İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 45-59 CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 45-59 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için hazırladık.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite Games And Hobbıes cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 5.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

5.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 5.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 5.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite  Games and Hobbies Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 Cevapları

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

1. a) Answer the questions.

1. a) Soruları cevaplayın.

Do you know these activities?

Bu aktiviteleri biliyor musun?

Which ones do you like?

Hangilerini beğenirsin?

b) Listen to the sounds and tick the ones you hear.

Sesleri dinleyin ve duyduklarınızı işaretleyin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

2. a) Look at the activities below. Do you like them? Why/
Why not?

2. a) Aşağıdaki faaliyetlere bakın. Onları seviyor musun? Neden/ Neden olmasın?

b) Listen to the people and write their favorite activities.

b) İnsanları dinleyin ve sevdikleri aktiviteleri yazın.

c) Listen to the recording again and complete the table.

c) Kaydı tekrar dinleyin ve tablo.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 

3. a) Read the speech bubbles and put a tick (4) for the activities the children like or a cross (8) for the ones they
dislike.

3. a) Konuşma balonlarını okuyun ve konuşma için bir onay işareti (4) koyun. çocukların sevdikleri etkinlikler veya haç Beğenmemek.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

b) Walk around the class and find someone who likes or dislikes the activities in the table.

b) Sınıfta dolaşın ve seven veya beğenmeyen birini bulun
tablodaki faaliyetleri.

c) Talk about your friends.

c) Arkadaşlarınız hakkında konuşun.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

4. Match the statements with the activities.

4. İfadeleri etkinliklerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

5. a) Match the activities with the pictures.

5. a) Faaliyetleri resimlerle eşleştirin.

b) Complete the sentences about your hobbies.

b) Hobilerinizle ilgili cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

6. a) Listen to the people and choose the correct words.

6. a) İnsanları dinleyin ve doğru kelimeleri seçin.

b) Complete the dialogues with suitable questions.

b) Diyalogları uygun sorularla tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

7. a) Read the picture story and act out.

7. a) Resmin hikayesini okuyun ve canlandırın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

Prepare a poster about a popular game in your country. Pay attention to the questions below.

Ülkenizdeki popüler bir oyun hakkında bir poster hazırlayın.Aşağıdaki sorulara dikkat edin.

1. Is it an outdoor or indoor game?
2. How many people can play?
3. What are the rules of the game?
4. Where can you play it?
5. Why is it popular?

1. Açık havada mı yoksa kapalı alanda mı?
2. Kaç kişi oynayabilir?
3. Oyunun kuralları nelerdir?
4. Nerede oynayabilirsiniz?
5. Neden popüler?

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

Activity 1. Match the pictures with the activities.

Aktivite 1. Resimleri aktivitelerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

Activity 2. Circle the correct word.

Etkinlik 2. Doğru kelimeyi daire içine alın.

Activity 3. Read the dialogue and write “True” or “False”.

Aktivite 3. Diyaloğu okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

Activity 4. Match the speech bubbles.

Etkinlik 4. Konuşma balonlarını eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

Activity 5. a) Find the hobbies and games.

Faaliyet 5. a) Hobileri ve oyunları bulun.

b) Write the extra letters and find the hidden sentence.

b) Fazla harfleri yazın ve gizli cümleyi bulun.

Activity 6. Talk about the games / hobbies you like and dislike.

Aktivite 6. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz oyunlar / hobiler hakkında konuşun.

5.SINIF MEB ve BAŞARAN İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.