanızı yapın. Bunu arkadaşlarınıza anlatın. 

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

Activity 1.

Match the names of places with the pictures. 

Yerlerin adlarını resimlerle eşleştirin.

a) supermarket – Süper market 

b) bookshop – kitapçı

c) train station – tren istasyonu .

d) mosque -cami

e) pharmacy – eczane

f) police station -karakol

g) hospital – hastane

h) toy shop – oyuncak dükkanı

i) playground – oyun alanı 

j) shoe shop – ayakkabı dükkanı

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 

Activity 2.

a) Look at the map and complete the dialogues.

a) Haritaya bakın ve diyalogları tamamlayın.

b) Look at the map again and match the beginning of the sentences with the correct statements.

b) Haritaya tekrar bakın ve cümlelerin başını doğru ifadelerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

Activity 3.

Read the directions and write the names of the places.

Yönergeleri okuyun ve yerlerin adlarını yazın.

Activity 4.

Write the names of the places and find the secret place. 

Yerlerin isimlerini yazın ve gizli yeri bulun.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

Activity 5.

Order the conversation and act out.

Sohbeti düzenleyin ve harekete geçin.

Activity 6.

a) Listen and complete the dialogue.

a) Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın.

b) Look at the map again and make a similar dialogue.

b) Haritaya tekrar bakın ve benzer bir diyalog kurun.

 

5.SINIF MEB- BAŞARAN İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 29-43 CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.